وقتی از اهرم استفاده می شودالّکلنگ یک اهرم است. هر اهرم یک میله و یک تکیه گاه دارد و با آن می توان اجسام را جا به جا کرد.

چند نمونه اهرم نام ببرید کلاس سوم

۱- اهرم چیست؟ اهرم میله ی بلند و محکمی است که نقطه ای از آن به چیزی یا جایی تکیه داده می شود.

۲- وقتی جسمی را هل می دهیم یا می کشیم، در اصل چه می کنیم؟ به آن نیرو وارد می کنیم.

۳- اگرجسمی در جایی ساکن باشد، چه موقع حرکت می کند؟ وقتی به آن نیرو وارد شود.

۴- به کمک اهرم می توان چیزهای سنگین را ……….. جابجا کرد. ( آسانتر )

۵- چند اهرم را نام ببرید؟ در نوشابه بازکن، الاکلنگ، میخ کش، پیچ گوشتی، دستگیره ی در.

۶- اهرم چند قسمت دارد نام ببرید؟ سه قسمت،

ب- قسمتی که نیرو به آن وارد می شود ( بازوی محرک ).

پ- قسمتی که اهرم برجسم نیرو وارد می کند ( بازوی مقاوم ).

*اهرمها را براساس قرارگرفتن محل نیروی محرک، نیروی مقاوم و تکیه گاه، به سه دسته تقسیم می کنند.

در اهرم نوع اول، تکیه گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم قرار دارد. اهرم نوع اول دارای سه حالت است:

الف- حالت اول : تکیه گاه در وسط نیروی محرک و نیروی مقاوم قرار دارد.یعنی بازوی محرک مساوی بازوی مقاوم است.در این حالت اهرم علاوه بر انتقال نیرو،فقط برای تغییر جهت نیرو به کار می رود برای درک چگونگی کار اهرم در این حالت، یک ترازوی دو کفه ای را در نظر بگیرید. وقتی به یک طرف ترازو نیرویی به سمت پایین وارد می شود ، آن سمت به طرف پایین و سمت دیگر به طرف بالا حرکت می کند.الاکلنگ و قرقره ی ثابت مثالهای دیگری از این نوع اهرم هستند.

ب- حالت دوم : اگر بازوی محرک بزرگتر از بازوی مقاوم باشد یا به عبارت دیگر نیروی مقاوم ( جسم ) به تکیه گاه نزدیک تر باشد،علاوه بر انتقال نیرو و تغییر جهت نیرو، مقدار نیرو نیز افزایش می یابد و نیرو و انرژی کمتری برای تعادل مورد نیاز است. مانند دیلم، انبردست، میخ کش، قیچی باغبانی، قیچی آهن بری، دَم باریک و سیم چین.

پ- حالت سوم : اگر بازوی مقاوم بزرگتر از بازوی محرک باشد یا به عبارت دیگر تکیه گاه به نیروی محرک نزدیکتر باشد علاوه بر انتقال نیرو و تغییر جهت نیرو، مسافت و سرعت اثر نیرو هم زیاد می شود یعنی نیرو با سرعتی بیش تر در مسافت بیش تری اثر می کند.(موجب صرفه جویی در زمان می شود) مانند: قیچی کاغذ بری و قیچی خیاطی.

توجه : در اهرم نوع اول در همه ی حالتها نیروی محرک و نیروی مقاوم در دوجهت مخالف حرکت می کنند. پس همیشه برای تغییر جهت نیرو به کار می روند.

در این نوع اهرم، تکیه گاه در یک انتهای اهرم است ونیروی مقاوم ( جسم ) بین تکیه گاه و نیروی محرک قرار دارد و چون بازوی محرک بزرگتر از بازوی مقاوم می باشد مقدار نیرو افزایش می یابد و نیرو و انرژی کمتری برای تعادل مورد نیاز است.

در این نوع اهرم، نیروهای محرک و مقاوم در یک جهت حرکت می کنند بنابراین؛ از این نوع اهرم نمی توان برای تغییر جهت نیرو استفاده کرد. فرغون، فندق شکن، دربازکن نوشابه و چرخ دستی، اهرمهایی از این نوع هستند.

در این نوع اهرم، تکیه گاه در یک انتهای اهرم است و نیروی محرک ببن تکیه گاه و نیروی مقاوم است وچون بازوی مقاوم بزرگتر از بازوی محرک است پس مسافت و سرعت اثر نیرو افزایش می یابد .یعنی نیرو با سرعتی بیش تر در مسافت بیشتری اثر می کند( موجب صرفه جویی در زمان می شود)

در این نوع اهرم نیز، نیروهای محرک و مقاوم در یک جهت حرکت می کنند بنابراین؛ از این نوع اهرمها نمی توان برای تغییر جهت نیرو استفاده کرد. انبر، یخ گیر، جاروی فراشی، راکت تنیس، چکش، پتک، چوگان، گلف، موچین، قندگیر، پا در هنگام شوت کردن توپ، ساعد و بازوان انسان، قاشق، چنگال، داس، کلنگ و … اهرم هایی از این نوع هستند.

این مطلب برای مطالعه است و امیدوارم به شما در درک بهتر درس کمک کند. برای ادای امانت، آدرس مطلب را هم ذکر می کنم.

