بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟


نرخ بازگشت سرمایه یا ROI در بازاریابی چیست؟

جهان تجارت بالا و پایین بسیاری دارد، بالااخص اگر آن تجارت آنلاین باشد، بنابراین این امر ضروری است که قادر باشید تجارت خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت نمایید. در این مسیر شما باید با کمک ابزارها و استرتژی های موجود قدم بعدی را پیش‌بینی کنید و از خطاهای دیرینه پند بگیرید. یکی از ابزارهای بسیار مهمی که در این راه احتیاج دارید، KPI یا شاخص‌های عملکرد کلیدی اند که در اصل، ارقام و برایندهای کسب شده از کارتان را به مجموعه ای درصد یا نسبت‌های قابل قیاس مبدل می‌نمایند. با اهمیت ترین KPI یا شاخصی که برای شما موجود است، نرخ بازگشت سرمایه است. این شاخص با سرمایه‌گذاری‌های شما سر و کار دارد. ROI به قدری ساده است که قادر است برایند سریعی بدهد و به قدری با اهمیت است که با آن قادر می‌شوید خود را از صدمه دور کنید یا به سود برسانید.

در ادامه مقاله، ابتدا مفهوم بازگشت سرمایه (ROI) در بازاریابی را به طور کامل توضیح می‌دهیم و سپس امتیازات و ایرادات آن را بررسی می‌کنیم.

نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه یا (Return On Investment) یک شاخص رسیدگی به عملکرد است که جهت براورد عملکرد یک سرمایه‌گذاری یا قیاس برایند چند سرمایه‌گذاری به کار گرفته می‌شود. ROI میزان رجعت سرمایه را نسبت به مبلغ سرمایه‌گذاری محاسبه می‌کند. جهت حساب کردن ROI، سود (یا بازگشت) سرمایه بر مبلغ سرمایه‌گذاری تقسیم می‌گردد و برایند به شکل درصد یا نسبت ذکر می‌گردد.

فرمول نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه = هزینه سرمایه‌گذاری / (هزینه سرمایه‌گذاری – سود سرمایه‌گذاری)
در فرمول فوق، نتیجه سرمایه‌گذاری به سود کسب شده از فروش با بهره گیری از آن سرمایه باز می‌گردد. چون ROI به شکل درصدی محاسبه می گردد، می شود به سهولت آن را با سایر نرخ بازگشت سرمایه‌ها قیاس نمود.

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

خصوصیات مثبت ROI

نرخ رجعت سرمایه به سهولت و منعطف شدن معروف است. در اصل، نرخ بازگشت سرمایه می‌تواند به عنوان یک براورد نخستین جهت سوددهی سرمایه‌گذاری شما به کار گرفته شود. حساب کردن، تفسیر و تعمیم‌دادن ROI به گونه های مختلف سرمایه‌گذاری خیلی اسان است. پس، اگر یک سرمایه‌گذاری، ROI مثبتی ندارد یا یک سرمایه‌گذار، زمان های دیگری نرخ بازگشت سرمایه بیشتری در اینده خود مشاهده می کند، قادر است از این اهمیتی که متریک و معیار ROI به او داده است بهره مند شود و سرمایه‌گذاری درستی انجام دهد.
برای مثال، فرض کنید مهران در شرکتی ، 10 میلیون تومان سرمایه‌گذاری نموده است. بعد از گذشت یک سال، سهام خود را 12 میلیون تومان می فروشد. او جهت حساب کردن نرخ بازگشت سرمایه‌اش باید دارمد (10-12) را بر سرمایه نخسین خود (10 میلیون تومان) تقسیم کند (2 / 10 = 20%).

با این داده ها ، او قادر است دارمدش را در این شرکت با سایر سرمایه‌گذاری‌ها قیاس نماید. تصور کنید مهران، 20 میلیون تومان هم در شرکت ایرباس سرمایه‌گذاری کرده‌ است. او سهام خود را سه سال بعد 28 میلیون می فروشد. نرخ بازگشت سرمایه مهران در شرکت ایرباس، 8/20 یا 40% است. با بهره گیری از ROI، مهران قادر است دو سرمایه‌گذاری‌اش را با یکدیگر قیاس نماید. سرمایه‌گذاری در ایر باس (40%) دو برابر سرمایه‌گذاری در اول (20%) برای سینا درامد داشت، پس نتیجه می گیریم، سرمایه‌گذاری در ایرباس قدم خردمندانه ای بوده ‌است.

