تعاریف اصطلاحات متداول در معاملاتانواع خیارات معامله شامل موارد زیر هستند:

مزایده چیست؟ انواع مزایده و پارامترهای مزایده کدامند؟

طبق یک تعریف کلی بستن قراردادهای اداری به دو صورت انجام می پذیرد:

گروه اول: پیمان‌های مبتنی بر رقابت مانند مزایده
گروه دوم: پیمان‌های مبتنی بر توافق

پیمان های مبتنی بر رقابت:

در مناقصه کمترین قیمت معیار و ملاک معامله خواهد بود، یعنی هرگاه سازمان‌های عمومی، خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه بگذارند، اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت یا مناسب‌ ترین شرایط را پیشنهاد می‌ کنند، برنده معامله خواهند بود.

مزایده برعکس مناقصه و به معنای انجام معامله با بالاترین قیمت پیشنهادی است.

پیمان‌های مبتنی بر توافق:

۱) روش توافق مستقیم:

این روش شبیه قراردادهای خصوصی است و طرفین قرارداد، آزادی عمل بیشتری دارند، البته این مورد محدود و منحصر در معاملات ساده و کم اهمیت است.

۲) روش جلب نظر کارشناس:

بر اساس قانون محاسبات، خرید یا اجاره اموال غیرمنقول با تشخیص بالاترین مقام اجرایی و کسب‌ نظر کارشناس رسمی یا معتمد انجام می‌گیرد.

این که کدام روش انجام شود، در نظام حقوقی ایران هر دو روش پذیرفته شده است. اما اصل بر اجباری بودن روش مسابقه ای و رقابتی در پیمان های دولتی است.

مزایده چیست؟مزایده چیست؟

همانطور که گفته شد یکی از روش های انعقاد پیمان های اداری مبتنی بر رقابت مزایده است. طبق تعریف ، مزایده به معنای در معرض فروش گذاشتن چیزی است، به ‌نحوی که هر خریداری که قیمت بیشتری را پیشنهاد کرد، کالا به وی فروخته شود.

مزایده در مقابل مناقصه قرار دارد، اگر مزایده یعنی فروختن به بالاترین قیمت تعریف می شود، در مناقصه، کمترین قیمت ارائه‌ شده ملاک عمل است. هرگاه شرکتی یا کارفرمایی برای انجام پروژه‌ای خاص مناقصه برگزار کند، هرکدام از داوطلبان و شرکت‌کنندگانِ در مناقصه که قیمت کمتری را برای انجام پروژه‌ پیشنهاد دهد، برنده و عهده‌ دار انجام پروژه می‌شود.

در هر مزایده باید سه عنصر مزایده‌ گذار، کالا و پیشنهاد دهندگان وجود داشته باشد و مزایده زمانی شکل می ‌گیرد که تقاضا برای کالا یا کالاها بیشتر از مقدار موجود است و پیشنهاد دهندگان برای بدست آوردن کالا با یکدیگر رقابت می ‌کنند.

قبل از مزایده، کالا از طریق کارشناس رسمی منتخب دادگستری، ارزیابی شده و بهایی که وی برای کالا تعیین می کند، به عنوان بهای پایه فروش انتخاب می شود. با انجام مزایده، هر خریداری که بیشترین قیمت را پیشنهاد دهد، کالا به وی پیشنهاد می شود.

اصطلاحات رایج در مزایده:

مزایده به‌ معنای فروختن به بالاترین قیمت است که درمقابل مناقصه قرار دارد. در توضیح مزایده موادی وجود دارد که به صورت جداگانه به تعریف آن ها اشاره می شود:

فروشنده: در مزایده فروشنده به شخصی اطلاق می شود که کالای خود را جهت فروش به صورت فوری یا مزایده معرفی نموده و به خریداران عرضه می نماید.

خریدار: شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در مزایده بالاترین قیمت را جهت خرید کالا پیشنهاد داده و یا اعلام می کند که تمایل دارد کالای عرضه شده جهت فروش فوری را خریداری کند.

قیمت پایه: حداقل قیمتی است که فروشنده حاضر است کالای خود را به آن قیمت بفروشد و در ابتدای مزایده اعلام می کند. این قیمت معمولا توسط کارشناس رسمی تعیین می شود.

قیمت پیشنهادی: قیمتی است که خریدار به عنوان حداکثر قیمتی که حاضر است برای کالا بپردازد اعلام می کند. اما در صورت برنده شدن مزایده کالا به قیمتی پایین تر از آن فروخته خواهد شد.

فروش کالا: در واقع به معنای توافق فروشنده و خریدار جهت معامله کالا به قیمت فروش فروش کالا گفته می شود.

قیمت فروش: فروش فوری همان قیمتی است که فروشنده از ابتدا به عنوان قیمت کالا اعلام نموده است، اما در مزایده برابر است با مبلغی معادل بالاترین قیمت قبل از مبلغ پیشنهادی برنده مزایده به اضافه مقدار پله افزایش.

پارامترهای مزایده:

پارامترهایی که برای مزایده در نظر گرفته می شود شامل پارامترهایی برای کالا، پیشنهاد، اقلام پیشنهادی و زمان مزایده می شود.

– دارای قیمت نامشخص (مخفی از عموم) باشد.