منبع : h p:www.amouzega 1.blogfa.compos 25

سوالات علوم تحربی درس سوم ( ص ۴۱- ۳۰ )

با یاد ونام خدا

سوالات علوم تحربی درس سوم ( ص ۴۱- ۳۰ )

۱- اهرم چیست؟ اهرم میله ی بلند و محکمی است که نقطه ای از آن به چیزی یا جایی تکیه داده می شود.

۲- وقتی جسمی را هل می دهیم یا می کشیم، در اصل چه می کنیم؟ به آن نیرو وارد می کنیم.

۳- اگرجسمی در جایی ساکن باشد، چه موقع حرکت می کند؟ وقتی به آن نیرو وارد شود.

۴- به کمک اهرم می توان چیزهای سنگین را ……….. جابجا کرد. ( آسانتر )

۵- چند اهرم را نام ببرید؟ در نوشابه بازکن، الاکلنگ، میخ کش، پیچ گوشتی، دستگیره ی در.

۶- اهرم چند قسمت دارد نام ببرید؟ سه قسمت،

ب- قسمتی که نیرو به آن وارد می شود ( بازوی محرک ).

پ- قسمتی که اهرم برجسم نیرو وارد می کند ( بازوی مقاوم ).

۷- ماشین چیست؟ به وسایلی مانند اهرم و سطح شیبدار که انجام دادن کارها را آسان می کنند، ماشین می گویند.

۸- ماشن های ساده چه هستند؟ ماشین ساده چیست؟ گروهی از ماشین ها که ماشین های دیگر را با استفاده از آنها می سازند ( پایه و ساخت ماشین های دیگرند ). این ماشینها ساختمان ساده ای دارند مانند اهرم و قرقره.

۹- سطح شیبدار یعنی چه؟ هرگاه سطحی با زمین زاویه ی تند ( کمتر از ۹۰ درجه ) بسازد، به آن سطح شیبدار می گویند.

۱۰- از سطح شیبدار در چه جاهایی استفاده می کنیم؟ برای سهولت حرکت وسایل چرخدار مانند صندلی چرخدار، گاری حمل وسایل و برانکارد، بین خیابان و پیاده رو، جلو درب بیمارستانها، فرودگاهها، فروشگاهها، سینماها، سالنهای ورزشی و ….، استفاده می شود.

۱۱- ماشنهای پیچیده را تعریف کنید؟ هر ماشین پیچیده از به هم پیوستن چند ماشین ساده به وجود آمده است مانند دوچرخه، ماشین لباسشویی، چرخ گوشت و اتومبیل.

۱۲- ماشین ها نیروی خود را از کجا به دست می آورند؟ از باد، آب، نیروی بدن انسان ( نیروی ماهیچه )، نیروی سوختهای فسیلی ( بنزین، نفت، گازوییل ).

۱۳- انرژی الکتریکی را از کجا به دست می آوریم؟ نیروگاههای آبی سدها، باتری ها، سلولهای خورشیدی، نیروگاههای گازی و بادی.

۱۴- ما از انرژی الکتریکی چه استفاده هایی می کنیم؟ ایجاد گرما – ایجادحرکت – ایجاد نور- ایجاد نیروی آهنربایی

۱۵- آیا می توانیم از انرژی الکتریکی، انرژی حرکتی به دست آوریم؟ مثال بزنید. بلی به وسیله ی استفاده از موتور الکتریکی.

۱۶- موتور الکتریکی چیست؟ به وسیله ای که انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می کند موتور الکتریکی می گویند.

۱۷- آرمیچر چیست؟ آرمیچر یک موتور الکتریکی ساده است که اگر به باتری وصل شود، می چرخد و می تواند پروانه ی کوچکی را بچرخاند.

۱۸- آیا همه ی وسایل برقی موتور الکتریکی دارند؟ خیر

۱۹- چند وسیله را نام ببرید که در آن از موتور الکتریکی استفاده می شود؟ پنکه ( سقفی، دستی )، چرخ گوشت، لباسشویی، سشوار، درل برقی.

۲۰- کدامیک از وسایل برقی خانه ی شما موتور الکتریکی دارند؟ پنکه، لباسشویی، سشوار، درل برقی، چرخ گوشت، میکسر، آب میوه گیری.

۱- از ترکیب کربن و اکسیژن چه ماده ای به دست می آید؟ اکسید کربن ( مونو اکسید کربن – دی اکسید کربن )

۲- تجزیه ی شیمیایی یعنی چه؟ تجزیه ی مواد به کمک مواد شیمیایی.

۳- تجزیه ی الکتریکی یعنی چه؟ تجزیه ی مواد به کمک نیروی الکتریسیته ( باتری ) مانند تجزیه ی آب و نیز تولید برق در باتری اتومبیل.

۴- از تجزیه ی آب چه موادی ( عناصری ) به دست می آید؟ اکسیژن – ییدروژن.

۵- چند نوع اهرم داریم؟ سه نوع،

الف: تکیه گاه بین نیروی مقاوم و نیروی محرک قرار دارد.

ب: نیروی مقاوم بین نیروی محرک و تکیه گاه قرار دارد

پ: نیروی محرک بین نیروی مقاوم و تکیه گاه قرار دارد.