محدودیت‌های نرخ بازگشت سرمایه

مثال هایی مثل مهران به شکل منحصر به فرد یکی از کمبود های قیاس سرمایه‌گذاری‌ها با بهره گیری از ROI را مشخص می‌کند. صحیح است که اهمیت سرمایه‌گذاری دوم، دو برابر سرمایه‌گذاری نخست بود، اما میان خرید تا فروش سهام دوم، سه سال و سهام اول، یک سال وقت بوده است. ROI مهران در سرمایه‌گذاری اول 20 درصد در یک سال و در سرمایه‌گذاری دوم 40 درصد در سه سال حساب شد. در صورتی که با مد نظر قرار دادن اینکه که زمان سرمایه‌گذاری دوم، سه برابر زمان سرمایه‌گذاری اول بود، حتما الزامی است مشاهده کنیم آیا مهران این برایند را کسب کرده که سرمایه‌گذاری دوم بهتر بوده ‌است؟ برای پاسخ درست و دقیق به این سوال باید زمان این دو سرمایه‌گذاری به شکل سالانه در محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه سود کلی مهران در شرکت ایرباس 40 درصد است، مهران باید این اراقام را به تعداد سال‌هایی که این سرمایه‌گذاری زمان می برد تقسیم نماید. چون که 40 تقسیم بر 3 مساوی 13.33 می‌شود، پس حساب های مهران درست نیست. درست است که سرمایه‌گذاری دوم مهران نتیجه بهتری داشته است، اما سرمایه‌گذاری اول منفعت بیشتری دارد، چرا که نرخ بازگشت سرمایه سالانه آن بیشتر از دومی می باشد.

محدودیت‌های نرخ بازگشت سرمایه

محدودیت‌های نرخ بازگشت سرمایه

به خاطر داشته باشید ، شرح ROI و اهمیت ارزیابی ها با توجه به شرایط موجود دچار تغیر و تحول می شود. همه این‌ها به این بستگی است که چه مواردی پول و منفعت در بردارد. شرح این مفهوم به شکل ساده، سعی در جهت محاسبه درامد زایی یک سرمایه‌گذاری است و هیچ وقت نمی شود براورد تماما درستی کسب کرد.

منعطف بودن، خصوصیت دیگری است که ROI را دارای نقص نمایان می سازد ، چرا که براوردهای ROI به سهولت قادرند براساس مقصود مخاطب، دستکاری شده و برایند به راه های گوناگون اظهار شود. به این خاطر، با به کار بردن این ملاک و معیار در زمان درست، یک سرمایه‌گذار دقیق قادر است بفهمد از چه ورودی‌هایی بهره مند شده ‌است. یک نرخ بازگشت سرمایه نسبی قادر است تصویر متمایزی با چیزی که براوردهای ROI می‌نامیم، عرضه کند. تصویری که کلیه مبالغ در رابطه با حفظ و گسترش سرمایه‌گذاری را در وقت معلومی، داخل می نماید.

توسعه نرخ بازگشت سرمایه

این روزها، سرمایه‌گذاران و تجارت های منحصر به فرد به گسترش فرم تازه ای از ROI به نام بازگشت اجتماعی سرمایه SROI رجوع کرده اند . SROI نخست در دهه قبل گسترش یافت و اثرات اجتماعی پروژه‌ها را شامل شد و سعی کرد تا همه افراد را که متاثر از طرح ریزی جهت اختصاص دادن سرمایه هستند را در بر گیرد.

جمع‌بندی

درست است نرخ بازگشت سرمایه قادر نیست همیشه صحیح کار کند، اما حقیقت این است که هیچ معیاری در همه شرایط صحیح کار نمی‌کند. اما از آن سمت، منعطف بودن ROI سبب شده یکی از ابزارهای سودمند در حوزه دیجیتال مارکتینگ باشد. تیم رادمان نیز به شما توصیه می کند که از این معیار در حوزه کاری خود استفاده کنید زیرا شما را قادر می سازد تا برایندی که برای کارتان خوب است را از آن دریافت کنید. آگاهی از مفهوم نرخ بازگشت سرمایه در تبلیغات اینترنتی خیلی با اهمیت است و مدد می رساند تا گام های خوب و حساب شده ای بردارید .