– دارای قیمت مشخص باشد.

– دارای قیمت وابسته باشد.

 • پیشنهاد می تواند به گونه ای باشد که:

– همه پیشنهاد دهندگان از سایر پیشنهاداتی که ارائه می شود با خبر باشند که به آن اصطلاحا سرباز می گویند.

– پیشنهادات می تواند همچنین به صورت سربسته باشد، یعنی پیشنهاد دهنگان از سایر پیشنهادات بی خبر باشند.

 • پیشنهادات پیشنهاد کنندگان می تواند:

– دارای سیر صعودی باشد.

– دارای سیر نزولی باشد.

– با اولین پیشنهاد به پایان برسد.

 • اقلام پیشنهادی می تواند:

یکی باشد، چند قلم کالای مشابه، چند قلم کالای غیر مشابه یا سبدی از کالاهای مختلف باشد.

 • زمان مزایده می‌تواند :

– نامحدود و پایان آن در اختیار مزایده گزار باشد.

– نامحدود و پایان آن با پیروزی یک پیشنهاد دهنده تعیین گردد.

انواع مزایده :

انواع مزایده

مزایده خصوصی

در این نوع از مزایده هر کسی که کالای به مزایده گذاشته شده را خریداری می‌کند به عنوان بی نام شناخته می شود. به عبا رت دیگر، مشخصات پیشنهاد دهنده قیمت مخفی است. دلیل مخفی تعاریف اصطلاحات متداول در معاملات بودن نام پیشنهاد دهنده در این نوع مزایدات مسائل امنیتی است، مانند مزایده برای نقاشی های معروف یا جواهرات عتیقه.

مزایده عمومی

نام پیشنهاد دهندگان قیمت در مزایده عمومی مشخص است و هر فردی می‌تواند در مزایده شرکت کند.

 1. English Auction یا مزایده انگلیسی و یا استاندارد

در مزایده استاندارد، خریداران برای خرید یک کالا با پیشنهاد قیمت بالاتر از قیمت پیشنهادی قبلی با یکدیگر رقابت می‌کنند. این نوع از مزایده را می توان مرسوم ترین شیوه مزایده دانست که به حراج نیز معروف است.

 1. Dutch Auction یا مزایده هلندی و یا چینی

در مزایده از نوع هلندی، مزایده گزار مزایده را با تعاریف اصطلاحات متداول در معاملات بالاترین قیمتی که مورد نظرش است، آغاز می کند. سپس از قیمت مرتباً کاسته شده تا زمانی که خریداری برای قیمت پیشنهادی یافت شود یا اینکه قیمت به حداقل قیمت از پیش تعیین شده برسد.

 1. Combinatorial Auction یا مزایده ترکیبی

بسته خرید به معنای چند کالایی است که خریداران به مجموعه آن ها نیاز دارند و لذا در جریان این نوع مزایده، مجموعه ای از کالاها که مورد نیاز خریدار است به حراج گذاشته می شود. چرا که اگر خریدار مجبور باشد برای هریک از کالاهای درون سبد به طور جداگانه در مزایده شرکت کند، ممکن است که دچار ضرر و خسران شود.تعاریف اصطلاحات متداول در معاملات

 1. The Time-Interval Auction یا مزایده در زمان محدود

مزایده در زمن محدود از نظر ساختاری کاملا شبیه به مزایده انگلیسی است، اما مزایده در یک زمان مشخص پایان می‌یابد. در برخی موارد مدت مزایده چند روز و یا چند هفته به طول می‌انجامد.

 1. Exchange Auction یا مزایده مبادله ‌ای

شرکا که شامل تعدادی از خریداران اصلی و حرفه‌ای هستند، بر کار مزایده نظارت می‌کنند تا کسی تخلف نکند.

برای اقلام هنری و کالاهایی به کار می‌رود که تنها یک نوع از آن ها وجود دارد.

این نوع از مزایده برای اشیاء خاص جهت کلکسیون، ماشین و یا ماشین آلات به کار می ‌رود.

در این مزایده تمامی پیشنهادات در یک لحظه ارائه شده و پیشنهاد دهندگان با انگشتان دست، مبلغ پیشنهادی خود را اعلام می ‌کنند. مزایده همزمان معمولا برای کالاهایی انجام می ‌شود که فروش سریع آن ها مطلوب است.

چگونه برنده مزایدات باشیم؟

پس از آشنایی با مزایده و انواع آن، اگر قصد شرکت در مزایده را دارید، علاوه بر آگاهی از اینکه مزایده چیست و شرایط آن به چه صورت است، باید نسبت به شرکت در مزایدات (یا مناقصات) نیز آگاهی داشته باشید.

در دنیای پرشتاب و رقابتی اقتصاد امروز، برد با کسانی است که از آگاهی نسبت به موضوعات کاری خود برخوردارند. به عبارت دیگر برای آن که در هر کسب و کاری که فعالیت می کنید، پیروز و جلوتر از دیگران باشید، باید آگاه باشید. برای برنده شدن در مناقصات نیز آگاهی شرط اول است. اما اگر بخواهیم اصولی تر به تکنیک هایی برای برنده شدن در مزایدات اشاره کنیم، می توان گفت مرحله اول در پیشی گرفتن از رقبای شرکت کننده در مزایده، آگاهی از زمان برگزاری مزایدات است. همانطور که می دانید امروزه تمامی پروژه های پر سود از طریق برگزاری مزایده، مناقصه و استعلام برگزار می شود. پس اگر می خواهید این پروژه ها را از دست ندهید حتما باید حواستان به مناقصات و مزایدات و استعلام های درحال برگزاری باشد. یکی از پایگاه هایی که می توانید برای آگاهی از مناقصات و مزایدات، به آن مراجعه نمایید، پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشور است.