۶- شیب یعنی چه؟ زاویه ای که سطح شیبدار با زمین می سازد شیب می گویند.

۷- چه موقع شیب سطح شیبدار کمتر است؟ هرچه زاویه ی شیب کمتر باشد ( کوچکتر باشد )، شیب سطح شیبدار کمتر است.

۸- چه موقع شیب سطح شیبدار بیشتر است؟ هرچه زاویه ی شیب بیشتر باشد ( بزرگتر باشد )، شیب سطح شیبدار بیشتر است.

۹- هرچه شیب سطح شیبدار کمتر باشد، نیروی کمتری برای بالا بردن جسم نیاز داریم.

۱۰- هرچه شیب سطح شیبدار کمتر باشد، فاصله ی بیشتری را طی می کنیم.

۱۱- هرچه شیب سطح شیبدار بیشتر باشد، نیروی بیشتری برای بالا بردن جسم نیاز داریم.

۱۲- هرچه شیب سطح شیبدار بیشتر باشد، فاصله ی کمتری را طی می کنیم.

توجه : تنها به خواندن این وقتی از اهرم استفاده می شود سوالات اکتفا نکنید و حتما درس را هم به دقت بخوانید.

چند نمونه اهرم نام ببرید کلاس سوم

نظرات بسته شده اند

آخرین مطالب سایت

 • دانلود آهنگ هی ناز میکنه واسم
 • کشته شدن پسر توسط پدر
 • متن خداحافظی برای کربلا
 • سوال امتحانی عربی هفتم
 • آرومم کن
 • کد غیرفعال سازی رومینگ ایرانسل
 • نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری
 • غذای ترکی گوزلمه
 • قباد ناصری
 • فیلم شوق پرواز قسمت آخر
 • نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان
 • مولف کتاب هدایه المتعلمین
 • بازی سپاهان ذوب آهن
 • ساعت بازی سپاهان ذوب آهن
 • پخش زنده سپاهان ذوب آهن
 • بازی سپاهان ذوب آهن زنده
 • بازی سپاهان و ذوب آهن زنده
 • دانلود آهنگ محسن چاوشی سال بی بهار
 • پخش زنده بازی سپاهان ذوب آهن
 • دیدی که عاشقت کردم

لینک های مفید

تمامی مطالب سایت توسط ربات جمع آوردی شده است در صورت نارضایتی از طریق تماس با ما در ارتباط باشید تا تمامی محتویات سایت شما حذف شود .

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب وقتی از اهرم استفاده می شود خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند وقتی از اهرم استفاده می شود حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.وقتی از اهرم استفاده می شود

لوریج

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

درس هشتم علوم پنجم ابتدایی کار آسان می شود 1

بازی کند امّا مثل اینکه مشکلی وجود دارد. آنها نمی توانند به راحتی با هم بازی کنند.

برای حلّ مشکل آنها چه راه هایی را پیشنهاد می کنید؟

روی الّاکلنگ، محلّ نشستن نوید و فراز چگونه باید باشد تا آن دو بتوانند با هم بازی کنند؟

درس هشتم علوم پنجم ابتدایی کار آسان می شود 1 الاکلنگ


الّکلنگ یک اهرم است. هر اهرم یک میله و یک تکیه گاه دارد و با آن می توان اجسام را جا به جا کرد.

در یک اهرم، هر چه جسم به تکیه گاه نزدیک تر شود، برای بلند کردن آن به نیروی کمتری نیاز است.

وسیله هایی مانند الّاکلنگ و ترازو، اهرم هستند. قیچی، میخ کش و منگنه نیز مانند اهرم عمل می کنند.

کاربرد اهرم

هر اهرم از سه قسمت تشکیل شده است:
1 محلّ وارد شدن نیرو
2 محلّ قرار گرفتن جسم
3 محلّ تکیه گاه
کاربرد اهرم ها

اهرم ها در زندگی روزانه ی ما کاربرد های فراوانی دارند. در شکل زیر ابزار و وسایلی را می بینید که مانند اهرم عمل می کنند.

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

آموزش درس هشتم علوم پنجم ابتدایی کار آسان می شود 1

آمادگی از قبل:
برای انجام هر فعالیت از یک جلسه قبل از گروه ها بخواهید وسایل فعالیت را با کمک هم تهیه کنند.

صفحه 61 علوم پنجم ابتدایی

اغلب شروع هر درس با یک پرسش شروع می شود.

اجازه دهید به آن پاسخ دهند و برای پی بردن به درستی پاسخ مطابق دستور العمل اقدام کنند.

در این صفحه که ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای ورود به درس است، از بچه ها دربارهٔ بازی با الاکلنگ سؤال کنید

اجازه دهید خاطراتی را که در این مورد دارند بازگو کنند و بپرسید تا حالا با بزرگ تر از خودشان توانسته اند بازی کنند؟

صفحه 62 علوم پنجم ابتدایی

درس با مطرح شدن یک مشکل و پرسش شروع می شود و آن الاکلنگ بازی بین دو دوست با وزن های مختلف است، برای آنکه بتوانند بازی کنند پرسیده شده است:

فرد سنگین تر باید به تکیه گاه نزدیک یا دور شود؟

پاسخ های هر گروه را بشنوید و روی تابلوی کلاس بنویسید.

