قوانین تجارت Trading Rules


قواعد متحدالشکل حل تعارض در قراردادهای تجاری بین‌المللی مقاله

انعقاد هر قرارداد در فضای بین‌المللی نقطة تلاقی نظام‌های حقوقی متفاوتی است که این تفاوت‌ها به ایجاد چالش و ابهام در خصوص قانون حاکم بر قرارداد منجر خواهد شد. در نتیجه هر یک از طرفین تلاش می‌کنند تا با تمسک به قواعد حل تعارض کشور متبوع خویش قانون حاکم را برگزینند. این تقابل بی‌تردید دو اصل ضروری تجارت بین‌الملل یعنی سرعت و امنیت را به مخاطره خواهد افکند. بنابراین، به طراحی ابزارهایی برای تامین این دو اصل نیازمندیم که از جمله این ابزارها می‌توان به قواعد متحدالشکل حل تعارض اشاره کرد، اما مهم‌ترین پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که آیا قواعد متحدالشکل حل تعارض بیش از قواعد شکلی حل تعارض ضامن دو اصل سرعت و امنیت در حقوق تجارت بین‌الملل خواهد بود؟ با توجه به بررسی‌های انجام‌گرفته، به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش مثبت باشد، زیرا این قواعد به ادعای نظام‌های مختلف حقوقی در حکومت به قرارداد اختلافی پایان می‌دهد؛ قوانین تجارت Trading Rules حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند؛ با یکنواخت‌کردن قواعد حل تعارض از تفاسیر متهافت جلوگیری شده و مانع تحمیل قانون طرف قوی به طرف ضعیف قرارداد می‌شود.

Enter into of every international contracts is the confluence of different legal systems that these differences lead to challenges and uncertainties regarding the governing law. Therefor we need instruments to materialize two principles of speed and security in such contracts. Among these instruments، unified conflict of law rules could be a guide for the parties، arbitral tribunal and courts of justice in determining the governing law. These rules bring an end to claims of different legal systems to govern the contract، make predictable the rights and obligations of the parties، prevent conflicting interpretations through unification of rules on conflict قوانین تجارت Trading Rules of laws and prevent imposition of stronger party law to the weaker party and so on. But these rules are not free from criticism. For example all of the related legal systems do not participate in codification of these rules equally.

خلاصه ماشینی:

اما در مواردی دیگر سندی با هدف هماهنگی حقوق ماهوی کشورها در زمینۀ موضوعی خاص وضع شده که مشتمل بر موادی با عنوان محدودة اعمال است ؛ این مواد قوانین تجارت Trading Rules از دو نظر کارکرد دارند: از یک سو، کارکردی مشابه قواعد حل تعارض دارند؛ زیرا دادگاه کشور عضو باید قواعد حل تعارض داخلی را کنار گذارند و بررسی کند که آیا مقررات متحدالشکل نسبت به موضوع مطرح شده اعمال خواهد شد یا خیر؟ از سوی دیگر، معیاری برای اعمال مقررات آن سند محسوب میشوند؛ به قوانین تجارت Trading Rules قوانین تجارت Trading Rules عبارت دیگر، وضعیت هر مسئلۀ حقوقی باید با سند مربوطه تطبیق داده شود و در صورتی که واجد شرایط مقرر در سند بود، مقررات سند بر آن اعمال شود (١٠٥. بنابراین ، باید بررسی کرد تفاوت بیع های تحت شمول این دو کنوانسیون چیست ؟ در کنوانسیون ١٩٨٠ بیان شده است که مقررات این سند نسبت به همۀ قراردادهای فروشی اعمال میشود که محل کسب وکار طرفین در کشورهای مختلفی بوده و هر دو کشور عضو کنوانسیون باشند. پرسش دیگری که ممکن است به ذهن برسد، این است که چرا معیار اعمال کنوانسیون ١٩٨٠ محل کسب وکار هر دو طرف است ، اما در کنوانسیون ١٩٨٦ و مقررات رم یک قانون محل کسب وکار فروشنده به عنوان قانون حاکم برگزیده شده است ؟ به عبارت دیگر چرا کنوانسیون ١٩٨٠ هر دو طرف را مد نظر قرار داده است ، حال آنکه دو سند دیگر توجه قوانین تجارت Trading Rules ویژه ای به فروشنده داشته اند؟ در پاسخ باید گفت مهم ترین هدف کنوانسیون بیع بین المللی رفع اختلاف یا حداقل کاهش اختلاف میان فروشنده و خریدار در زمینۀ قانون حاکم بوده است .