مرحله دوم برای برنده شدن در مزایدات، کسب اطلاعات صحیح و کامل در خصوص هر معامله کاری است ، اطلاعاتی نظیر محل برگزاری، مدت مقرر برای اعلام آمادگی و یا میزان مبلغ تضمین شرکت در این پروژه ها و … این موارد به شما کمک خواهد کرد تا با سنجیدن شرایط خود، تصمیم درستی برای شرکت کردن در این پروژه ها بگیرید.

مرحله بعد، شناسایی شرایط شرکت در تعاریف اصطلاحات متداول در معاملات مزایده یا مناقصه مورد نظر است. چرا که هر مناقصه یا مزایده ای، شرایط خاص خود را دارد. شرایطی که قبلا توسط مناقصه گزار یا مزایده گزار تعیین گردیده است. قدم بعدی جمع آوری سریع و با دقت مدارک مورد نیاز و تحویل به موقع آن به مناقصه گزار یا مزایده گزار است. بسیاری از کسانی که به عنوان رقیب شما در مزایده شرکت می کنند، به دلیل غفلت از همین مرحله و دیر رساندن مدارک، از دور رقابت حذف می شوند. باید بدانید اغلب مناقصات و مزایدات تمدید نمی شوند و امکان تصحیح مدارک و یا ارائه مدارک به طور کامل تعاریف اصطلاحات متداول در معاملات وجود نخواهد داشت.

در نهایت، شما کارتان را انجام داده اید و حالا باید منتظر باشید تا نتایج اعلام شود. معمولا برای هر پروژه سه برنده اعلام می شود که در ابتدا از برنده شماره یک برای انجام ادامه روند معامله دعوت می شود اما اگر برنده اول پاسخگویی مناسب نداشته باشد، به سراغ برنده دوم و بعد از آن برنده سوم می روند.

تعریف سرمایه در گردش چیست؟

سرمایه در گردش یا Working Capital از جمله اصطلاحات بسیار رایج در حسابداری و مدیریت مالی است و می‌تواند نشاندهنده امکان نقدپذیری برای یک فرد یا یک کسب و کار باشد.

طبیعی است که از متمم انتظار ندارید شما را گرفتار تعاریف خشک و سخت حسابداری کند. بنابراین اجازه بدهید که با تعدادی مثال و کمی کاهش دقت علمی (فقط کمی و نه بیشتر) به بررسی تعریف سرمایه در گردش بپردازیم.

ابتدا لازم است مفهوم دارایی‌های جاری را بشناسیم. دارایی‌های جاری دارایی‌هایی هستند که به صورت معقول و منطقی (نه خوش‌بینانه و نه بدبینانه) در طی سال مالی جاری یا دوره مالی مورد نظر ما، قابل تبدیل به پول نقد باشند.

پس پول قطعاً جزو دارایی‌های جاری است. سرمایه گذاری‌های کوتاه مدتی که به سادگی قابل فروش و تبدیل به نقدینگی هستند هم جزو دارایی‌های جاری محسوب می‌شوند. موجودی انبار هم در صورتی که در افق زمانی کوتاه مدت قابل فروش و تبدیل به پول نقد باشد در گروه دارایی‌های جاری طبقه بندی می‌شود. حسابهای دریافتنی (مطالباتی که در کوتاه مدت بتوان آنها را به پول نقد تبدیل کرد و حتی ممکن است اسناد تجاری دقیق از آنها موجود نباشد) هم شکل دیگری از دارایی‌های جاری محسوب می‌شوند.

به دارایی‌های جاری، سرمایه در گردش هم گفته می‌شود.

اما به خاطر داشته باشید که یک شرکت علاوه بر دارایی‌های جاری، بدهی‌های جاری هم دارد. به همان شیوه فوق می‌توان بدهی‌های جاری را هم تعریف کرد. بدهی‌هایی که به صورت معقول و منطقی (نه خوش‌بینانه و نه بدبینانه) در طی سال مالی جاری یا دوره مالی مورد نظر ما، قابل تبدیل به پول نقد باشند.

به همین دلیل بهتر است به سرمایه در گردش خالص توجه داشته باشیم. یعنی: اختلاف بین دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری.

اگر بخواهیم به زبان ساده‌تر بگوییم، سرمایه در گردش خالص، میزان واقعی دارایی‌های نقد یا نزدیک به نقد یک سازمان است. چیزی که هزینه‌ها و نیازهای روزمره یک شرکت را تامین می‌کند.

