شیوه‌های سرمایه‌گذاری در بورس


حسابداری .

در طي سالهاي اخير كه با سرمايه گذاران و فعالان بازار سرمايه ديدار و گفتگو داشتم و همچنين بهره جستن از تجربيات شخصي با نوآموزان تحليل تكنيكي، صرفنظر از بحث و اظهار نظريه‌هاي آنها، عامل مشتركي در ميان سرمايه‌گذاراني كه از تحليل تكنيكي سود مي‌جويند، كشف كردم و آن ميل به يادگيري بيشتر است. هيچ كتاب واحد و يا مجموعه‌اي از كتابها نمي‌توانند شرح كاملي از تجزيه و تحليل‌هاي تكنيكي را تهيه كنند زيرا نه تنها محدوده بزرگي دارد، بلكه هر چيزي، از تصميمات بانك مركزي گرفته تا كمانهاي فيبوناتچي را در برمي‌گيرد. همچنين تا حدودي اين موضوع وجود دارد كه هر چيزي امروز نوشته مي‌شود، به سرعت فردا ناقص محسوب مي‌گردد.

با علم به اين مطالب و آگاهي كافي از وجود بيشمار كتاب تحليل تكنيكي كه پيش از اين در دسترس مي‌باشند، احساس نمودم كه نياز واقعي براي كتاب مختصر و فشرده تحليل تكنيكي جهت استفاده هر دو گروه سرمايه‌گذاران تازه‌كار و كار آزموده وجود دارد. اين كتاب هماني است كه كوشيده‌ام تا بوجود آمده است.

استفاده از تحليل تكنيكي از دهه شصت ميلادي مورد توجه افراد زيادي قرار گرفت و درست در حوادث اين دهه تحليل تكنيكي درون اين رويدادها از نظر پنهان گرديد. امروزه تحليل تكنيكي به عنوان يك روش تحليلي قابل رشد و ماندگار به وسيله دانشگاه‌ها و شركتهاي كارگزاري و دلالان پذيرفته شده است. به ندرت افرادي بدون بازبيني شرايط و توجه به تحليل‌هاي تكنيكي سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ انجام مي‌دهند. هنوز حتي با پذيرش اين روش تعدادي كه واقعا از تحليل تكنيكي بطور كامل بهره مي‌جويند، نسبتا كم مي‌باشد. اين باعث اميدواري است كه اين كتاب، سطح آگاهي و استفاده از تحليل تكنيكي را افزايش دهد و براي كساني كه آنرا تكرار مي‌كنند، نتيجه اصلاح و پيشرفت داشته باشد.

« اطلاعات تا حدي چيز كم شیوه‌های سرمایه‌گذاری در بورس شیوه‌های سرمایه‌گذاری در بورس ارزشي است، مگر اينكه با تجربه و كارآزمودگي آميخته شود.»

با وجود فعاليت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1347 و گذشت حدود 35 سال، تعداد افرادي كه در اين زمينه به دادوستد مي‌پردازند اندك است و آگاهي عمومي نسبت به اين گونه تجارت در سطح مطلوب نمي‌باشد. اغلب سرمايه‌گذاران با روش‌هاي متداول سرمايه گذاري و مفاهيم آن آشنايي كافي ندارند. سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار بدون استفاده از ابزار ساده نيست و با وجود شركت‌هاي متعدد شناخت و گزينش آنها دشوار خواهد بود. اما در عصر اطلاعات بدون شناخت روش‌هاي سرمايه‌گذاري و انتخاب سهام ورود به عرصه دادوستد نااميدي به همراه خواهد آورد. در اين مبحث و در ادامه آن به طور ساده با مفاهيم سرمايه‌گذاري و مراحل نخستين فعاليت در اين بازار آشنا مي‌شويد. بايد بگويم كه با فراگيري روش‌هاي سرمايه گذاري و مدل‌هاي جديد دادوستد، لذت بيشتري از بازي اوراق بهادار مي بريد و هر آنچه ياد مي گيرد با علاقه آزمون خواهيد كرد.

1-1-1 شناخت سرمایه گذاری

سرمایه گذاری تعاریف متفاوتی را در خود جای داده است و درمعنای اقتصادی آن عبارت است از مخارجی که صرف افزایش یا حفظ ذخیره سرمایه می‌گردد. اما مفهوم فراگیر آن در بازار اوراق بهادار به صورت زیر آمده است:

«سرمایه‌گذاری تصمیمی است که بر اساس آن سرمایه‌گذار مصرف کنونی خود را در ازای بدست آوردن مصرف بیشتر در آینده به تاخیر می اندازد.»

هدف فردی که در بازار اوراق بهادار شرکت می کند مشخص است. او برای بدست آوردن سود و کسب منافع بیشتر در این بازار گام می‌نهد. هنگامی که سرمایه‌گذار یک ورقه بهادار را خریداری می‌کند سرمایه گذاری صورت پذیرفته است، اما خرید یک خانه به قصد زندگی سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود. در حقیقت شخص سرمایه‌گذار به امید بدست آوردن ارزشی در زمان آینده از ارزش‌های کنونی صرفنظر می نماید. اگر عوامل ترغیب کننده برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، افراد به طور معمول مصرف کنونی را به مصرف آینده ترجیح می‌دهند. بنابراین فرد سرمایه‌گذار باید از سرمایه‌گذاری کنونی خود انتظار بدست آوردن بازده مثبت داشته باشد و بهره‌مندی از ثروت و فرصت‌های مصرف در آینده ترغیب کننده وی خواهد بود.

سرمايه‌گذاري به صورتهاي ديگري نيز تعريف شده است:

- سرمايه‌گذاري خريد اقلام دارايي و يا اوراق بهاداري است كه ميزان بازده و ريسك مورد انتظار آن داراي تناسب باشد.

- سرمايه‌گذاري خريد اقلام دارايي و يا اوراق بهاداري است كه با گذشت زمان منجر به ايجاد درآمد و افزايش ارزش براي سرمايه‌گذار خواهد شد.

سرمايه‌گذاري در مسكن و زمين يك‌سرمايه‌گذاري واقعي ناميده‌ مي‌شود. هدف اين نوع سرمايه‌گذاري توليد كالا و خدمات با هدف بيشينه كردن ثروت است. در واقع در دوران تورم، افراد براي ايجاد درآمد و گريز از كاهش ارزش پول اقدام به خريد كالاهاي بادوام و دارايي‌هاي واقعي مي‌كنند. اين نوع سرمايه‌گذاري هيچ نوع درآمد جاري و منظمي براي سرمايه‌گذار در پي نخواهد داشت.