کلید واژه های ماشینی:

قواعد متحدالشکل حل تعارض ، قرارداد ، قواعد حل تعارض ، قواعد متحدالشکل حل تعارض قوانین ، شکلی حل تعارض ، حل تعارض در قراردادهای تجاری ، قانون ، قانون حاکم ، قواعد شکلی حل تعارض ، قراردادهای تجاری بین‌المللی

حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر

قوانین تجارت آزاد,از جمله مقررات حاکم بر سازمان تجارت جهانی(س.ت.ج), و حقوق بشر هر دو بر پایة ارزشهای مشابهی همچون آزادیهای فردی و مسؤولیت (مثلا" تعدیل در رقابت)، عدم تبعیض، حکومت قانون، دست­رسی به دادگاهها و رسیدگی قضایی به اختلافات، ارتقای سطح رفاه اجتماعی از طریق همکاریهای مسالمت­آمیز بین شهروندان آزاد و تصویب قوانین ملّی و بین‌المللی بنا نهاده شده‌اند. ارزشهای غیر اقتصادی قوانین حاکم بر س.ت.ج برای حقوق بشر و رفاه شهروندان، کم اهمیت‌تر از نتایج رفاه اقتصادی تجارت آزاد نیست. سازمان تجارت جهانی مانند جامعة اروپا، می‌تواند و باید نه فقط پشتیبان آزادسازی اقتصادی بلکه به­طور کلی پشتیبان آزادی بشری باشد. به­منظور جدی‌تر تلقی نمودن حقوق بشر وجامعة مدنی، این مقاله پیرامون ایجاد اصلاحات اساسی در حقوق س.ت.ج بحث می‌کند.

کلیدواژه‌ها

 • سازمان تجارت جهانی
 • حقوق بشر
 • حقوق اساسی
 • جهانی شدن حقوق و تجارت
 • حقوق بین‌الملل

عنوان مقاله [English]

The Law of the World Trade Organization and Human Rights

نویسندگان [English]

 • Ernst -Ulrich Petersman 1
 • Mahmood Jalali 2

1 Professor of Law at the University and Institute of International Studies in Geneva-Article author

2 Member of the Faculty of Law, University of Isfahan-Article translator

چکیده [English]

Human rights and liberal trade rules(including WTO rules) are based on the same values: individual freedom and responsibility(e.g. to adjust to competition); non-discrimination; rule of law; access to courts and adjudication of disputes; promotion of social welfare through peaceful cooperation among free citizens; parliamentary approval of national and international rules. The non-economic values of the WTO law are no less important for the human rights and welfare of citizens than the economic welfare effects of liberal trade. Like the EC, the WTO can and should become an advocate not only of economic freedom, but of human freedom more generally. This article argues in favour of constitutional reforms of WTO law so as to take civil society and human rights more seriously.

تأثیر اصل احتیاط در حل تعارضات میان‌بخشی تجارت-محیط زیست بر یکپارچگی حقوق بین‌الملل

حقوق بین‌الملل به‌واسطۀ انعقاد توافقنامه‌های تخصصی در حوزه‌های گوناگون همچون حقوق بین‌الملل محیط زیست و حقوق تجارت بین‌الملل، گسترش یافته است. لیکن، این توسعه با نگرانی چندپارگی حقوق بین‌الملل همراه بوده، چراکه در حل‌وفصل دعاوی میان‌بخشی تجارت- محیط زیست، ارکان حل‌وفصل اختلاف ممکن است به‌واسطۀ تباین اهداف این دو رژیم جانبدارانه برخورد کنند و با کاربرد متفاوت یک قاعدۀ کلی، دعوا را به نفع حوزۀ تخصصی خود فیصله دهند. مقالۀ حاضر درصدد است در جریان بررسی دعاوی زیست‌محیطی- تجاری، تأثیر کاربرد متفاوت اصل احتیاط در رژیم حقوق تجارت بین‌الملل را به‌عنوان چالشی برای یکپارچگی حقوق بین‌الملل معرفی کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Examination of the Impact of Precautionary Principle in Cross-Sectoral Trade-Environment Dispute Settlement on the Unity of International قوانین تجارت Trading Rules Law

نویسندگان [English]

 • Janet Elizabeth Blake 1
 • Fatemeh Rezaipour 2

1 Associate Prof., Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Ph.D. in International Law, University of Shahid Beheshti, and Faculty member of Islamic Azad University North Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

International law has developed via conclusion of specialist agreements in diverse fields like international environmental law and international law of trade. However, this development has been accompanied by the worries about fragmentation of international law since in cross-sectoral trade-environment dispute settlement, due to divergent goals of these two regimes, the dispute settlement bodies may be biased and settle the dispute to their own benefit. The present article is to, via the examination of environment-trade disputes, introduce the impact of different application of environmental precautionary principle in international law regime, as a challenge to the unity of international law.