آیا تا به حال با کسی مواجه شده‌اید که خانه گرانقیمتی داشته باشد اما به علت ورشکستگی یا هر مسئله دیگری از پرداخت بدیهی‌های روزمره خود ناتوان باشد؟ همیشه به خاطر داشته باشیم که حتی ممکن است با منفی بودن سرمایه در گردش، همچنان یک کسب و کار تا مدتی به کار خود ادامه دهد. اما چنین وضعیتی در بلندمدت پایدار نخواهد بود.

گاهی مدیران در گفتگوهای روزمره خود سرمایه در گردش و سرمایه در تعاریف اصطلاحات متداول در معاملات گردش خالص را به جای یکدیگر به کار می‌برند. بنابراین بهتر است در جلسه‌ها نسبت به مفهومی که واقعاً در ذهن طرف مقابل است حساس باشیم.

آشنایی با مفهوم سرمایه در گردش در متمم

ما در متمم در بحث کارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید، زمانی که به اشتباهات مالی کارآفرینان در دوران طفولیت سازمان‌ها پرداخته‌ایم از این مفهوم استفاده کرده‌ایم. شاید مرورآن درس بتواند به درک بهتر و کاربردی این مفهوم کمک کند.

برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند: مجید ، مهشید محمدی ، حامد ، حسین احمدیار ، حامد صیادی

خیارات معامله چیست و چه انواعی دارد ؟

خیارات معامله اصولی شرعی و قانونی است که به طرفین معامله حق فسخ یا دریافت تفاوت قیمت را می‌دهد. همچنین گاهی هم هر دو حق ممکن است وجود داشته باشد.

قضاوت


انواع خیارات معامله شامل موارد زیر هستند:

 1. خیار مجلس
 2. خیار غبن
 3. خیار شرط
 4. خیار تدلیس
 5. خیار تخلف شرط
 6. خیار عیب
 7. خیار شرکت
 8. خیار رؤیت
 9. خیار تأخیر
 10. خیار حیوان
 11. خیار تعذّر تسلیم

۱- خیار مجلس

طرفین معامله تا زمانی که در جلسه‌ی معامله هستند، این اختیار را دارند که معامله را فسخ کنند.

مثال: طرفین معامله برای خرید ملک در جلسه نشسته‌اند و قولنامه را امضا می‌کنند و مبلغی بیعانه هم پرداخت می‌شود. تا تعاریف اصطلاحات متداول در معاملات زمانی که طرفین از جلسه خارج نشده‌اند، امکان استفاده از خیار مجلس وجود دارد و قولنامه می‌تواند باطل شود.

۲- خیار غبن

اگر در معامله قیمت پرداختی بیش از مقدار عرف کالا باشد یا خریدار و فروشنده بر اثر فریب خوردن، معامله را انجام داده باشند، معامله می‌تواند بر اساس خیار غبن باطل شود. تفاوت جزئی در قیمت یا کیفیت کالا تا مقداری که در عرف قابل پذیرش است، مانع خیار غبن است.

نکات زیر در مورد خیار غبن مورد توجه است:

 1. معیار تفاوت قیمت، زمان ثبت معامله است. اگر مبلغ معامله تا مدتی بعد پرداخت نشده باشد و در این مدت قیمت تغییر کند، شامل خیار غبن نخواهد بود.
 2. برای پذیرش خیار غبن لازم است تا فریب خوردن شخص ثابت شود. تنها با ادعای فریب، امکان استفاده از این خیار وجود ندارد.
 3. اگر طرف معامله مسلمان نباشد هم این خیار قابل پذیرش است.
 4. در خیار غبن امکان دریافت ما به التفاوت وجود ندارد و فرد مغبون یا می‌تواند معامله را فسخ کند یا با همان شرایط آن را بپذیرد.
 5. اگر طرف معامله، مغبون شدن را نپذیرد، به حاکم شرع مراجعه می‌شود.
 6. فرد مغبون برای استفاده از این خیار باید تصمیم خود را عملی و به طور صریح اعلام کند که قصد فسخ دارد.
 7. فرد مغبون پس از فسخ دیگر نسبت به موضوع معامله حقی ندارد و در صورت تصرف در آن، ضامن خواهد بود.
 8. فرد مغبون در صورتی که به دلیل عقلانی فسخ را به تاخیر بیندازد، همچنان دارای این حق خواهد بود.
 9. در صورتی که در معامله برای فسخ جریمه‌ای در نظر گرفته شود، خیار غبن شامل این جریمه نخواهد بود.

۳- خیار شرط

هر یک از طرفین در معامله می‌توانند شرط کنند که اختیار فسخ معامله را تا زمانی معین داشته باشند. در این صورت اگر مبلغی پرداخت شده است، مبلغ عودت می‌شود و موضوع معامله هم به صاحب اصلی برگردانده می‌شود.

 1. اگر فروشنده دارای خیار شرط باشد، تا قبل از فسخ معامله قبلی نمی‌تواند معامله‌ی جدیدی انجام دهد و ابتدا باید معامله قبلی را فسخ کند.
 2. اگر منظور از خیار شرط این باشد که خریدار تا پایان مهلت معین باید کالا را نزد خود نگهداری کند، امکان فروش کالا توسط خریدار وجود ندارد و می‌بایست صبر کند تا مهلت خیار شرط فروشنده به پایان برسد.