1-1-2 فرآيند سرمايه‌گذاري

بيشتر از آنچه در مورد تجزيه و تحليل سهام بايد به آن توجه شود، فرآيند سرمايه‌گذاري خواهد بود. يك سرمايه‌گذار بايد به مراحل كلي سرمايه‌گذاري بيانديشد كه در زير خلاصه‌اي از آن آمده است:

آ. مشخص كردن هدف‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند‌مدت

ب. تعيين ميزان ريسك و بازده مورد انتظار

پ. شناسايي و محاسبه ريسك و بازده اوراق بهادار

ت. مشخص كردن سبد بهينه از اوراق بهادار يا دارايي

ث. اندازه‌گيري عملكرد حاصل از سرمايه‌گذاري

ج. شناخت ساختار بازار سرمايه

ح. يادگيري و شناخت قوانين دادوستد در بازار اوراق بهادار

پس از برآورد ميزان ريسك و بازده، سرمايه‌گذار بايد نقدينگي لازم جهت خريد سهام را فراهم نمايد. كارشناسان و مديران پرتفوي پيشنهاد مي‌كنند كه موجودي نقدي بابت خريد سهام بهتر است كه از پس‌انداز، مازاد ثروت و شیوه‌های سرمایه‌گذاری در بورس يا ارث تامين شود و تاكيد مي‌كنند از تامين مالي به شكل قرض يا وام پرهيز نمايند. چرا كه در برخي موارد ديده مي‌شود كه افرادي با فروش اقلام ضروري مورد نياز اقدام به سرمايه‌گذاري كرده‌اند.

1-1-3 دوره سرمايه‌گذاري

سرمايه‌گذار بايد مشخص كند كه براي چه دوره زماني سرمايه‌گذاري خواهد كرد. به بيان ديگر خريد سهام براي چه دوره‌ زماني صورت مي‌گيرد كه البته به انتظارات شخص سرمايه‌گذار بستگي دارد. در واقع نگرش افراد براي در نظر گرفتن دوره سرمايه‌‌گذاري متفاوت است. برخي از صاحبنظران دوره سه ساله سرمايه‌گذاري را به عنوان بهترين زمان جهت سرمايه‌گذاري مي‌پندارند.

نكته مهم آن است كه سرمايه‌گذاري با مفهوم سفته‌بازي متفاوت است. چرا كه اين دو از لحاظ نرخ بازده مورد انتظار و ميزان ريسك و دوره سرمايه‌گذاري در يك سطح نمي‌گنجند. هدف سفته بازي افزايش ارزش دارايي براي يك دوره كوتاه‌مدت است و در مجموع گرفتن سود ناشي از شیوه‌های سرمایه‌گذاری در بورس افزايش قيمت سهم. شخص سفته باز به گرفتن بهره و سود سهام بي‌توجه است و بنابراين كساني كه براي يك دوره زماني كوتاه مدت سرمايه‌گذاري مي‌كنند، سفته باز ((Speculator ناميده مي‌شوند.

1-1-4 روش‌هاي سرمايه‌گذاري

سه شيوه كلي كه سرمايه‌گذاري بر اساس آنها صورت مي پذيرد به طور خلاصه در زير بررسي شده است.

يك سرمايه‌گذار بايد پيش از خريد سهام اوضاع اقتصادي و سياسي كشور، وضع صنعت مورد نظر و وضعيت شركت را بررسي و تجزيه و تحليل نمايد. سرمايه‌گذار بر اساس اين روش تا زماني كه سهام بازدهي بالايي دارند و ارزش واقعي كمتر از قيمت سهم مي‌باشد، سهم را در سبد خود نگهداري مي‌كند. پژوهش‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد كه استفاده از بررسي بنيادي بهترين نتيجه را براي سرمايه‌گذار به همراه داشته است. از اين رو سرمايه‌گذاران سهام مطلوب خود را شناسايي كرده و براي دوره سرمايه‌گذاري بلند‌‌مدت نگه مي‌دارند. احتمال اين كه دوره نگهداري سهم طولاني شود نيز نسبتا زياد است. در پايان اين فصل بيشتر به اين روش پرداخته شده است.

ب. استفاده از تئوري مدرن پورتفوليو (MPT)

فروضي در اين روش سرمايه‌گذاري گنجانده شده است كه بازار كارا و انتشار اطلاعات به صورت يكپارچه و در دسترس همگان از جمله اين فروض مي‌باشد. با توجه به كارايي بازار و تغيير لحظه‌اي قيمت سهم نسبت به اطلاعات موجود پيش‌بيني آينده قيمت سهم تقريبا بسيار مشكل شیوه‌های سرمایه‌گذاری در بورس مي‌نمايد. از اين رو سرمايه‌گذار با انتخاب اوراق بهادار گوناگون سعي دارد تا بازده خود را با متوسط بازده بازار برابر و متناسب نمايد. شخص سرمايه‌گذار با اين روش مي‌كوشد تا مجموعه‌اي متنوع و پرگونه از سهام را خريداري نمايد و چون قادر به پيش‌بيني آينده نيست از استراتژي خريد و نگهداري بهره مي‌جويد.

اين نوع سرمايه‌گذاري با استفاده از مطالعه رفتار و حركات قيمت و حجم سهام در گذشته و تعيين قيمت و روند آينده سهم صورت مي‌پذيرد. تغييرات قيمت سهم با استفاده از پيشينه تاريخي و نمودار توسط تحليل‌گر تكنيكي مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. اين روش بيشتر مورد استفاده سفته‌بازان قرار مي گيرد و بدين صورت قصد دارند تا بازده مورد نظر خود را در هنگام بالا رفتن قيمت سهم افزايش دهند. در واقع سرمايه‌گذاران با ديدگاه كوتاه‌مدت از اين روش بهره مي‌جويند. روش تحليل تكنيكي موضوع اصلي كتاب است و پس از اين به صورت كامل به آن پرداخته مي شود.

1-1-5 مفهوم ريسك سرمايه‌گذاري

با توجه به رابطه‌هاي رياضي بازده در مي‌يابيم كه ريسك هر سهم به واسطه تغييرات قيمت و سود تقسيمي آن سهم معلوم مي‌گردد. عوامل تاثير‌گذار بر ريسك باعث تغيير قيمت سهم در بازار مي‌شوند كه اين عوامل از ريسك بازار، ريسك تجاري، ريسك نرخ بهره، ريسك تورم و ريسك قدرت خريد پول تشكيل مي‌شوند. تمامي تصميمات سرمايه‌گذاري افراد بر مبناي ميزان ريسك و بازده انجام مي‌شود. بديهي است كه هدف اصلي سرمايه‌گذاري كسب بازدهي بالا در سرمايه‌گذاري است. وضعيت نامطمئن آينده بازار سهام موجب مي‌شود كه براي يك دوره زماني كوتاه‌مدت سرمايه‌گذاري نكنيم و بدين صورت اجباري به فروش سهام در مواقع كاهش شديد قيمت نخواهيم بود.

بنابراين شخص سرمايه‌گذار در عين آمادگي براي پذيرش نامطلوب‌ترين شرايط بر اين باور است كه افت و خيزهاي كوتاه‌مدت بر سرمايه‌گذاري وي تاثير‌گذار نخواهد بود. شخص سرمايه‌گذار بهتر است به اين اصل مهم توجه كند كه ريسك سرمايه‌گذاري بايد متناسب با بازدهي باشد. موجودي نقد در بانك به شدت در معرض ريسك ناشي از تورم خواهد بود. اگر ريسك تورم مهم باشد سرمايه‌ها از حساب‌هاي پس‌انداز و اوراق قرضه به سمت اوراق بهادار خواهد رفت.