اکنون از آنها بخواهید برای پی بردن به درستی پاسخ ،کاوشگری این صفحه را انجام دهند.

نکات ضروری که لازم است دانش آموزان در انجام این کاوشگری در نظر بگیرند دانش آموزان به طور گروهی کاوشگری را انجام دهند.

عدد صفر اغلب خط کش ها در لبهٔ آن قرار ندارد.

در نتیجه عدد 25 درست وسط خط کش نیست،

بهتر است ابتدا وسط خط کش را پیدا کنند و آن محلی است که اگر روی تکیه گاه قرار بگیرد،

خط کش به حالت تعادل یا افقی قرار می گیرد پس دانش آموزان ابتدا باید وسط خط کش را پیدا کنند.

در کاوشگری این صفحه، دانش آموزان باید توجه کنند که محل لیوان سبک و محل تکیه گاه باید، ثابت باشد.

می توانند لیوان سبک را با چسب به خط کش بچسبانند و فاصلهٔ لیوان سنگین تا تکیه گاه را تغییر دهند.

انتخاب دو جسم با جرم های مختلف اختیاری است.

ضرورتی ندارد حتماً از دو عروسک استفاده شود.

می توانند از پاک کن و گیرهٔ کاغذ یا هر دو جسم دیگر استفاده کنند.

ضرورت ندارد دانش آموزان حتماً در شروع دو لیوان سبک وسنگین را در فاصلهٔ یکسان 15 سانتی متری قرار دهند.

هر فاصلهٔ یکسانی را می توانند انتخاب کنند.بستگی به جرم های انتخاب شده دارد،
در این آزمایش باید جسم سنگین را به تکیه گاه نزدیک کنند،

هرچه جرم انتخاب شده در دو لیوان بیشتر باشد آزمایش را از فاصلهٔ بیشتری شروع کنند.

اختلاف جرم دو لیوان را کم، انتخاب نکنید. مثلاً می توانند در یک لیوان 6 گیره و در لیوان دیگر 2 گیره بیندازند.

دانش آموزان، نزدیک کردن لیوان سنگین تر به تکیه گاه را آن قدر ادامه دهند تا لیوان سنگین بالاتر از لیوان سبک قرار بگیرد،

در این مرحله به تعادل رساندن خط کش مطرح نیست.

صفحه 63 علوم پنجم ابتدایی کار آسان می شود

در این صفحه ادامهٔ کاوشگری صفحهٔ 62 است.

در پایین صفحه طراحی یک کاوشگری است که به عهدهٔ دانش آموزان گذاشته شده است.

آنها باید مشخص کنند این بار محل لیوان سنگین ثابت است و فاصلهٔ لیوان سبک از تکیه گاه تغییر می کند. آنها باید پیش بینی یا پاسخ پرسش را بدهند و برای پی بردن به درستی پاسخ خود

آزمایشی طراحی کنند و نتایج آن را در جدولی که طراحی کرده اند بنویسند و نتیجه گیری کنند.

دانش آموزان می توانند این کاوشگری را در منزل انجام داده و گزارش آن را به کلاس ارائه کنند.

صفحۀ 64 علوم پنجم ابتدایی کار آسان می شود

در این صفحه کاوشگری در ارتباط با تعادل اهرم است.

با گذاشتن دو لیوان با تعداد گیره های مساوی در دو طرف تکیه گاه با فاصله های یکسان سبب می شود اهرم در حالت تعادل قرار بگیرد

اگر تعداد گیره های یکی از لیوان ها را دو برابر کنیم تعادل به هم می خورد؛

پیشنهادهایی که دانش آموزان برای برقراری تعادل اهرم می دهند را باید با انجام آزمایش درستی آن را نشان دهند.

با دو برابرشدن تعداد گیره در لیوان فاصلهٔ آن از تکیه گاه تقریباً باید نصف شود تا تعادل خط کش برقرار شود

یا لیوان با تعداد گیره کمتر باید در فاصلهٔ دورتر قرار بگیرد تا تعادل برقرار شود.

صفحه 65 علوم پنجم ابتدایی کار آسان می شود

در این صفحه دانش آموزان ترازو درست می کنند و با آن جرم اجسامی مانند پاک کن و مدادتراش را اندازه گیری می کنند.

دو لیوان را در فاصله های مساوی از تکی هگاه در دو طرف به خ طکش بچسبانید.

در یک لیوان پاک کن را قرار داده و در طرف دیگر با گیره های کاغذ اهرم را به تعادل برسانید و جرم پا ککن را به دست آورید.

توجه کنید جرم هر گیره تقریباً 2 گرم در نظر گرفته شده است.

صفحه 66 علوم پنجم ابتدایی کار آسان می شود

دانش آموزان در فعالیت گفت و گوی این صفحه دربارهٔ اینکه هر وسیله چگونه کار را آسان می کند گفت وگو می کنند،

به طور مثال اگر در بازکن نباشد، در بطری چگونه باید باز می شد و یا اگر سیم چین و سایر وسیله ها نباشند کارها چگونه انجام می گرفت.