۴- خیار تدلیس

هنگامی که فروشنده کالای خود را به صورت غیرواقعی معرفی کند و در نتیجه آن را به قیمت بیشتری بفروشد، خریدار پس از اطلاع از اصل کالا، می‌تواند معامله را فسخ کند.

۵- خیار تخلف شرط

اگر در معامله شرطی باشد که خریدار یا فروشنده در ضمن معامله باید کاری انجام دهند و آن کار را انجام ندهند، طرف دیگر می‌تواند معامله را فسخ کند. مثلا اگر شرط شود که کلیه‌ی عوارض قبلی ملک بر عهده‌ی خریدار است و او این کار را انجام ندهد، فروشنده می‌تواند معامله را فسخ کند.

۶- خیار عیب

اگر در جنس یا عوض آن عیبی باشد که پیش از معامله یا پس از معامله و تا قبل از زمان تحویل ایجاد شده باشد، خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند یا تفاوت قیمت آن را کسر نماید.

 1. اگر پس از تحویل مال، عیب جدیدی در کالا ایجاد شود، خریدار می‌تواند ما به التفاوت را دریافت نماید( در حیوان تا سه روز امکان فسخ وجود دارد )
 2. اگر خریدار موقع خرید، عیب مال را بداند، خیار عیب را نخواهد داشت.
 3. اگر خریدار هنگام معامله عیب را بفهمد تعاریف اصطلاحات متداول در معاملات ولی به آن راضی باشد.
 4. اگر در هنگام معامله شرط شود که خیار عیب وجود ندارد حق طرفین در این خیار از بین خواهد رفت.
 5. اگر فروشنده در هنگام معامله بگوید که کالا را با هر عیبی که دارد می‌فروشم.
 6. اگر معامله کلی باشد مثلا معامله خرید ۱۰ کیلوگرم تعاریف اصطلاحات متداول در معاملات گندم باشد، در صورت معیوب بودن مال، خریدار فقط می‌تواند ۱۰ کیلو گندم سالم از فروشنده بخواهد و خیار عیب را ندارد.

۷- خیار شرکت

اگر مال مورد معامله شریک دارد و شریک دوم به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند و مبلغ پرداختی را از شریک اول دریافت کند.

۸- خیار رویت

اگر خریدار کالا را دیده باشد یا خصوصیات آن را از فروشنده شنیده باشد، بعد هنگام تحویل جنس، تفاوتی در آن مشاهده کند، می‌تواند معامله را فسخ کند.

در معاملات کلی مثل خرید ۱۰ کیلوگرم گندم، امکان استفاده از این خیار وجود ندارد و خریدار تنها می‌تواند کالایی با ویژگی‌های مورد توافق را درخواست کند.

۹- خیار تاخیر

اگر خریدار مبلغ معامله را با تاخیر بدهد یا آن را ندهد با سه شرط زیر امکان فسخ معامله وجود دارد:

 1. تا سه روز مهلت پرداخت گذشته باشد( برای کالاهای خراب شدنی مثل شیر، پیش از آنکه کالا خراب شود ).
 2. جنس تحویل خریدار نشده است.
 3. اجازه تاخیر در پرداخت در قرارداد وجود نداشته باشد.

۱۰- خیار حیوان

در معامله‌ی حبوان تا سه روز بعد از معامله، امکان فسخ وجود دارد. اگر خریدار کارهایی بکند که رضایت او از معامله را نشان بدهد، این خیار وجود نخواهد داشت. مثلا به اسب نعل بزند یا آن را رنگ کند.

در صورت تلف شدن حیوان در مدت سه روز، معامله باطل می‌شود.

۱۱- خیار تعذر تسلیم

اگر فروشنده نتواند جنس را تحویل خریدار دهد. مثلا اسب از دست فروشنده فرار کند، خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند.

اصطلاحات متاتریدر

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺧﻂ ﻣﻴﺰان اﺳـﭙﺮدي را ﻛـﻪ ﺑﺮوﻛـﺮ ﺑـﻪ. ازاي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آن. ﺟﻔﺖ ارز از ﻣﺸﺘﺮي درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ. (. ﺑـﺮاي آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﺎ اﺳـﭙﺮد ﺑـﻪ. ﻓـﺼﻞ ﭼﻬـﺎرم. اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﺎرﻛﺲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴ. )ﺪ. ادامه.

دسترسی سریع: آشنایی با آی‌تی‌بی · همکاری با ما · دانلود متاتریدر · بلاگ فارسی. ادامه.

چنگال اندروز در جلسه چهل و هفتم در مورد روش چنگال اندرو و قواعد اولیه چنگال صحبت می کنیم. چنگال اندرو یا Andrew's Pitchfork چنگال اندرو یا Andrew's Pitchfork یکی . ادامه.

Jan 2, 2018 — آموزش باینری آپشن ؛ فرهنگ لغات و اصطلاحات فارکس و باینری آپشن . سوالم اینه تو متاتریدر ارز یرودلار پنج رقم اعشار داره و هنگامی که با میدل موس . ادامه.

Nov 27, 2007 — فرهنگ اصطلاحات متاتریدر. A account حساب,به اصل حساب افتتاح شده در نزد بانک یا کارگزار گفته می شود ask نرخ خرید معامله گر و نرخ فروش . ادامه.