10 روش بهترین راه سرمایه گذاری در ایران (سال 1401)

سرمایه گذاری در ایران

بسیاری از افرادی که قصد شروع به کاری را دارند، به‌دنبال بهترین راه سرمایه گذاری در ایران هستند تا بتوانند با استفاده از سرمایه خود، در بازار جایگاه خوبی کسب کنند. این افراد، با استفاده از طی برخی مراحل خاص و اطلاع از این مراحل، می‌توانند به خواسته خود برسند. ما در این مقاله دکتر ویز، برخی از مهم‌ترین راه‌های سرمایه‌گذاری را نام برده و بررسی می‌کنیم. اگر شما هم قصد شروع کار یا سرمایه‌گذاری را دارید، تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

سرمایه‌گذاری چیست؟

قبل از اینکه با بهترین راه سرمایه گذاری آشنا شوید، بهتر است با واژه سرمایه‌گذاری آشنایی کافی داشته باشید. به‌طورکلی، سرمایه‌گذاری به معنی وارد کردن سرمایه نقدی یا پول به بازار و یا خرید محصولات است. مهم‌ترین هدف سرمایه‌‌گذاری، دریافت سود و همچنین بالا رفتن ارزش سرمایه اولیه است. یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری، نرخ رشد سرمایه فرد است که از اهمیت بالایی برخوردار است.

بهترین راه سرمایه گذاری در ایران

حالا نوبت به آن می‌رسد که بهترین راه سرمایه گذاری در کشور ایران را بررسی کنیم و درباره آنها اطلاعاتی کسب کنیم. هر یک از این روش‌ها، مزایا و معایب مخصوص به خود را دارند که ما باید قبل از شروع سرمایه‌گذاری از آنها اطلاع داشته باشیم. در این بخش، برخی از بهترین راه های سرمایه گذاری را نام می‌بریم. سرمایه گذاری در بورس آمریکا چگونه است؟

سرمایه‌گذاری در بورس

یکی از را‌ه‌های سرمایه گذاری که طرفداران بسیاری دارد، سرمایه‌گذاری در بورس است. در این نوع سرمایه‌گذاری، شما سهام شرکت‌هایی مختلف را خریداری و سپس با آنها معامله می‌کنید. یکی از بازارهای بسیار مدرنی که در حال حاضر در بازار ایران به‌وفور دیده می‌شود، بورس است که یکی از بهترین راه سرمایه گذاری شناخته می‌شود. مهم‌ترین ویژگی که مردم این بازار و سرمایه‌گذاری را انتخاب می‌کنند این است که برای شروع، به سرمایه بسیار کمی نیاز است.

بدین صورت که شما با سرمایه کمتر از 500 هزار تومان هم شروع به فعالیت کنید. این بازار، بازده بسیار بالایی دارد که نسبت به سایر بازارها، از میزان قابل‌توجهی برخوردار است. برای سرمایه‌گذاری در بورس، شما نیازی ندارید به‌صورت شخصی رفت‌وآمدی داشته باشید و می‌توانید به‌راحتی و از طریق آنلاین، کار خود را انجام دهید. از سوی دیگر، این بازار فقط در برخی ساعات روز فعال بوده و اخبار سیاسی و اقتصادی بر آن تأثیر شگرفی دارد. یکی از معایب این بازار این است که احتمال ریسک در این بازار بسیار بالا است.

بازار سکه و طلا

یکی از بهترین راه سرمایه گذاری در کشور ایران را می‌توان سرمایه‌گذاری در بازار سکه یا طلا دانست. سرمایه‌گذاری دررابطه‌ با این فلز ارزشمند، از محبوبیت بالایی برخوردار است. از آنجا که تورم بر میزان قیمت سکه تأثیر زیادی دارد، سودی که از طریق خریدوفروش سکه و طلا به دست می‌آید هم کاملاً متغیر و رو به بالاست. نکته مهمی که دررابطه‌ با این بازار وجود دارد این است که احتمال سوددهی در آن بسیار بالاست و ریسک آن برای سرمایه‌گذاری هم خیلی کمتر است.

بهترین راه سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری در بازار سکه و طلا که از بهترین راه سرمایه گذاری محسوب می‌شود، نقاط منفی هم در آن دیده می‌شود. این مورد هم از بازارهای اقتصادی و سیاسی تأثیر زیادی می‌گیرند. علاوه بر این، افرادی که برای شروع کار کاملاً قابل‌اطمینان باشند هم بسیار سخت است. نکته منفی دیگری که درباره خریدوفروش طلا موردبحث و بررسی قرار گرفته است، هزینه اجرت بوده که به همه طلاهای نو که خریدوفروش می‌شوند هم اطلاق می‌گردد.

سرمایه‌ گذاری در بانک

بعد از بورس و سکه و طلا، می‌توان از بانک برای معرفی بهترین راه سرمایه گذاری اشاره کرد. همان‌طور که می‌دانید، بانک‌ها این امکان را دارند که بعد از گذاشتن مقداری پول در آن، سود ماهیانه‌ای از آن دریافت خواهید کرد. البته امسال هزینه نرخ سوددهی بانک‌ها به 15% کاهش یافته است که باعث می‌شود افراد کمتری به این حوزه علاقه داشته باشند.

شیوه های متفات سرمایه گذاری در بورس

کاربر گرامی ،‌توجه داشته باشید ، مقالات موجود در وبسایت ، از بستر اینترنت و جستجو در سایت های اینترنتی ( بصورت خودکار) جمع آوری شده اند، لذا لطفا جهت یافتن منابع اصلی شیوه‌های سرمایه‌گذاری در بورس انتشار دهنده از موتورهای جستجو کمک بگیرید.

شیوه های متفاوت سرمایه گذاری در بورس

بورس | stock exchange چیست

تاریخچه بورس در ایران کمتر از صد سال است و این مفهوم اولین مرتبه توسط دو کارشناس تجارت و بورس که به ایران سفر کرده بودند و به منظور تنظیم و ایجاد مجموعه ای از قوانین تجاری مطرح شد. اما، با شروع جنگ جهانی دوم، کارشان نیمه تمام رها شد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ، وزارت بازرگانی و بانک مرکزی مسئولیت اینکار را بر عهده گرفته و قوانینی را برای تجارت در بورس تهیه و ارایه کردند که عملا همه شرکت کنندگان در بورس میتوانستند از آنها استفاده کنند.
بورس (اوراق بهادار)، بازاری است که سرمایه های موجود در آن به صورت منظم و مشخص سازماندهی شده و معامله و تجارت در آن ، بر اساس قوانین تعریف شده انجام میگیرد. نکته جالب در مورد بازار بورس این است که حتی صاحبان سرمایه های اندک نیز میتوانند در این بازارها سرمایه گذاری کرده و متناسب با آن سود دریافت کنند. قابل ذکر است که این افراد باید برای سرمایه گذاری در بورس، از طریق شرکت های معتبرکارگزاری بورس و افرادی که دوره و آموزش بورس را گذرانده اند عمل کنند.
سر فصل های این مقاله شامل بورس چیست، ، آموزش بورس و تجارت الکترونیک، دوره بورس و تجارت الکترونیک ، مدرک بورس و تجارت الکترونیک ، گواهینامه بورس و تجارت الکترونیک ، نحوه سرمایه گذاری در بورس، مزایای تجارت الکترونیک، شیوه های سرمایه گذاری متفاوت در بورس، شاخص بورس چیست و وضعیت بورس امروز هستند.