از گروه های دانش آموزی بخواهید با مشارکت هم، وسیله هایی که در این صفحه است را به کلاس بیاورند.

در گروه خود با ابزار و وسیله هایی که در این صفحه آمده کار کنند.

آنها مشاهده می کنند تکیه گاه و محل نیرو و محل جسم در همهٔ این ابزار مانند هم نیست.
از آنها بخواهید اهرم ها را مانند جدول داده شده طبقه بندی کنند.

دانش آموزان قبل از کامل کردن جدول روی هر وسیله محل تکیه گاه با دایرهٔ قرمز و محل جسم با دایره ای زرد و محل نیرو با دایره ای آبی را مشخص کنند و سپس در جدول نام وسیله ها را در ستون مربوطه بنویسند

متفرقه

در اهرم­های نوع اول تكيه­گاه بين نيروي محرك و مقاوم قرار دارد(داراي ترتيبي به شكلF-A-R مي­باشد):

* جابه­جايي وسط اهرم موجب تغیير در ویژگی‌های اهرم مي شود.

اهرم نوع اول مي­تواند هم سرعت و هم قدرت را افزايش دهد:

الف)اگر بازوي محرك(كارگر) بزرگتر از بازوي مقاوم باشد افزايش نيرو.

ب)اگر بازوي مقاوم بزرگتر از بازوي محرك باشد افزايش سرعت.

ج)اگر بازوي مقاوم و محرك با هم برابر باشند، نه نيرو نه سرعت را افزايش مي­دهند.

در اهرم نوع اول اگر تكيه گاه به نيروي مقاوم نزديكترشود، طول بازوي محرك بيشتر از مقاوم خواهد بود كه سبب افزايش نيرو خواهد شد. اگر دراهرم نوع اول تكيه­گاه به نيروي محرك نزديك­تر باشد، طول بازوي مقاوم از بازوي محرك بيشتر خواهد بود كه سبب افزايش سرعت مي­گردد.

در اهرم­هاي نوع اول بدن انسان، تكيه­گاه به نيروي محرك نزديك­تر است، در نتيجه اهرم­هاي نوع اول بدن انسان بيشتر سرعتي مي­باشند تا قدرتي.

اهرم نوع اول مثل الاكلنگ، قيچي، اره يا اهرم سر كه تكيه گاه آن مهره اطلس، نيروي مقاوم آن سرشخص و نيروي محرك آن از عضله ذوزنقه منشاء مي­گيرد(شكلA 1-2-7).عمل ماهيچه سه سر روی استخوان زند زبرين،هنگامي كه بازو روی سر نگه داشته شود به عنوان اهرم نوع اول محسوب مي­شود(شكلB 1-2-7).

شکل 1-2-7 مثالهایی از اهرم نوع اول

نيروي مقاوم بين نيروي محرك و تكيه­گاه قرار مي­گيرد(داراي ترتيبي به شكل B مي باشد):

بازوي مقاوم بازوي محرك افزايش نيرو اهرم از نوع قدرتي

فرغون اهرم نوع دوم است، وزن بار به منزله نيروي مقاوم و دسته‌ها به عنوان محل اعمال نيرو و تكيه گاه هم در جلو قرار دارد (شکل 2-2-7).

شکل 2-2-7 فرغون به عنوان اهرم نوع دوم

قرار گرفتن روي پنجه پا اهرم نوع دوم است. وزن بدن، نيروي مقاوم؛ نيروي عضلات دو قلو و نعلي، نيروي محرك و مفصل كف پايي – انگشتي به عنوان تكيه­گاه مي­باشد(شکل 3-2-7).

شکل 3-2-7 قرار گرفتن روی پنجه پا اهرم نوع دوم

پارو زدن به دليل اينكه وقتي تيغه پارو به سطح آب برخورد مي­كند، آب به طور موقت محور چرخش خواهد بود. وزن بدنه قايق و فرد داخل آن نيروي مقاوم و محل اعمال آن در قسمت اتصال پارو به بدنه قايق است و نيروي دستان قايقران در بالاي پارو نيروي محرك خواهد بود و این وضعیت نشان دهنده اهرم نوع دوم است(شکل 4-2-7).

شکل 4-2-7 پارو زدن اهرم نوع دوم

* در اهرم نوع دوم نيروي كم مي­تواند وزن زيادي را جابه­جا نماید.

نيروي محرك بين نيروي مقاوم و تكيه­گاه قرار دارد(داراي ترتيبي به شكل R-F-Aمي­باشد):

بازوي محرك بازوي مقاوم افزايش سرعت اهرم از نوع سرعتي

در اهرم نوع سوم نيروي اعمال شده، موجب حركت دادن يك جسم (مقاومت) در دامنه مسافتي بيشتري مي­گردد و نيز بزرگتر از نيروي مقاوم است.

در شکل زیر بيل­زدن اهرم نوع سوم مي­باشد.

بالا رفتن از نردبان اهرم نوع سوم است، زيرا:

تكيه گاه- محل اتصال پا به نردبان.

(نيروي محرك) F دستانی که نردبان را می‌گیرند.

(نيروي مقاوم) =Rوزن نردبان است كه بين دستان و قسمت آزاد انتهاي نردبان خواهد بود.