بازگشت سرمایه در آموزش

در جهان پیش رو بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ که هر روز در علوم مختلف تکنولوژیک، اقتصاد و اجتماعی شاهد تحول هستیم سازمانها ناگزیر برای تطبیق با شرایط و نوآوری ها به سوی آموزش و بهسازی منابع انسانی می پردازند.
اما چگونه می توانیم ارزش فعالیتهای آموزش را توجیه کنیم و شواهدی قابل اطمینان و معتبر در مورد تاثیر آموزشهایی که برگزار کرده ایم ارایه کنیم ؟
چطور می توانیم پس از برگزاری دوره های آموزشی نتایجی ارایه دهیم که بر بهبود رفتار و عملکرد شرکت کنندگان در جهت پیشرفت و منافع سازمان صحه بگذارد ؟
این امر جنبه ی بسیار مهمی از آموزش است که از آن به عنوان اثربخشی آموزش یاد می کنیم.
سرمابه گذاری که سازمانها در بودجه ی آموزششان می کنند باعث می شود نیاز به نشان دادن ارزشهای برنامه های آموزشی و بازگشت سرمایه گذاری آموزش نقشی مهم در تداوم سرمایه گذاری داشته باشد.
هر جه نحوه ی محاسبه ی ما در نتایج و بازگشت سرمایه دقیق تر باشد میل سازمان به سرمایه گذاری برای آموزش بیشتر می شود.
به همین دلیل در سالهای اخیر نرخ بازگشت سرمایه به یک موضوع اصلی برای مدیران تبدیل شده است.
در سال ۱۹۵۶ دونالد کرک پاتریک الگوی ارزشیابی را در چهار سطح برای برنامه های آموزشی طراحی کرد، پس از آن جک فیلپس سطح پنجمی به آن اضافه کرد و آنرا بازگشت سرمایه ROI نامید در حقیقت این سطح به سنجش میزان بازگشت سرمایه گذاشته شده در برنامه های آموزشی می پردازد.

روش بازگشت سرمایه ROI یک روش مالی است. در این روش نتایج مفهمومی، عملکردی و مالی ارزیابی می شوند. نتایج مفهمومی مربوط به منافع سازمانی است مانند نگرشها، رعایت قوانین سازمانی و…. نتایج عملکردی اشاره به کارهایی دارد که قابل اندازه گیری هستند مانند افزایش کارایی، کاهش اتلاف وقت، کاهش غیبت، کاهش تاخیرزمان شروع کار و در نهایت نتیج مالی مستقیما مربوط به منافع مالی سازمان می باشد مانند افزایش فروش، افزایش درآمد، کاهش ضایعات و ….

برای تعیین محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در مرحله ی اول به شناسایی اهداف و منافعی که باید ارزشیابی شوند می پردازیم این مرحله باید زمانی که دوره های آموزشیمان را طراحی می کنیم تعریف شده باشند اگر اهداف برنامه ی آموزشیتان را به درستی مشخص نکرده اید حتما به دقت به آن بپردازید برگزاری دوره ها و کلاسهای آموزشی بدون در نظر گرفتن اهدافی که منطبق با منافع و هدف های سازمانمان باشد مارا به نتایج دلخواه نمی رساند.
برای اینکه بتوانیم اهداف یادگیری را مشخص کنیم بهتر است سه اصل زیر را در نظر داشته باشیم :

 • عملکردی که انتظار داریم چیست ؟
 • در چه شرایطی این عملکرد را انتظار داریم ؟
 • سطح حداقلی قابل قبول این عملکرد چیست؟

گام بعدی از مرحله ارزیابی برنامه‌ریزی‌، تعیین منافع برنامه آموزشی است
بهتر است در هر بار بازگشت سرمایه را برای یک دوره آموزشی محاسبه کنید.