آموزش بورس و تجارت الکترونیک

نحوه سرمایه گذاری در بورس

غالبا، افرادی که سرمایه اندکی در دست دارند، با مقوله بورس و سرمایه گذاری در آن کمتر اشنایی داشته و اینکار تا حدوی برایشان بسیار چالش برانگیز و تعیین کننده و حیاتی به نظر میرسد. بنابراین ، آنها باید در مورد نحوه سرمایه گذاری در بورس موارد زیر با کارگزاران بورس و افرادی که آموزش بورس را گذرانده اند، مشورت کرده و نکات زیر را به یاد داشته باشند :
تمام اطلاعات موجود و لازم برای سرمایه گذاری در بورس را شخصا چک نمایند
برای سرمایه گذاری در بورس، ابتدا از صندوق های سرمایه گذاری که بر بورس نظارت مستقیم دارند، کمک بگیرند.
سهام متنوعی را خرید و فروش کنند تا ریسک سرمایه گذاری در بورس کاهش پیدا کند.

در صورت مشاهده هر گونه کاهش و افت در بازار، خرید و فروش را متوقف نمایند.
به منظور خرید سهام، به صورت حضوری به کارگزاری های معتبر مراجعه کرده و یا تلفنی مشورت کنند.

مزایای تجارت الکترونیک

امروزه، تعداد زیادی از افراد به اینترنت پر سرعت دسترسی داشته و با انواع سایت ها و کار کردن با نرم افزار های مختلف آشنایی داشته و از این نظر مشکلی وجود ندارد بناب این، آنها میتوانند از این فرصت استفاده کرده و در حوزه تجارت الکترو نیک فعالیت مستمر و مفید داشته باشند و در عین حال به سود قابل توجهی نیز دست پیدا کنند.
تجارت الکترونیک برای افرادی که در این حیطه تجربه عملی دارند، مفید و سودآرور بوده و البته امکان دارد که متحمل ضرر و زیان نیز بشوند. از این جهت، پیشنهاد میشود که از معامله گران حرفه ای کمک بگیرید تا بتوانید از مزایای تجارت الکترونیک بهره مند شوید. این مزایا میتواند شامل صرفه جویی در وقت و بهره وری بیشتر، حذف انواع واسطه ها وحاشیه سود بیشتر و بررسی سریع قیمت ها و کسب سود بیشتر باشد.

دوه بورس و تجارت الکترونیک

شاخص بورس | Stock index چیست

شاخص بورس، معیارکمی است که کارشناس های بورس، با استفاده از آن تغییرات ایجاد شده در یک یا چند متغیر را در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری میکنند. بنابراین، شاخص بورس قادر است که میزان رشد و یا کاهش و یا وضعیت کلی بورس را به ما نشان دهد تا بتوانیم در مورد سرمایه گذاری تصمیم بگیریم.
نکته قابل توجه این است که، بورس ، شاخص های متعددی دارد که شیوه و فرمول محاسبه هر کدام با دیگری تفاوت داشته و جنبه خاصی از بورس را به نمایش میگذارند. در کل ، شیوه‌های سرمایه‌گذاری در بورس شاخص های بورس برای افرادی که سرمایه های کلانی دارند، اهمیت خاصی داشته و در واقع، آنها با تجریه و تحلیل وضعیت حال و گذشته بورس، شرایط مناسب برای سرمایه گذاری را بررسی میکنند. نکته ای که باید در هنگام تجزیه و تحلیل شاخص در نظر داشت این است که تغییرات شاخص بورس، بر میزان سود سهام تاثیر می گذارد نه خود عدد شاخص.

آموزش بورس و تجارت الکترونیک

بورس ، یکی از شیوه‌های سرمایه‌گذاری در بورس شیوه های درآمد زایی است که برای افرادی با سرمایه های اندک و کلان مناسب بوده و میتواند به کسب سودهای چشمگیر بیانجامد. علاوه بر این، در صورتی که افرادی که وارد بورس میشوند، مدرک بورس داشته و از قبل، اطلاعات کافی در این زمینه کسب کرده باشند، میتوانند هم برای خود و هم برای مشورت دادن به دیگران مفید واقع شوند. همچنین، داشتن گواهینامه بورس و تجارت الکترونیک، به این افراد کمک میکند تا در سرمایه گذاری های بورس موفق تر باشند.
با توجه به تاثیر و اهمیت بورس در سودآوری و کسب سرمایه، مرکز آموزش مجازی پارس بسته های آموزشی را برای دوره آموزشی آموزش بورس و تجارت الکترونیک ارایه و پیشنهاد داده است. دوره بورس و تجارت الکترونیک فرصت بینظیری را برای دانش پذیران به وجود می آورد تا با اصول و شیو های سرمایه گذاری در بورس به طور کامل آشنا شده و درکمترین زمان ممکن، انواع شاخص های بورس و اهمیت شان را شناخته و بر آنها تسلط پیدا کنند. علاوه بر این، این مرکز در پایان دوره، به دانش پذیرانی که در آزمون آنلاین دوره بورس حد نصاب نمره را به دست آورند، مدرک بورس و تجارت الکترونیک اعطا میکند.

گواهینامه بورس و تجارت الکترونیک

شیوه های متفاوت سرمایه گذاری در بورس

از آنجایی که بسیاری از افراد علاقه و شناختی نسبت به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ندارند، در مورد شیوه های متفاوت سرمایه گذاری در بورس هم بی اطلاع هستند و ترجیح میدهند در زمینه های دیگر سرمایه گذاری کنند. با این حال، غالبا، سرمایه گذاری در بورس به دو روش کلی غیر مستقیم و مستقیم انجام می شود:
در روش غیرمستقیم، سرمایه گذار، سرمایه کلان و یا اندک را با دریافت تضمین، در اختیار افراد با تجربه قرار میدهد تا آن را مدیریت کرده و برای خریداری سهام های ارزشمند استفاده کنند.

در روش مستقیم، سرمایه گذار شخصا به کارگزاری های موجود در محل بورس مراجعه کرده و از میان سهام ها ، انواع دلخواه را به طور مستقیم خرید و فروش میکند. علاوه براین، متخصصینی که دوره آموزش بورس را در موسسات معتبری مانند آموزش مجازی پارس گذرانده اند میتوانند در این زمینه به سرمایه گذاران مشورت بدهند.

وضعیت بورس امروز
پیش از این، سرمایه گذاران میتوانستند با اطمینان بیشتری در بورس سرمایه گذاری کرده و از سودآوری مطمئن باشند اما در چند سال اخیر، وضعیت دلار و سود بانک ها کمی تغییر کرده و همین موضوع موجب نگرانی و سردرگمی سرمایه گذاران شده است.
با این حال، در صورتی که مسئولین اقداماتی را در جهت تثبیت بازار ها و قیمت ها انجام دهند، وضعیت بورس امروز ثبات پیدا کرده و به حالت ایده ال و قابل اعتماد قبلی باز میگردد و در نهایت میتواند بر چرخه اقتصاد تاثیر مثبتی بگذارد.

چگونه در بورس سرمایه گذاری کنم؟

راه ورود به سهام چطور است؟ به عبارتی تخصصی تر چگونه در بورس سرمایه گذاری کنیم؟ راهنمایی بدیهی اما ضروری برای آن‌هایی که تازه واردند و دغدغه سهامداری دارند.

چگونه در بورس سرمایه گذاری کنم؟

در این گزارش نحوه ورود به بازار سهام به زبان ساده تشریح شده است.