Jun 20, 2018 — . گذاشته و از تبحر خود در تحلیل و ترید که تا به حال در متاتریدر و امثال آن محکوم به مرگ بود استفاده کرده و از تجارت خود سود و لذت دو چندان ببرید. ادامه.

واژه‌نامه فارکس. تشریح مهم‌ترین اصطلاحات صنعت فارکس. در صنعت فارکس اصطلاحات بی‌شماری وجود دارد که برخی از آنها به آسانی با گذشت زمان فراموش می‌شوند. ادامه.

Oct 25, 2020 — آموزش فارکس: برای دسترسی به لیست جفت ارز ها رایج بازار باید به بخش مارکت واچ در متاتریدر مراجعه کنید. در بازار فارکس تمامی نماد ها در قالب . ادامه.

May 18, 2018 — اصطلاحات معامله‌گری: Long – Short – Buy – Sell . به عنوان مثال در برنامه متاتریدر می‌توانید برای بستن معاملات خود از دکمه ضربدر کوچکی که در . ادامه.

آموزش کار با نرم افزار متاتریدر :در این مطلب برای شما اموزش کامل کار با نرم افزار متاتریدر اورده ام تا شما عزیزانی که میخواهید در فارکس معامله ای انجام . ادامه.

متاتریدر چیست - آموزش کامل تصویری نرم افزار متاتریدر + فیلم و PDF دانلود . می توانید تفاوت قیمت خرید و فروش را که در اصطلاح spread نام دارد، ملاحظه کنید. ادامه.

Nov 17, 2020 — هر معامله گر فارکسی باید با اصطلاحات خاص فارکس در نرم افزار معاملاتی متاتریدر 4 و متاتریدر 5 آشنا باشد. در این مقاله اصطلاحات را بیاموزید. ادامه.

آموزش بورس : دوره غیرحضوری و آنلاین معامله‌گر حرفه‌ای کالج تی بورس,نوسانگیری حرفه ای روزانه در بورس,آموزش کامل از مبتدی تا حرفه ای متاتریدر 4 آلپاری فارکس . ادامه.

چه نکاتی را رعایت کنیم تا در صف فروش گیر نکنیم؟,درسی از گذشته بورس/بلند مدت احتمال دارد چند سال باشد؟,آموزش اتصال متاتریدر 4 و 5 به بورس ایران و فارکس . ادامه.

واژگان و اصطلاحات فارکس . کسانی که تازه شروع به کار کرده اند، یک راهنمای جامع ویژه مبتدیان برای معرفی اصطلاحات فارکس، پاسخ به پرسش های . آموزش متاتریدر 5. ادامه.

این سفار شها در سیستم متاتریدر ۵ باقی میمانند تا شرایط لازم برای سفارش فراهم شود. وقتی شرط فروش یا خرید توقفی برآورده شود، سفارش شرطی به شکل عملیات . ادامه.

واژه نامه معامله گر - در اینجا شما می توانید تمام اصطلاحات فارکس و بازارهای دیگر، از جمله اصطلاحات زبان عامیانه بازارفارکس را پیدا کنید. دانستن اصطلاحات، برای درک . ادامه.

در این ویدئو آموزشی در ابتدا به بررسی کامل نحوه انتقال حساب به متاتریدر و نحوه انجام معاملات و نکات موجود پرداخته می شود. در ادامه، بررسی اصطلاحات مهم بازار فارکس . ادامه.

این اصطلاح در بروکر زمانی به کار می رود که معامله کنندگان بتوانند بیشتر از موجودی حساب خود معامله کنند. مثلا فرض کنید در بازار فارکس لوریج شما 1:100 (خوانده می . ادامه.

در این بخش به بررسی محیط نرم‌افزار متاتریدر یا رابط گرافیکی متاتریدر می‌پردازیم. هدف از این دوره ها نحوه فراگیری کار با متاتریدر است. در نگاه اول شاید محیط . ادامه.

#بازار_فارکس اصطلاحات #فراوان و کاربردی‌ای دارد. اما اگر قصد حضور #موفقیت . برای حضور . سپس عنوان Metatrader 5 را جستجو . اگر شما #حساب معاملاتی‌ای دارید و . ادامه.

بررسی اصطلاحات و لغات بازر فارکس برای آگاهی بیشتر از فارکس و بازارهای مالی امر مهمی به شمار می‌رود، بروکر آمارکتس با ارائه لغت نامه فارکس . ادامه.

مشاهده سایر اصطلاحات واژه‌نامه بورسینس . با این حال ما در بورسینس با بررسی معادل‌ها و اصطلاحاتی که دیگران برای اشاره به این دو کلمه داشتند توصیه می‌کنیم معادل . ادامه.

منظور از صدور و ابطال چیست و چگونه انجام می‌شود؟

صدور و ابطال در صندوق سرمایه گذاری

بازار بورس به دلیل ویژگی‌هایی همچون حمایت و شفافیت قانونی، سهولت نقد شوندگی، عدم وجود محدودیت در معامله، معافیت مالیاتی، تنوع بازه سرمایه‌گذاری و … ازجمله بهترین، پرسودترین و مطمئن‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری است اما حضور مستقیم در این بازار به دانش، مهارت، تجربه، زمان و انرژی زیادی نیاز دارد و افرادی که قادر به حضور مستقیم نیستند باید از روش‌های غیرمستقیم مانند خرید صندوق سرمایه گذاری اقدام به سرمایه‌گذاری بکنند. برای استفاده از این صندوق‌ها نیز لازم است که سرمایه‌گذاران با اصطلاحات مختلف و متنوع بازار آشنایی داشته باشند. در ادامه مطلب به بررسی اصطلاحات اصلی خصوصاً صدور و ابطال پرداخته خواهد شد.

انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

امروزه انواع صندوق سرمایه گذاری با قابلیت‌ها و ویژگی‌های مختلفی وجود دارند که هرکدام می‌توانند میزان سوددهی متفاوتی داشته باشند. ازنظر شیوه‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری می‌توان صندوق‌ها را به دو گروه اصلی شامل صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) تقسیم کرد. برای معامله واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری که مبتنی بر صدور و ابطال هستند افراد باید برای کسب اطلاعات و نحوه معامله به وب‌سایت رسمی صندوق‌ها مراجعه کنند. برای معامله این صندوق‌ها می‌توان به هم به شکل حضوری اقدام کرد و هم از طریق احراز هویت و ثبت‌نام در سایت رسمی صندوق این کار را انجام داد.

 اهمیت آگاهی از صدور و ابطال

اهمیت آگاهی از صدور و ابطال

افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای را دارند باید ابتدا با مفاهیم اولیه و اصطلاحات رایج و کاربردی آن آشنایی داشته باشند تا بتوانند به موفقیت برسند. بازارهای مالی خصوصاً بازار بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و کسانی که قصد حضور در این بازار و سرمایه‌گذاری دارند حتماً باید از اصطلاحات رایج آن آگاهی داشته باشند. علاوه بر اصطلاحات و مفاهیمی مانند NAV (ارزش خالص دارایی‌ها)، قیمت آماری، مجمع صندوق‌ها، ارکان صندوق‌ها، حسابرسی، مدیر سمت، ضامن نقد شوندگی، رکن بازارگردانی و … اصطلاح صدور و ابطال از مهم‌ترین مفاهیم و اصطلاحات موجود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که در حقیقت معادل خرید و فروش می‌باشند.
در اصل زمانی که فرد اقدام به سرمایه‌گذاری در یک صندوق سرمایه‌گذاری می‌کند باید واحدهای آن صندوق را به تعداد مورد نظر خود خریداری نماید. عمل خرید واحدهای سرمایه‌گذاری در یک صندوق سرمایه‌گذاری را صدور و عمل فروش هرکدام از این واحدها ابطال نامیده می‌شود. همان‌گونه که در حضور مستقیم و سرمایه گذاری در بورس برای خرید و فروش سهام شرکت‌ها اقدام می‌شود در این صندوق‌ها نیز برای صدور و ابطال واحدها انجام خواهد شد.

نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که لازم است سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها از آن آگاهی داشته باشند شیوه قیمت‌گذاری صدور یا ابطال خواهد بود. یکی از مهم‌ترین اصطلاحات بازار بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مفهوم NAV است که مخفف Net Asset Value به معنی ارزش خالص دارایی‌های صندوق است. چنانچه میزان کل NAV یک صندوق بر تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری آن که متعلق به سرمایه‌گذاران است تقسیم شود عددی به دست می‌آید که در حقیقت قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق خواهد بود.
در اصل باید گفت که قیمت صدور و ابطال واحدها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر مبنای ارزش خالص هر واحد به دست خواهد آمد. البته باید توجه داشت که ارزش خالص واحدها می‌تواند بر اساس افزایش و کاهش سهام و اوراق بهاداری که صندوق‌ها خریداری کرده‌اند تغییر کند و میزان سود و زیان سهامداران بر اساس این تغییرات قیمت متفاوت خواهد بود.

NAV صدور و ابطال چیست؟

افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و خرید واحدهای آن را داشته باشند باید بر اساس آخرین NAV صدور پول واحدها را پرداخت نمایند. در اصل NAV صدور مقداری بیشتر از ارزش خالص هر واحد (NAV) می‌باشد. مهم‌ترین دلیلی برای این تفاوت در قیمت این است که مدیر صندوق‌ها باید برای خرید اوراق بهادار جدید هزینه‌هایی به‌عنوان کارمزد معاملات پرداخت نماید و این هزینه‌ها باید از سرمایه‌گذاران جدید دریافت شود؛ بنابراین افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در یک صندوق سرمایه‌گذاری را دارند موظف به پرداخت هزینه‌های حساب شده در NAV صدور خواهند بود و به همین دلیل است که قیمت واحدها بیشتر از ارزش خالص آن‌ها می‌باشد.
NAV ابطال هم همانند NAV صدور همراه با محاسبات ویژه‌ای خواهد بود و درصورتی‌که مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری قیمت‌های سهامی که جز دارایی‌های صندوق است را تعدیل نکند، این قیمت به میزان ارزش خالص دارایی هر واحد خواهد. در حقیقت NAV ابطال عبارت است از ارزش خالص دارایی هر واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که هزینه‌های قانونی شامل هزینه‌های مربوط به معاملات از آن کسر شده است.