دومین مرحله از مدل بازگشت سرمایه جمع آوری داده ها است.این مرحله شامل تعیین هزینه های برنامه و جمع آوری فیزیکی داده های منافع است.این مرحله در چندگام انجام می شود: نخستین گام از جمع آوری داده ها،تعیین هزینه های برنامه آموزشی است و دومین گام نیز شامل جمع آوری داده ها درباره منافع است
هزینه های آموزشی به سه دسته تقسیم می شوند :

 • سیاهه هزینه های شناخته شده
 • دیگر هزینه های شناخته شده
 • هزینه های اضافی برآورد شده

در نظر داشته باشید که در زمان محاسبه هزینه های آموزشی تمام هزینه های مستقیم و غیر مستقیم را محاسبه نمایید. در ذیل نمونه هایی از این هزینه ها را شرح داده ایم :

 • هزینه برگزاری دوره ، تجزیه و تحلیل نیازها ، نوشتن ، نشان دادن ، تست اعتبار بخشی و ابزار ارزشیابی
  حقوق و دستمزد نیروی انسانی ، مدیریت و کارکنان در گیر در طراحی و برگزاری دوره
 • حقوق و دستمزد فراگیران
 • دستمزد کارکنان موقت یا پیمانی اجرت بگیر برای حفظ بهره وری و یا خدمات رسانی منظم در مدت زمان نبود
 • کارکنان به لحاظ اعزام به آموزش
 • کاهش در آمد در موقعی که کارکنان درگیر فعالیت های آموزشی هستند
 • تجهیزات و تسهیلات سخت افزاری و نرم افزاری و غیره
 • مرحله سوم : تحلیل داده

گام سوم و آخر در بازگشت سرمایه شامل ارزیابی داده ها،جمع بندی و گزارش نتایج است. ارزیابی اطلاعات،هزینه ها و منافع را مشخص می سازد.هزینه ها قابل فهم هستند اما برای تعیین منافع ضروری است اطلاعات کمی به ارزش پولی تبدیل شوند.

در آخر باید بدانیم
الگوی ارزیابی بازگشت سرمایه (ROI) از جامعیت، پیچیدگی و کاربرد بیشتری نسبت به دیگر الگوهای ارزیابی اثربخشی برخوردار است و باید بدانید که محاسبه ی بازگشت سرمایه معمولا کاری دشوار است. اصولا به دلیل نبود ابزارهای مناسب برای ارزشیابی و کمبود اعتبار و … برای سازمانها مشکل است منافع برنامه های آموزشی را در قالب اصطلاحات پولی در بیاورند.
الگوی بازگشت سرمایه برای دوره های بلند مدت و فنی – مهارتی و برای شرکتها و سازمانهای صنعتی و تولیدی از کاربرد مناسب تری برخوردار است.

آکادمی دیجیتال مارکتینگ گرشا

خانه مقالات آموزشی دیجیتال مارکتینگ ROI یا نرخ بازگشت سرمایه چیست و چگونه محاسبه می شود؟

ROI یا نرخ بازگشت سرمایه چیست و چگونه محاسبه می شود؟

ROI یا نرخ بازگشت سرمایه چیست و چگونه محاسبه می شود؟

چکیده مقاله : توجیه پذیر بودن کمپین های تبلیغاتی و فعالیتهای دیجیتال مارکتینگ یکی از مهم ترین بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ چالشهای متولیان این بخش می باشد. به همین دلیل استفاده از فرمول ROI یا MROI می تواند با در نظر گرفتن تمام هزینه ها و درآمدهای حاصله، میزان اثربخشی کمپین های تبلیغات اینترنتی را در بازگشت سرمایه محاسبه نماید. در این مقاله به طور کامل به این مبحث پرداخته ایم.

هر کسب و کاری به فروش نیاز دارد و برای تحقق فروش و درآمدزایی، اندازگیری و تحلیل نتایج کمپین های بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ فروش نقشی اساسی ایفا می کنند چرا که در این کمپین ها بسیاری از هزینه های کسب و کارها به صورت مستقیم صرف تبلیغات و بازاریابی خواهد شد.

این یعنی باید بدانیم بودجه کمپین، به بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ چه صورت هزینه شده و آورده های مادی این هزینه ها توجیهی برای ادامه یا تکرار کمپین خواهد داشت یا خیر.

به نقل از آمار سایت cmocouncil.org تخمین زده شده که تا سال ۲۰۱۹ بودجه تبلیغات جهانی به ۲/۱ تریلیون دلار برسد.