آنچه در این گزارش می‌خوانید:

 • بورس چیست؟
 • سهام عادی چیست؟
 • برای سرمایه‌گذاری در بورس چقدر شیوه‌های سرمایه‌گذاری در بورس پول لازم داریم؟
 • کد بورسی چیست؟ چگونه کد بورسی بگیریم؟
 • کارگزاری چیست؟
 • سامانه سجام چیست؟
 • کد آنلاین یا معاملات برخط چیست؟
 • از چه زمانی می توان خرید و فروش سهام انجام داد؟
 • اخبار بورس را چگونه دنبال کنیم؟
 • شایعات بورس چقدر اهمیت دارند؟
 • اهمیت تحلیل برای سرمایه‌گذاری در بورس چقدر است؟
 • چه تفاوتی بین تحلیل تکنیکال و بنیادی وجود دارد؟

دنیای بورس | بورس تهران از ابتدای سال 98 در روزهای متوالی رشدهای پیاپی داشته است، به طوری که بازارهای موازی بازدهی منفی رقم زدند. عده‌ای برای جانماندن از رالی پرشتاب بورس، وسوسه شدند تا سرمایه‌گذاری در بورس را تجربه کنند و به همین دلیل در پی کسب اطلاع از نحوه ورود به بازار سهام هستند. از آن‌جا که بورس، بازاری شفاف، قانونی و این روزها بسیار پررونق است، تبدیل به فضایی جذاب برای سرمایه‌گذاری شده است، به طوری که میزان ورود افراد تازه کار به این بازار از پیش بیشتر شده است.

اما قبل از پرداختن به نحوه سرمایه‌گذاری در بورس، ابتدا باید تعریف درستی از بازار سهام یا بورس داشته باشیم.

بورس چیست؟

اگر بخواهیم به زبان ساده‌تر بورس را تعریف کنیم، باید گفت بورس در اصل بازاریست که در آن اوراق بهادار معامله می‌شود.

این اوراق انواع مختلفی دارد؛ اوراق حقوق صاحبان سهام، اوراق بدهی و ابزارهای مشتقه.

در اصل هر کدام از این اوراق بهادار یک ابزار مالی محسوب می‌شوند که بیانگر این است که یا شما در ازای پرداخت پول بخشی از سهام شرکتی را خریداری کردید، به طوریکه بسته به پول و میزان سهامتان در آن شرکت مالکیت دارید (حقوق صاحبان سهام) یا پولتان را قرض دادید تا در سررسید مشخص مبلغی مازاد از پولتان دریافت کنید (اوراق قرضه) و یا قراردادی محسوب می‌شود که بابت خرید چیزی در روزهای آینده با یک قیمت مشخص شده، منعقد شده است (ابزارهای مشتقه) که البته در این گزارش بیشتر به سهام عادی که نوعی از اوراق حقوق صاحبان سهام است پرداخته می‌شود.

سهام عادی چیست؟

شما با پرداخت مبلغی بخشی از سهام یک شرکت را خریداری می‌کنید. در اصل در آن شرکت به نوعی بسته به میزان سهامتان مالکیت دارید. این نوع از اوراق دارای دو ارزش اسمی و ارزش بازاریست که ارزش اسمی در ایران 100 تومان و ارزش بازاری همان قیمتی است که سهام معامله می‌شود. شما از طریق خرید سهام عادی و افزایش قیمت سهام می‌توانید سود کنید. شما می‌توانید روزانه خرید و فروش کنید و قیمت بازاری سهام بر اساس خرید و فروش یا همان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

برای سرمایه‌گذاری در بورس چقدر پول لازم داریم؟

برای سرمایه‌گذاری در بورس نیاز به سرمایه کلان نیست و شما میتوانید حتی با 100 هزار تومان هم وارد این بازار شوید.

باید توجه داشت بهتر است برای ورود از سرمایه‌های راکد و بیکار خود استفاده کنید، مانند سپرده‌‌های بانکی یا پس اندازهایی که در کوتاه مدت مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

به عبارتی هرگز پولی که بنای اصلی زندگیتان وابسته به آن است مانند پولی که از فروش ملک، خودرو و. کسب می‌کنید برای سرمایه‌گذاری در بورس، وارد بازار سهام نکنید. در اصل سرمایه‌ای باشد که دید بلند مدت به آن داشته باشید و هرگز سودای کسب سود در زمان کوتاه را در سر نپرورانید.

کد بورسی چیست؟

همانطور که هر انسانی پس از تولد برای استفاده از خدمات فردی نیاز به شناسنامه و کارت ملی دارد و برای هر فرد یک کد ملی صادر می‌شود که هویت وی را مشخص می‌کند، برای سرما‌یه‌‌گذاری در بورس هم باید یک کد بورسی برایتان صادر شود که حکم همان شناسنامه را دارد منتهی در بازار سرمایه.

همانطور که هر انسانی پس از تولد برای استفاده از خدمات فردی نیاز به شناسنامه و کارت ملی دارد و برای هر فرد یک کد ملی صادر می‌شود که هویت وی را مشخص می‌کند، برای سرما‌یه‌‌گذاری در بورس هم باید یک کد بورسی برایتان صادر شود که حکم همان شناسنامه را دارد منتهی در بازار سرمایه.

شما بدون دریافت کد بورسی نمی‌توانید سرمایه‌گذاری در بورس را آغاز کنید. برای هر فرد تنها یک کد صادر می‌شود. این کد یا شناسه ترکیبی از حروف و اعداد است. برای آنکه بدانیم کد بورسی را چطور باید تهیه کنیم باید در ابتدا بدانیم کارگزاری چیست؟

کارگزاری چیست؟

در زمان گذشته افراد برای سرمایه‌گذاری در بورس و در نهایت خرید و فروش سهام خودشان در محلی حاضر می‌شدند و خریدار و فروشنده بعد از اینکه همدیگر را پیدا می‌کردند، معامله صورت می‌گرفت. پس از شکل‌گیری هسته معاملات که یک بستر نرم‌افزاریست و مرکز انجام معاملات است، کلیه اطلاعات خرید و فروش سهامداران به این مرکز ارسال می‌شود و خریدار و فروشنده به هم متصل و معامله صورت می‌گیرد. در ابتدا تنها کارگزاری‌ها به این هسته متصلند و می‌توانند اطلاعات خرید و فروش سهام را به این مرکز ارسال کنند. پس برای اتصال به این هسته با مرکز باید حتما از طریق کارگزاری اقدام شود.

به همین منظور کارگزاری‌ها که در حقیقت واسط بین خریداران و فروشندگان سهام هستند، اطلاعات خرید سهم و فروش آن را به هسته معاملات ارسال و به نوعی شما را متصل به آن می‌کنند و پس از مچ شدن خریدار و فروشنده و انجام معامله دستمزدی به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند. در این بین با توجه به فضای رقابتی میان کارگزاران هر کدام خدماتی را برای جذب مشتری ارائه می‌دهند اما در نهایت همگی واسط شما با بازار سهام هستند و بسته به میزان خدمات و در نتیجه جذب مشتری و افزایش معامله ماهانه رتبه بندی می‌شوند.

چگونه کد بورسی بگیریم؟

همان‌طور که در ابتدا گفته شد، برای سرمایه‌گذاری در بورس حتما باید کد بورسی داشته باشیم. کد بورسی توسط کارگزاری صادر می‌شود. علاوه بر آن هر کارگزاری با دفاتر منتخبی از خدمات پیشخوان همکاری دارند. پس می‌توانید یا از طریق خود کارگزاری که انتخاب کردید برای دریافت کد بورسی اقدام کنید یا از طریق دفاتر خدمات پیشخوانی که با کارگزاری مربوطه همکاری دارند کد بورسی بگیرید.