اكثر اهرم‌ها در بدن از نوع اهرم­هاي نوع اول سرعتي و نوع سوم هستند. اما متداولترين اهرم در بدن، اهرم نوع سوم مي­باشد.

وقتی از اهرم استفاده می شود

ماشین ها در بیشتر کارهای روزانه به ما کمک می کنند.و نقش اساسی دارند.

تصور زندگی بدون ماشین، بسیار سخت است.

هر ماشین برای منظور و کار مشخصی طراحی و ساخته شده است.

بشر به کمک اختراع و طراحی هوشمندانه ماشین ها توانایی انجام کار خود را بسیار افزایش داده است.

ورودی ماشین شامل همه آن چیزهایی است که انجام می دهیم تا ماشین کار کند وخروجی آن چیزی است که ماشین برای ما انجام می دهد.

هر ماشینی می تواند از اجزای ساده تری به نام ماشین ساده تشکیل شده باشد. این اجزا با هم در ارتباط اند و یک هدف را دنبال می کنند؛

مثلا در ساخت دوچرخه از ماشین های ساده ای مانند: اهرم، چرخ و محور، پیچ و مهره، چرخ دنده و … استفاده می شود تا بتواند کار نیروی پا را تبدیل به انرژی جنبشی کند.

دوچرخه به ما امکان حرکت سریع تر و جابه جایی بیشتری را می دهد

ماشین ساده:

ماشینی است که ساختمان ساده ای دارد مانند اهرم ، قرقره ، چرخ ومحور ، سطح شیب دا ، گوه ، پیچ

علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

گشتاور نیرو درعلوم نهم فصل 9 : ماشین ها

یکی از اثرهای نیرو، اثر چرخانندگی آن است.

اثر چرخانندگی یک نیرو را گشتاور نیرو می گوییم

مثلا برای باز و بسته کردن در اتاق، به آن نیرو وارد می کنید و در حول لولایش می چرخد.

با وارد کردن نیرو به دسته آچار، پیچ را شل یا سفت می کنید.

گشتاور علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

بزرگی گشتاور نیرو برابر با حاصل ضرب اندازه نیرو در فاصله محل اثر نیرو تا محور چرخش است.

اهرم در علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

اهرم ها به شکل های مختلفی وجود دارند.

ساده ترین شکل اهرم الاکلنگ است.

در در الاکلنگ اهرم اگر در حال تعادل باشد ، اثر چرخشی هر یک از نیروها یکدیگر را خنثی می کنند

در حالت تعادل، اندازه ی گشتاور نیرویی که هر یک از نیروها نسبت به تکیه گاه ایجاد می کنند، باهم برابر و جهت چرخششان مخالف یکدیگر است.

اهرم علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

در حالت تعادل، گشتاور نیروی ساعت گرد با گشتاور نیروی پادساعتگرد هم اندازه است

محاسبه گشتاور

مطابق قانون پایستگی انرژی, انرژی هنگام تبدیل شدن از یک صورت به صورت دیگر و یا انتقال از یک جسم به جسم دیگر خلق و نابود نمی شود.

بنابراین مقدار انرژی داده شده به یک ماشین نیز همواره با مقدار انرژیی که از ماشین گرفته می شود برابر است.

مزیت مکانیکی:

مزیت مکانیکی نشان می دهد که ماشین, نیروی وارده را چند برابر می کند.

برای بررسی طرز کار ماشین ها از دو نوع مزیت مکانیکی استفاده می شود.

مزیت مکانیکی یک ماشین در حالت تعادل، به صورت نسبت اندازه ی نیروی مقاوم به اندازه نیروی محرک، تعریف می شود.

فرمول مزیت مکانیکی

نکته:

مزیت مکانیکی کمیتی نسبی بوده وقتی از اهرم استفاده می شود و بدون واحد بیان می شود.

انرژی گرفته شده از ماشین= انرژِِی داده شده به ماشین

مزیت مکانیکی نشان می دهد ماشین چگونه به ما کمک می کند.

اگر مزیت مکانیکی بزرگتر از یک باشد, ماشین مقدار نیرو را افزایش می دهد.

اگر مزیت مکانیکی کوچکتر از یک باشد, ماشین مسافت اثر نیرو را زیاد می کند.

اگر مزیت مکانیکی برابر یک باشد, ماشین فقط از راه تغییر جهت نیرو به ما کمک می کند.

مثال:

در یک ماشین, با وارد کردن نیروی 30 نیوتنی می توان یک وزنه 600 نیوتنی را بلند کرد. مزیت مکانیکی واقعی چقدر است و ماشین از چه راهی به ما کمک می کند.

مزیت واقعی

انواع ماشین ها در علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

1- ماشین های ساده:

گروهی از ماشین ها که پایه و اساس ساخت ماشین های دیگر را تشکیل می دهند, ماشین ساده نامیده می شوند.

ماشین های ساده در شش نوع اهرم, قرقره, چرخ محور, سطح شیب دار گوه و پیچ دسته بندی می شوند.

2- ماشین های مرکب یا پیچیده

گاهی دو یا چند ماشین ساده با هم ترکیب می شوند و ماشین جدیدی را به وجود می آورند به چنین ماشین هایی, ماشین های مرکب یا پیچیده می گویند.