مسئله مهم اینجاست که هزینه تبلیغات و بازاریابی با بررسی نرخ بازگشت سرمایه در مارکتینگ به صورت بهینه محاسبه خواهد شد؛ بررسی نرخ بازگشت سرمایه ROI در بازاریابی (Marketing) که به اختصار به آن MROI هم گفته می شود، در بهینه سازی نرخ تبدیل به شما کمک می کند.

در این مقاله مفهوم نرخ بازگشت سرمایه و روش‌هایی را که برای محاسبه آن در کمپین های مختلف دیجیتال مارکتینگ وجود دارد آموزش داده شده است.

نرخ بازگشت سرمایه چیست و چگونه می توان از آن بهره برد؟

نرخ بازگشت سرمایه در واقع سود حاصل از سرمایه گذاری در هر کسب و کاری است. نرخ بازگشت سرمایه (Return of Investmet : ROI) معمولا به صورت درصدی محاسبه می شود و برای تحلیل سرمایه گذاری ها و تصمیم گیری های پیش رو در کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد.

برای میزان تاثیر در کمپین های مختلف بازاریابی نرخ بازگشت سرمایه بازاریابی (Marketing Return of Investment ) یا (ROIM : Return On Marketing Investment) محاسبه می شود.

در ادامه مقاله به تحلیل و بازاریابی چالش ها در MROI می پردازیم:

نرخ بازگشت سرمایه بازاریابی ROI

چرا نرخ بازگشت سرمایه را محاسبه می کنیم؟

مدیران همواره ترجیح می دهند بدانند که نتیجه میزان اثرگذاری و بازدهی تبلیغات تیم بازاریابی شرکت چگونه است چرا که همواره تبلیغات یکی از پرهزینه ترین بخش‌های بازاریابی و فروش به حساب می آید.

با استفاده از محاسبه MROI مدیران می‌توانند از میزان تاثیر انواع تبلیغات بر سودآوری اطلاع پیدا کنند.

هزینه خود را صرف چه نوع تبلیغاتی کنیم؟

برای کمپین ها و برنامه های مختلف می توانیم MROI را به صورت جداگانه اندازه بگیریم و با هم مقایسه کنیم تا کمترین هزینه را محاسبه نماییم. این روش برای تعیین بودجه بازاریابی، تخصیص بودجه برنامه ها و کمپین های مختلف ما را راهنمایی می کند.

معمولاً هدف هزینه های تبلیغاتی افزایش سود در دوره کوتاه مدت نیست بلکه آگاه سازی از برند و یا افزایش لید یا سرنخ های فروش است.

این شاخص ها باعث سود کسب و کار در کوتاه مدت نمی شود ولی در دوره بلندمدت تاثیر بسیاری در افزایش فروش و سود خواهد داشت.

برای همین موضوع تنها با محاسبه عددی ROI شاخص نرخ بازگشت سرمایه نمی توان در مورد هر کمپین نظر داد و باید با توجه به نوع تبلیغات و شاخص های دیگر اظهار نظر کرد.

بازگشت سرمایه در آموزش

در جهان پیش رو که هر روز در علوم مختلف تکنولوژیک، اقتصاد و اجتماعی شاهد تحول هستیم سازمانها ناگزیر برای تطبیق با شرایط و نوآوری ها به سوی آموزش و بهسازی منابع انسانی می پردازند.
اما چگونه می توانیم ارزش فعالیتهای آموزش را توجیه کنیم و شواهدی قابل اطمینان و معتبر در مورد تاثیر آموزشهایی که برگزار کرده ایم ارایه کنیم ؟
چطور می توانیم پس از برگزاری دوره های آموزشی نتایجی ارایه دهیم که بر بهبود رفتار و عملکرد شرکت کنندگان در جهت پیشرفت و منافع سازمان صحه بگذارد ؟
این امر جنبه ی بسیار مهمی از آموزش است که از آن به عنوان اثربخشی آموزش یاد می کنیم.
سرمابه گذاری که سازمانها در بودجه ی آموزششان می کنند باعث می شود نیاز به نشان دادن ارزشهای برنامه های آموزشی و بازگشت سرمایه گذاری آموزش نقشی مهم در تداوم سرمایه گذاری داشته باشد.
هر جه نحوه ی محاسبه ی ما در نتایج و بازگشت سرمایه دقیق تر باشد میل سازمان به سرمایه گذاری برای آموزش بیشتر می شود.
به همین دلیل در سالهای اخیر نرخ بازگشت سرمایه به یک موضوع اصلی برای مدیران تبدیل شده است.
در سال ۱۹۵۶ دونالد کرک پاتریک الگوی ارزشیابی را در چهار سطح برای برنامه های آموزشی طراحی کرد، پس از آن جک فیلپس سطح پنجمی به آن اضافه کرد و آنرا بازگشت سرمایه ROI نامید در حقیقت این سطح به سنجش میزان بازگشت سرمایه گذاشته شده در برنامه های آموزشی می پردازد.