البته قبلا شما حضوری یا اینترنتی به کارگزاری مراجعه می‌کردید و پس از ثبت نام، برای اهراز هویت کارت ملی و شناسنامه خود را به کارگزاری ارائه و پس از پر کردن فرم ثبت نام بعد از دو روز کاری کد بورسی برایتان صادر می‌شد. اما بر اساس مصوبه‌ای که سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرده است، تمامی سرمایه‌گذاران فعلی که پیش از شهریور ۱۳۹۷ کد بورسی دریافت کرده‌اند و همچنین افرادی که پس از تاریخ اعلام شده نسبت به اخذ آن اقدام می‌کنند باید در ابتدا در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت کنند.

سامانه سجام چیست؟

این سامانه مخفف سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان است که توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (زیر نظر سازمان بورس) برای ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به سرمایه‌گذاران ایجاد شده است. به این صورت که مشتریان اطلاعات و مشخصات خود شیوه‌های سرمایه‌گذاری در بورس را یک بار برای همیشه در این سامانه ثبت کرده و از آن پس می‌توانند از کلیه خدمات بازار سرمایه استفاده کنند.


مزایای ثبت نام درسامانه سجام

پس شما که قصد سرمایه‌گذاری در بورس را دارید قبل از هر اقدامی یا خودتان از طریق سایت یا همان سامانه سجام ثبت نام انجام دهید و پس دریافت کد پیگیری به همراه کارت ملی و شناسنامه برای احراز هویت یا به یکی از دفاتر خدمات پیشخوان دولت یا به یکی از شعب کارگزاری‌ها مراجعه کرده و پس از ارائه مدارک و تکمیل فرایند ثبت نام در این سامانه کد ده رقمی دریافت کنید.

لازم به ذکر است که افرادی که اطلاعات لازم و کافی از نحوه ثبت نام اینترنتی ندارند (افراد مسن، کودکان و . ) به یکی از دفاتر خدمات پیشخوان دولت و یا کارگزاری مراجعه کنند و ثبت نام در سامانه را با کمک آن‌ها انجام دهند.

کد آنلاین یا معاملات برخط چیست؟

همان‌طور که گفته شد قبل از رواج فضای اینترنت درمیان مردم، افراد برای سرمایه‌گذاری در بورس باید حضورا نسبت به خرید و فروش سهام اقدام می‌کردند. پس از آن با شیوع فضای مجازی و خدمات اینترنتی در میان مردم، معامله‌گران ترجیح دادند تا به صورت آنلاین و اینترنتی معاملات بورسی انجام دهند.

اما برای انجام معاملات به صورت آنلاین حتما باید کد آنلاین یا معاملات برخط برایتان صادر شود که این کد نیز توسط کارگزار بعد از ثبت درخواست و پر کردن فرم مربوط و البته دریافت کد بورسی برایتان صادر می‌شود.

از چه زمانی می توان خرید و فروش سهام انجام داد؟

پس از تکمیل مدارک و ثبت نام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی و کد آنلاین از آن پس هم از طریق پنل یا سامانه معاملاتی کارگزاری‌ها (اطلاعات و آدرس سامانه و رمز عبور به شما داده خواهد شد) به صورت آنلاین و اینترنتی و یا تلفنی می‌توانید خرید و فروش سهام را انجام دهید و هم با مراجعه حضوری به کارگزاری و تالار بورس که البته دیگر مرسوم نیست، فرم خرید و فروش سهام را پر کرده و درخواست خرید یا فروش سهام را ثبت کنید. ضمنا به جز سهام، خرید و فروش انواع دیگر اوراق هم از طریق کارگزاری انجام می‌شود که اطلاعات دقیق‌تر از نحوه معاملات را باید از طریق خود کارگزاری جویا شوید.

سرمایه‌گذاری در بورس نیاز به آموزش دارد

بر خلاف برخی بازارها که آموزشی ابتدایی دارند، آموزش بورس یکی از پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری در بورس است. در حقیقت یکی از وظایف مهم فعالان بازار سهام، آموزش کامل معامله‌گری در بورس تهران است. تنوع ابزارها و اثرپذیری همه‌جانبه از عوامل اقتصادی-سیاسی باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری در بورس بدون آموزش امکان‌پذیر نباشد. چرا که اگر انجام معاملات بدون شناخت لازم از بازار سهام انجام شود، نه تنها موجبات زیان‌ و از دست رفتن سرمایه را فراهم می‌کند، می‌تواند منجر به رفتارهای هیجانی و در نهایت آسیب به بستر بازار سهام شود.

بسیاری از موسسات و کارگزاری‌ها به صورت حضوری و مجازی دوره‌های آموزش صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس را برای تازه‌واردهای بورسی برگزار می‌کنند. همچنین استفاده از کتب آموزشی، مقالات و مطالب برخی سایت‌های مجاز بورسی همچون « دنیای بورس »، اطلاعات لازم و مفیدی را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد که منجر به افزایش دانش و شناخت بورسی می‌شود.

اخبار بورس را چگونه دنبال کنیم؟

یکی از ویژگی‌های بازار سهام واکنش سریع به تحولات آینده است. بنابراین، فعالان به اخبار بورس توجه ویژه‌ای نشان می‌دهند زیرا هر خبری که به نوعی مرتبط با وضعیت سهام یک شرکت یا صنعت یا کل بازار باشد می‌تواند در آینده بر روند سودآوری آنها اثرگذار باشد. این موضوع باعث می‌شود دروازه‌بانی اخبار بورس اهمیت ویژه‌ای پیدا کند. به همین منظور توصیه می‌شود اخبار مرتبط با بورس را از طریق منابع معتبری همچون سایت و کانال‌های تلگرامی رسمی و شناخته شده پیگیری کنید.

شایعات بورس چقدر اهمیت دارند؟

اهمیت بالای اخبار بورس برای سهامداران باعث می‌شود تا بازار شایعات بورس داغ باشد. از آنجایی که شنیده‌ها می‌توانند جامه عمل بپوشانند، در بسیاری از مواقع شاهد واکنش هیجانی سهامداران به شایعات بورس هستیم. به طوری که قیمت سهام دستخوش نوسانات ایجاد شده بر اساس شایعات می‌شود. با این حال در بسیاری از شرایط شایعات صحت ندارند و در نتیجه پیروان شایعات با ضرر یا عدم نفع مواجه می‌شوند.

اهمیت تحلیل برای سرمایه‌گذاری در بورس چقدر است؟

اما فراتر از اخبار و شایعات بورس، یک سرمایه‌گذار برای تصمیم‌گیری بهینه نیازمند تحلیل بورس است؛ اینکه اخبار و اطلاعات مختلف بر قیمت سهام چه اثری دارند هدف نهایی است که سهامداران دنبال می‌کنند. فارغ از آنکه فرد خود تحلیل‌گر است یا خیر، نیاز به استفاده از تحلیل سایر فعالان امری ضروری است، زیرا تعداد بالای شرکت‌ها و عدم توانایی یک فرد برای بررسی همه آنها باعث می‌شود همواره تقاضای تحلیل در بورس بالا باشد.