این ماشین ها تغییر شکل یافته ی ماشین ساده یا ترکیبی از چند ماشین ساده با یک دیگر هستند.

علوم نهم فصل 9 : ماشین ها انواع ماشین های ساده:

اهرم :

اهرم میله ای است که می تواند حول یک تکیه گاه دوران کند.

در هر اهرم یک تکیه گاه, یک بازوی محرک و یک بازوی مقاوم وجود دارد.

بخش های اهرم

بازوی محرک (LE): در یک اهرم فاصله ی نقطه اثر نیروی محرک تا تکیه گاه را بازوی محرک می گویند.

بازوی مقاوم (LR): در یک اهرم فاصله ی نقطه اثر نیروی مقاوم تا تکیه گاه را بازوی مقاوم می گویند.

تکیه گاه (F): نقطه ای است که اهرم حول آن دوران می کند.

اهرم بر اساس قرار گرفتن محل تکیه گاه, نیروی محرک و نیروی مقاوم به چند نوع تقسیم می شوند:

الف) اهرم نوع اول

در صورتی که تکیه گاه بین نقطه اثر نیروی مقاوم و نیروی محرک باشد, اهرم از نوع اول است.

اهرم نوع اول علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

اهرم نوع اول به سه حالت دیده می شود:

a) حالت اول :

زمانی که تکیه گاه درست در وسط نیروی محرک و نیروی مقاوم قرار گرفته باشد, در این صورت بازوی محرک و بازوی مقاوم با هم برابرند.

در این حالت, اهرم فقط از راه تغییر جهت نیرو به ما کمک می کند.

نکته: مزیت مکانیکی این اهرم همیشه یک است.

b ) حالت دوم :

زمانیکه تکیه گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم ولی نزدیک به نیروی مقاوم باشد, در این حالت, اهرم از راه های زیر به ما کمک می کند.

اهرم نوع اول

1)تغییر جهت نیرو: زیرا تکیه گاه بین نیروی محرک و مقاوم قرار دارد.

2) افزایش نیرو: زیرا بازوی محرک بزرگتر از بازوی مقاوم است. (LR>LE)

نکته:

مزیت مکانیکی این اهرم همواره از یک بیش تر است.

c )حالت سوم :

زمانیکه تکیه گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم بوده ولی نزدیک به نیروی محرک باشد, در این حالت اهرم از راه های زیر به ما کمک می کند.

اهرم نوع اول افزایش سرعت

1)تغیین جهت نیرو: زیرا تکیه گاه بین نیروی محرک و مقاوم قرار است.

2) افزایش مسافت اثر نیرو: زیرا بازوی مقاوم بزرگتر از بازوی محرک است. (LR >LE)

نکته: مزیت مکانیکی این اهرم همواره از یک کم تر است.

ب) اهرم نوع دوم

در این نوع اهرم نیروی مقاوم بین تکیه گاه و نیروی محرک قرار دارد.(مانند فندق شکن – چرخ دستی)

اهرم نوع دوم علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

این نوع اهرم فقط از راه افزایش نیرو به ما کمک می کند. زیرا در این اهرم همواره بازوی محرک بزرگتر از بازوی مقاوم است.

مزیت مکانیکی این اهرم همیشه از یک بیشتر است.

ج) اهرم نوع سوم

در این نوع اهرم نیروی محرک بین تکیه گاه و نیروی مقاوم قرار دارد. مانند (جاروی فراشی)

علوم نهم فصل 9 : ماشین ها اهرم نوع سوم

این نوع اهرم, فقط از راه افزایش مسافت اثر نیرو به ما کمک می کند. زیرا بازوی مقاوم بزرگتر از بازوی محرک است.

مزیت مکانیکی این اهرم همیشه کمتر است.

قرقره : علوم نهم فصل 9

قرقره چرخی شیار دار است که حول یک محور می چرخد.

قرقره ها

قرقره ثابت:

این نوع قرقره در یک نقطه ثابت است و با حرکت طناب جابجا نمی شود.

قرقره متحرک:

این قرقره آزادانه بر روی ریسمان (طناب) جا به جا می شود.

قرقره متحرک با افزایش نیرو به ما کمک می کند.

مزیت مکانیکی کامل این قرقره برابر 2 است.

زیرا بازوی محرک (قطر چرخ) همواره دو برابر بازوی مقاوم (شعاع چرخ) است.

نکته:

قرقره متحرک مانند اهرم نوع دوم است, با این تفاوت که

مزیت مکانیکی اهرم (با تغییر دادن محل نیروی مقاوم) قابل تغییر است

در حالیکه مزیت مکانیکی این قرقره تغییر نمی کند.(A=2)

از ترکیب قرقره های ثابت و متحرک قرقره های مرکب ایجاد می شوند.

با توجه به نحوه بستن این قرقره ها مزیت مکانیکی آن ها متفاوت است.

ب) قرقره های ارشمیدس:

برای اتصال این قرقره ها به یکدیگر از چند رشته نخ استفاده می شود.

قرقره ارشمیدس

برای بدست آوردن مزیت مکانیکی کامل این دستگاه از دو راه استفاده می شود:

الف) نیروی کشش نخ (T) را مشخص می کنیم.