قیمت آماری خالص ارزش دارایی‌ها

ممکن است در مقاطع مختلف و به دلایل مختلفی تعدادی از سهام موجود در سبد اوراق بهادار صندوق‌ها بازار فعالی نداشته باشند و این باعث می‌شود قیمت صدور و ابطال واحدها بر روی تابلوهای معاملاتی با واقعیت تفاوت‌هایی داشته باشند. در این حالت مدیریت صندوق‌ها این اختیار را دارند که در چهارچوب دستورالعمل‌های مربوطه قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری را متعادل کنند. البته این تغییرات باید در شرایط مشخصی انجام شود. قیمت آماری بر اساس آخرین قیمت بسته شدن سهام منظور می‌شود و فقط یک مبنای مقایسه‌ای می‌باشد و درصورتی‌که مدیریت صندوق قیمت سهام را متعادل نکرده باشد قیمت آماری و ابطال اعداد واحدی را نشان خواهند داد.

مشخص شدن تعداد واحدها بعد از ثبت درخواست صدور

امروزه انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال وجود دارند که میزان سوددهی و ریسک‌پذیری مختلفی دارند و از ویژگی‌ها و قابلیت‌های منحصربه‌فردی برخوردار هستند. با توجه به آن که سرمایه‌گذاران در کدام یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام به سرمایه‌گذاری نموده‌اند ممکن است که زمان صدور واحدها متفاوت باشد. با توجه به نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری ممکن است بعداً از پرداخت هزینه واحدها 2 تا 3 روز تعداد آن‌ها مشخص خواهد شد. البته صندوق‌های با درآمد ثابت یک روز بعد از واریز وجه تعداد واحدها را مشخص می‌کنند.

 محاسبه قیمت صدور و ابطال

زمان ابطال واحد بعد از صدور

یکی دیگر از نکات مهمی که باید سرمایه‌گذاران به آن توجه داشته باشند مدت زمانی است که می‌توانند بعد از صدور واحدها اقدام به ابطال آن‌ها بکنند. تعدادی از این صندوق‌ها نرخ شکست نداشته و سرمایه‌داران می‌توانند بعد از مشخص شدن تعداد واحدها اقدام به درخواست ابطال نمایند مگر آنکه صندوق موردنظر دارای مدت ماندگاری خاصی باشد. در صورت ابطال واحدها قبل از مدت ماندگاری، سرمایه‌گذاران فقط می‌توانند مابه‌التفاوت قیمت صدور و ابطال را دریافت کنند که امکان دارد از نرخ سود پیش‌بینی شده صندوق کمتر باشد. در تعدادی از صندوق‌ها نیز چنانچه سرمایه‌دار قبل از مدت ماندگاری تعاریف اصطلاحات متداول در معاملات اقدام به ابطال نماید سودی به او تعلق نخواهد گرفت.
مدت زمان ماندگاری صندوق‌ها باهم متفاوت هستند. همچنین مدت زمان واریز پول به حساب بعد از درخواست ابطال می‌تواند متفاوت باشد. مدت زمان واریز پول واحدها به حساب سرمایه‌گذاران در هر صندوق متفاوت خواهد بود. ممکن است صندوقی بعد از 24 ساعت کاری واریز پول را انجام دهد و ممکن است صندوق‌های دیگر در مدت زمان بیشتری پرداخت وجوه را انجام دهند.

چه افرادی باید از در صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنند

همان‌طور که گفته شد سرمایه‌گذاری در بازار بورس به‌صورت مستقیم اگرچه می‌تواند سوددهی مناسبی داشته باشد اما قطعاً ریسک بسیار بالایی نیز دارد و کسانی که دانش، مهارت و تجربه کافی نداشته باشند نمی‌توانند در بلندمدت موفقیتی کسب کنند. افراد که قادر به حضور مستقیم در بازار بورس نیستند می‌توانند متناسب با میزان سرمایه، میزان ریسک‌پذیری و زمان سرمایه‌گذاری از صندوق‌های مختلف سرمایه‌گذاری خرید کنند. همچنین این افراد اگر ریسک حضور در بازار بورس را داشته باشند و از دانش و مهارت کافی برخوردار نباشند می‌توانند از خدمات سبدگردانی اختصاصی استفاده کنند. در این حالت سرمایه‌گذار کارمزدی توافقی به سبد گردان پرداخت کرده و سرمایه خود را به‌صورت مستقیم وارد بازار بورس می‌کند.

جمع‌بندی نهایی

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند بهترین و مناسب‌ترین گزینه برای افرادی باشد که دانش استفاده از انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در سرمایه‌گذاری بورس را نداشته و مهارت، تجربه، زمان و انرژی کافی برای حضور مستقیم در این بازار را نیز ندارند. تعدادی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال هستند و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها باید با مفهوم صدور و ابطال و همچنین مفاهیم دیگری همچون مجمع صندوق‌ها، ضامن نقد شوندگی، رکن بازارگردانی، ارکان صندوق‌ها، حسابرسی، مدیر سمت و … آشنایی داشته باشند. کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مختلف را دارند می‌توانند از خدمات ویژه شرکت سبد گردان آرکا استفاده کنند و بهترین و مطمئن‌ترین سرمایه‌گذاری را انتخاب نمایند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.