بر این اساس، طی سال‌های اخیر منابعی تحت عناوین مختلف مانند تحلیل رایگان بورس ، کانال تحلیل سهم، کانال سیگنال بورس تلگرام، کانال تلگرامی بورس و گروه بورس تلگرام رواج پیدا کرده‌اند. هرچند این گروه‌ها سعی دارند قدرت تحلیل را بالا ببرند، عموما در شناسایی جریان‌های قدرتمند تحلیل بورس ناکام می‌مانند.

انواع تحلیل سهام برای سرمایه‌گذاری در بورس کدامند؟

در بازار سهام قشر وسیعی از سرمایه‌گذاران به لحاظ شغل، تحصیلات و تجربه وجود دارند که هر کدام شیوه‌ای برای ارزیابی سهام شرکت‌ها دارند. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بورس را دارید باید بدانید، تجزیه و تحلیل سهام شرکت‌ها در بورس بر اساس دو شیوه تحلیلی انجام می‌شود؛ تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی.

تحلیل تکنیکال چیست؟

اگر به زبان ساده‌تر بخواهیم این شیوه تحلیلی را تشریح کنیم، باید گفت در این شیوه روند قیمتی سهام در آینده را براساس الگوهای گذشته مشخص می‌کنند.

نمودارها ابزار تکنیکالیست‌ها هستند. این نمودارها روند حرکتی قیمت سهام و شاخص‌ها را در بازه زمانی مختلف نشان می‌دهند. به عبارتی بر اساس روند قیمتی سهام از گذشته تاکنون، قیمت سهم در آینده پیش‌بینی می‌شود.

تحلیل بنیادی (فاندامنتال) چیست؟

تحلیلگران بنیادی معتقدند هر سهمی ارزش ذاتی دارد که متغیرهای زیادی از جمله عوامل کلان و خرد بر آن اثرگذار است. در تحلیل بنیادی هر عاملی را که بر ارزش سهم تأثیر می‌گذارد بررسی می‌شود.


انواع تحلیل ها در بورس

پس از بررسی سهام از نگاه بنیادی، اگر قیمت سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن باشد حباب مثبت ایجاد شده و انتظار می‌رود قیمت سهم کاهش یابد و اگر قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی باشد سهم دارای حباب منفی است و امکان رشد سهم وجود دارد.

آنچه برای سرمایه‌گذاری در بورس لازم است بدانید

در پایان اگر شما هم جزو افراد ناآشنا یا کم‌آشنا به بازار سهام هستید برای جلوگیری از زیان، برای شروع سرمایه‌گذاری در بورس حتما از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری که انواع مختلف (درآمد ثابت، مختلط و . ) دارند اقدام کنید و یا قبل از شروع معاملات از طریق دوره‌های آموزشی که اغلب کارگزاری‌ها و موسسات برگزار می‌کنند یا منابع آموزشی دیگر، آموزش لازم را ببینید و در نهایت از مشاوره افراد خبره و آگاه و البته معتبر استفاده کنید.

اینطور هم خودتان متضرر نخواهید شد و چه بسا می‌توانید از جذابیت های بازار سهام حداکثر نفع لازم را ببرید و هم به بازار سرمایه آسیب کمتری وارد می‌شود و بورس تهران همواره برای سرمایه‌گذاری مکانی امن و جذاب خواهد بود.

انواع روش های سرمایه گذاری چیست و بهترین نوع آن کدام است؟

انواع روش های سرمایه گذاری

به صورت کلی می توان گفت سرمایه‌گذاری (investment) ارزش از دست رفته در زمان حاضر برای به دست آوردن ارزش بیشتر در زمان آینده است. البته تعریف های دیگری نیز از سرمایه گذاری وجود دارد. در کل یک فرد در سرمایه گذاری به جای آنکه سرمایه خودش را در زمان حاضر صرف امور مختلف و مشخصی بکند، آن را در حوزه های مختلف قرار می دهد که در آینده ارزش بیشتری داشته باشد.
در تعریف دیگری می توان گفت که سرمایه گذاری عبارت است از هر چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد و با هدف درآمدزایی یا افزایش قیمت در آینده خریداری شود. زمانی که سرمایه گذار اقدام به خرید یک دارایی خاص می کند در حقیقت با هدف مصرف سرمایه خود این عمل را انجام نخواهد داد و قصد دارد که در آینده، از این دارایی به عنوان یک ابزار ثروت آفرین استفاده کند. هر عملی که فرد در آن بتواند منابع مالی و پس انداز خودش به کار بگیرد و در آینده هم اصل منابع و هم سود آن را داشته باشد می‌تواند یک روش سرمایه گذاری باشد.

انواع روش های سرمایه گذاری

همانطور که گفته شد هر عملی که بتواند در آینده اصل منبع مالی فرد را همراه با سود آن به او برگرداند یک روش سرمایه گذاری خواهد بود. می توان بر اساس دیدگاه های مختلفی انواع روش های سرمایه گذاری را دسته بندی کرد. روش های سنتی سرمایه گذاری شامل خرید طلا، ارز، ملک، اوراق بهادار و … می باشند که هر کدام دارای مزایا، معایب و میزان ریسک جداگانه ای هستند. البته بسیاری از افراد در زمینه های مختلفی از روش های گفته شده سرمایه گذاری می کنند و میزان ریسک خود را کاهش می دهند. به صورت کلی می توان گفت سرمایه گذاری در دو روش کلی انجام می شود که به شرح زیر می باشند:

سرمایه‌گذاری مستقیم

سرمایه گذاری مستقیم نوعی از سرمایه گذاری است که در آن فرد سرمایه گذار مدیریت کامل سرمایه های خود را بر عهده دارد. این روش ریسک بالاتری در مقایسه با روش های غیر مستقیم دارد؛ اما قطعا سود بیشتری نیز خواهد داشت. سرمایه گذاری مستقیم خصوصا زمانی که فرد قصد فعالیت در بازار بورس و خرید سهام شرکت‌های مختلف را داشته باشند نیازمند داشتن مهارت، دانش و تجربه بالایی است در غیر اینصورت ممکن است فرد دچار خسارت های سنگین شود.

سرمایه گذاری غیر مستقیم

این روش سرمایه گذاری دقیقا نقطه مقابل سرمایه گذاری مستقیم است و افرادی که دانش، تجربه و مهارت خاصی ندارند و یا زمان کافی برای فعالیت در بازار سرمایه را ندارند می‌توانند سرمایه‌های خودشان را در اختیار واسطه های مطمئن و بهترین صندوق سرمایه گذاری قرار بدهند. سرمایه گذاری غیر مستقیم دارای ریسک کمتری نسبت به سرمایه گذاری مستقیم است اما سود و بازدهی کمتری نیز دارد.
در کنار این دسته بندی می توان از نظر زمانی نیز سرمایه گذاری را به دو روش سرمایه گذاری کوتاه مدت و سرمایه گذاری بلند مدت تقسیم بندی کرد که هر کدام شرایط و قواعد خاص خود را دارند و می توانند بازدهی متفاوت داشته باشند.