وجود قرقره ثابت در مزیت مکانیکی کامل دستگاه هیچ تاثیری ندارد

ولی چون کشیدن ریسمان به سمت پایین آسانتر از کشیدن به سمت بالاست گاهی برای آسانتر شدن کار از قرقره ثابت استفاده می شود.

ب) با استفاده از فرمول زیر

محاسبه قرقره ارشمیدس

ج) ممکن است قرقره به صورت زیر به یکدیگر وصل شده باشند, در این صورت برای به دست آوردن مزیت مکانیکی کامل چگونه محاسبه می شود؟

1) از راه کشش نخ استفاده می کنیم.

قرقره ارشمیدس علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

3- چرخ محور: علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

چرخ و محور چرخی است که به مرکز آن یک میله وصل شده است. با چرخاندن چرخ, میله نیز می چرخد.

فرمان اتومبیل-آچار پیچ گوشتی- کلید درب-مداد تراش رومیزی-چرخ چاه-چرخ گوشت دستی نمونه هایی از ماشین چرخ و محور هستند.

در چرخ و محور بین شعاع (قطر) چرخ و شعاع (قطر) محور و نیروهایی که به چرخ و محور وارد می شود،رابطه ی زیر برقرار است.

(در صورت صرف نظر از اصطکاک)

نکته 2:

در چرخ و محور اگر نیروی مقاوم به چرخ و نیروی محرک به محور وارد شود, چرخ و محور از طریق افزایش مسافت اثر نیرو کمک می کند.

زیرا بازوی مقاوم (rR) از بازوی محرک (rE )بزرگتر خواهد شد و مزیت وقتی از اهرم استفاده می شود مکانیکی آن از یک کم تر خواهد شد.

چرخ و محور نیز نوعی اهرم است. با این تفاوت که :

1) چرخ و محور نه در دامنه ی حرکت محدودیت دارد و نه در مزیت مکانیکی

2) اهرم پس از مدتی چرخش به دور تکیه گاه متوقف می شود ولی در چرخ و محور خیر.

چرخ دنده ها: علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

در اغلب ماشین هایی که می چرخند از چرخ دنده استفاده می شود.

چرخ دنده ها علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

ماشینی مانند یک دریل کوچک در سرعت های بالا به نیروی کمی احتیاج دارد و ماشین های دیگری مانند چرخ های بزرگ (پره دار) پشت کشتی های بخار، به نیروی زیادی در سرعت های کم، احتیاج دارند.

چگونگی کارکرد چرخ دنده ها به تعداد دندانه های آن، بستگی دارد

چرخ دنده ها در صنعت کاربردهای فراوانی دارد.

از چرخ دنده ها می توان برای:

1)تغییر سرعت چرخش

2)تغییر گشتاور

3) تغییر جهت نیرو

استفاده کرد. در خودروها چرخ دنده ها با تغییر سرعت چرخشی؛ مثلا سبب تغییر سرعت خودرو می شوند.

4- سطح شیب دار علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

هر سطحی که با سطح افق زاویه ای کوچکتر از 90 درجه بسازد, سطح شیب دار است.

سطح شیب دار علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

به وسیله سطح شیب دار می توانیم یک جسم سنگین را با وارد کردن نیرویی کوچک تر از وزن آن, به داخل کامیون منتقل می کنیم.

در این صورت به کمک یک نیروی کم اما در مسافتی طولانی, جسمی را به سمت وقتی از اهرم استفاده می شود بالا حرکت می دهیم.

اگر بخواهیم جسمی را در راستای قائم بلند کنیم باید نیرویی برابر وزن جسم (mg) به آن وارد کنیم ولی با استفاده از سطح شیب دار و با چشم پوشی از اصطکاک نیرویی کم تر از نیروی وزن (mgsinΘ) لازم است تا جسم را از سطح زمین بالا برد.

محاسبه نیرو در سطح شیب دار

نکته:

هر چه زاویه سطح شیب دار کوچک تر باشد نیروی کم تری برای بالابردن جسم لازم است در نتیجه طول سطح شیب دار نسبت به ارتفاع آن بیش تر خواهد شد.

علوم نهم فصل 9 : ماشین ها ، گوه

گوه یک سطح شیب دار متحرک است و معمولا از دو سطح شیب دار ساخته شده است.

نوک تبر, قیچی, چاقو و هر وسیله تیز و برنده گوه است. یکی از کاربردهای گوه شکاف دادن تنه درختان است.

گوه

وقتی با پتک به گوه نیرو وارد می شود, گوه به جلو رانده می شود در نتیجه از طریق سطوح جانبی گوه, نیروی بزرگتری به هر طرف شکاف وارد می شود.

پیچ: علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

پیچ ، سطح شیب داری است که دور یک میله پیچیده شده است.

به هر بر آمدگی پیچ یک دنده می گویند.

فاصله ی دو برآمدگی یا دو فرو رفتگی پیچ را پای پیچ می گویند.

پای پیچ با حرف P نمایش داده می شود.

هرگاه محیط پیچ یک دور کامل بچرخد پیچ به اندازه فاصله یک دنده تا دنده دیگر (پای پیچ) جابه جا می شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.