چالش‌های حقوقی همگرایی اقتصادی دولت‌ها از منظر حقوق تجارت بین‌الملل؛ با تأکید بر اتحادیۀ اروپا و اتحادیۀ تجارت آزاد اروپا (افتا)

تمایل دولت‌ها به تشکیل اجتماعات اقتصادی منطقه‌ای در کنار سازمان‌ها و اتحادیه‌های بزرگ بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی و اتحادیۀ اروپا، که اغلب مبتنی بر توجیهات اقتصادی و سیاسی است، چه در بدو شکل‌گیری و چه در طول حیات آنها، خالی از موانع حقوقی نیست. جهانی شدن علاوه‌بر ابعاد اقتصادی دارای جنبه‌های حقوقی نیز است که از جملۀ آن می‌توان به یکسان‌سازی قواعد حقوقی اشاره کرد. تلاش و ثمرۀ فعالیت برخی سازمان‌های بین‌المللی مانند کمیسیون تجارت بین‌الملل آنسیترال، مؤسسۀ وحدت حقوق خصوصی رم و. در راستای حذف یکی از موانع حقوقی همگرایی اقتصادی یعنی تعارض قوانین داخلی دولت‌ها صورت گرفته است. علاوه‌بر این، عوامل دیگری مانند اصل حاکمیت دولت‌ها مطابق منشور ملل متحد، صلاحیت‌های موازی در رسیدگی به اختلافات تجاری، استثنائات اجرای احکام داوری و قضایی خارجی و همچنین توسعۀ صلاحیت دادگاه‌های داخلی مانع از همگرایی کامل اقتصادی شده است. در مقالۀ حاضر عوامل مذکور در اتحادیۀ اروپا و اتحادیۀ تجارت آزاد اروپا (افتا) بررسی و نشان داده خواهد شد که این عوامل چگونه بر همگرایی یا واگرایی اقتصادی تأثیر داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

 • اتحادیۀ اروپا
 • اتحادیۀ تجارت آزاد اروپا
 • حقوق تجارت بین‌الملل
 • همگرایی اقتصادی
 • یکسان‌سازی

20.1001.1.24238120.1398.49.1.10.4

عنوان مقاله [English]

Legal Challenges of Economic Convergence in International Trade Law with Emphasis on European Union and European Free Trade Association (EFTA)

نویسندگان [English]

 • Akbar Bashiri 1
 • Mehdi Valizadeh 2

1 Islamic Azad University, Maragheh Branch, Maragheh, Iran

2 MA. in International Law, Islamic Azad University, Maragheh Branch, Maragheh, Iran

چکیده [English]

State tendency to establish reginal economic unions beside some major international organization which are based on economic and political reasons, قوانین تجارت Trading Rules either at the time of commencement and during activity are facing with legal berries. Globalization in addition to political aspects comprises legal issues such as unification of legal rules. Some international organizations like UNCITRAL, UNIDRIOT seek to reduce legal systems differences. But , in addition to this, other issues like the principle of sovereignty of states, parallel judicial proceeding on trade disputes, exception of foreign decisions and awards enforcement and development of internal court’s jurisdiction hinder economic convergence. In this article these factors will be examine in the context of European Union and European Free Trade Association (EFTA) trade system.

قوانین تجارت بورس، نظارت و معاملات داخلی مشکوک

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 13450 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 90 تومان 17 روز بعد از پرداخت 1,210,500 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 180 تومان 9 روز بعد از پرداخت 2,421,000 تومان

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Corporate Finance , Volume 34, October 2015, Pages 311–330

پیش نمایش مقاله قوانین تجارت بورس، نظارت و معاملات داخلی مشکوک

چکیده انگلیسی

We examine the impact of stock exchange trading rules and surveillance on the frequency and severity of suspected insider trading cases in 22 stock exchanges around the world over the period January 2003 through June 2011. Using new indices for market manipulation, insider trading, and broker–agency conflict based on the specific provisions of the trading rules of each stock exchange, along with surveillance to detect non-compliance with such rules, we show that more detailed exchange trading rules and surveillance over time and across markets significantly reduce the number of suspected cases, but increase the profits per suspected case.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.