انواع مدل‌های سرمایه گذاری

همانطور که گفته شد می‌توان بر اساس فاکتورها و دیدگاه‌های مختلفی روش‌های سرمایه گذاری را تعریف کرد. از جمله بهترین مدل‌های سرمایه گذاری که هر فرد می‌تواند بر اساس میزان ریسک پذیری و دانش خود از آنها استفاده کرد می‌توان موارد زیر را عنوان نمود:

سرمایه ‌گذاری در بورس

یکی از جذاب‌ترین روش‌های سرمایه گذاری فعالیت در بازار بورس است و افراد می‌توانند هم به صورت مستقیم فعالیت داشته باشند و هم با آشنایی با شرایط سبدگردانی اختصاصی از روش های غیر مستقیم استفاده کنند. افراد می توانند حتی با کمترین سرمایه ها نیز در بازار بورس فعالیت داشته باشند و حتی بدون داشتن دانش و تجربه و فقط با خرید عرضه های اولیه کسب سود کنند. در حال حاضر حداقل مبلغ برای خرید سهام در بورس ایران ۵۰۰ هزار تومان است در حالی که خرید عرضه اولیه می‌تواند با قیمت‌هایی زیر 100 هزار تومان نیز صورت بگیرد.

 • البته باید توجه داشت که حضور مستقیم در این بازار کار سخت و دشواری است و لازم است که فرد ابتدا آموزش های لازم را ببیند. افراد نباید هرگز بدون مطالعه و دانش و مهارت کافی در این بازار اقدام به خرید سهام بکنند. افراد غیر حرفه‌ایی به راحتی می‌توانند از ابزارهای واسطه ‌ای مانند صندوق‌ های سرمایه‌گذاری استفاده کنند.

سرمایه‌ گذاری در املاک و مستغلات

از جمله محبوب‌ترین شیوه‌های سرمایه گذاری در ایران می‌توان به سرمایه گذاری در املاک است. با توجه به نرخ تورم بسیار بالای کشور می‌توان گفت در سال‌های اخیر بهترین روش سرمایه گذاری فعالیت در بازار املاک بوده است. قیمت مسکن در چند سال اخیر حتی به بیش از 10 برابر رسیده است و این به معنی سود بسیار زیاد سرمایه گذاران این حوزه است. البته سرمایه گذاری در املاک و مستغلات نیازمند توجه به فاکتورها و عوامل مختلفی است که مهم ترین آنها شامل موارد زیر هستند:

 • سرمایه گذاری در این حوزه نیاز به زمان زیادی دارد و سرمایه گذاران می‌توانند در بلند مدت به سود مورد نظر خود برسند.
 • برخلاف بازار بورس که دارای نقد شوندگی بسیار بالایی است ممکن است نقد شوندگی املاک مشکل ساز باشد چرا که معمولا خرید و فروش املاک نیاز به پول های زیادی دارد و ممکن است که فرد نتواند در زمان مورد نظر خودش سرمایه خود را نقد کند.

سرمایه‌ گذاری در ارز، طلا و نقره

شاید بتوان گفت سرمایه گذاری در طلا و نقره از قدیمی ترین روش های سرمایه گذاری است که مردم از دیرباز سرمایه های نقد خودشان را به طلا تبدیل می‌کردند. طلا در تمام نقاط جهان خریدار دارد و نقد شوندگی بسیار بالایی دارد و به عنوان یک دارایی مطمئن شناخته می‌شود. همچنین امروزه ارزهای ارزشمندی همچون دلار، یورو و ارزهای دیجیتال وجود دارند که می توانند بستر مناسبی برای investment باشند.
طلا در برابر تورم آسیب نمی بیند اگرچه یک دارایی مولد نیست در حالی که حتی دلار و یورو در برابر تورم آسیب خواهند دید. افرادی که نمی خواهند ریسک خرید طلای فیزیکی را قبول کنند می توانند با خرید گواهی‌ های سپرده طلا یا صندوق‌ های سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا در این زمینه سرمایه گذاری کنند. البته باید توجه داشت که سرمایه گذاری در بازار طلا، نقره و ارز نیز یک سرمایه گذاری بلند مدت است و ممکن است در کوتاه مدت سود مناسبی به سرمایه گذاران ندهد.

سرمایه‌ گذاری در اوراق بهادار

اوراق بهادار نیز از دیگر حوزه هایی هستند که می توانند برای سرمایه گذاران کسب سود خوبی داشته باشند. سهام شرکت ها از جمله مهم ترین اوراق بهادار هستند و همانطور که گفته شد خرید و فروش آنها نیاز به داشتن مهارت، تجربه و دانش بالایی است. سرمایه گذاران می توانند به صورت مستقیم اقدام به خرید اوراق مشارکت با سود تضمینی بکنند و یا در صندوق ‌های با درآمد ثابت سرمایه ‌گذاری کنند چرا که بخش عمده این صندوق ها از انواع اوراق بهادار تشکیل می شوند.

Best-investment-methods

سرمایه گذاری در صندوق‌ های سرمایه ‌گذاری

صندوق های سرمایه گذاری از جمله بهترین و مطمئن ترین روش های سرمایه گذاری هستند که امروزه همه افراد می توانند به راحتی به آنها دسترسی داشته باشند. این صندوق ها در حقیقت به چند دسته اصلی شامل صندوق ‌های با درآمد ثابت، صندوق‌ های مختلط و صندوق ‌های سهامی، صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)، صندوق‌ سرمایه گذاری در طلا و … تقسیم می شوند. هر کدام از این صندوق ها دارای مزایا، معایب و درصد ریسک متغیری هستند. این شیوه سرمایه گذاری را می توان بهترین روش برای کسانی دانست که دانش، تجربه و مهارت استفاده از روش های مستقیم را ندارند.
در مقاله دیگری با عنوان مزایا و معایب صندوق های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران به معرفی کامل این صندوق ها و مزایا و معایب هر کدام از آنها پرداخته شده است و می تواند اطلاعات مفیدی به کاربران ارائه کند.

سرمایه‌ گذاری در بانک

می توان گفت کم ریسک ترین، مطمئن ترین و سرراست ترین روش های سرمایه گذاری، سرمایه‌ گذاری در بانک است. این روش تقریبا هیچ ریسکی ندارد اما بازدهی آن در مقایسه با سایر روش های عنوان شده کمتر است. بانک ها معمولا دارای یک سقف سود بانکی مشخص هستند که معمولا بر اساس نرخ تورم تعیین می شود. به صورت می توان گفت که سودی که از طرف بانک به سرمایه گذاران داده می شود برابر با کاهش ارزش سرمایه او در اثر تورم است. به عبارتی می توان گفت بانک نمی تواند سودی به سرمایه گذاران بدهد و فقط اثر تورم بر سرمایه های آنها را خنثی می کند.

بهترین روش های سرمایه گذاری

همانطور که گفته شد هر کدام از شیوه های سرمایه گذاری مزیت ها معایب خود را دارند و میزان بازدهی و سوددهی آنها با هم متفاوت است. هر فرد با توجه به میزان دانش، تجربه و مهارت هایی که دارد می تواند در یکی از حوزه های گفته شده سرمایه گذاری کند و متناسب با میزان ریسک پذیری خود کسب سود کند. خوشبختانه شرکت های متعددی همچون شرکت سبدگردان آرکا وجود دارند که با داشتن مجوزهای رسمی می توانند به سرمایه گذاران کمک کنند که بهترین شیوه سرمایه گذاری را انتخاب کنند و سود مناسبی کسب کنند. از جمله مهم ترین خدمات شرکت آرکا می توان به مشاوره سرمایه گذاری در بورس، سبدگردانی اختصاصی، مدیریت صندوق ثروت افزون ثمین اشاره کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.