روش بازگشت سرمایه ROI یک روش مالی است. در این روش نتایج مفهمومی، عملکردی و مالی ارزیابی می شوند. نتایج مفهمومی مربوط به منافع سازمانی است مانند نگرشها، رعایت قوانین سازمانی و…. نتایج عملکردی اشاره به کارهایی دارد که قابل اندازه گیری هستند مانند افزایش کارایی، کاهش اتلاف وقت، کاهش غیبت، کاهش تاخیرزمان شروع کار و در نهایت نتیج مالی مستقیما مربوط به منافع مالی سازمان می باشد مانند افزایش فروش، افزایش درآمد، کاهش ضایعات و ….

برای تعیین محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در مرحله ی اول به شناسایی اهداف و منافعی که باید ارزشیابی شوند می پردازیم این مرحله باید زمانی که دوره های آموزشیمان را طراحی می کنیم تعریف شده باشند اگر اهداف برنامه ی آموزشیتان را به درستی مشخص نکرده اید حتما به دقت به آن بپردازید برگزاری دوره ها و کلاسهای آموزشی بدون در نظر گرفتن اهدافی که منطبق با منافع و هدف های سازمانمان باشد مارا به نتایج دلخواه نمی رساند.
برای اینکه بتوانیم اهداف یادگیری را مشخص کنیم بهتر است سه اصل زیر را در نظر داشته باشیم :

 • عملکردی که انتظار داریم چیست ؟
 • در چه شرایطی این عملکرد را انتظار داریم ؟
 • سطح حداقلی قابل قبول این عملکرد چیست؟

گام بعدی از مرحله ارزیابی برنامه‌ریزی‌، تعیین منافع برنامه آموزشی است
بهتر است در هر بار بازگشت سرمایه را برای یک دوره آموزشی محاسبه کنید.

دومین مرحله از مدل بازگشت سرمایه جمع آوری داده ها است.این مرحله شامل تعیین هزینه های برنامه و جمع آوری فیزیکی داده های منافع است.این مرحله در چندگام انجام می شود: نخستین گام از جمع آوری داده ها،تعیین هزینه های برنامه آموزشی است و دومین گام نیز شامل جمع آوری داده ها درباره منافع است
هزینه های آموزشی به سه دسته تقسیم می شوند :

 • سیاهه هزینه های شناخته شده
 • دیگر هزینه های شناخته شده
 • هزینه های اضافی برآورد شده

در نظر داشته باشید که در زمان محاسبه هزینه های آموزشی تمام هزینه های مستقیم و غیر مستقیم را محاسبه نمایید. در ذیل نمونه هایی از این هزینه ها را شرح داده ایم :

 • هزینه برگزاری دوره ، تجزیه و تحلیل نیازها ، نوشتن ، نشان دادن ، تست اعتبار بخشی و ابزار ارزشیابی
  حقوق و دستمزد نیروی انسانی ، مدیریت و کارکنان در گیر در طراحی و برگزاری دوره
 • حقوق و دستمزد فراگیران
 • دستمزد کارکنان موقت یا پیمانی اجرت بگیر برای حفظ بهره وری و یا خدمات رسانی منظم در مدت زمان نبود
 • کارکنان به لحاظ اعزام به آموزش
 • کاهش در آمد در موقعی که کارکنان درگیر فعالیت های آموزشی هستند
 • تجهیزات و تسهیلات سخت افزاری و نرم افزاری و غیره
 • مرحله سوم : تحلیل داده

گام سوم و آخر در بازگشت سرمایه شامل ارزیابی داده ها،جمع بندی و گزارش نتایج است. ارزیابی اطلاعات،هزینه ها و منافع را مشخص می سازد.هزینه ها قابل فهم هستند اما برای تعیین منافع ضروری است اطلاعات کمی به ارزش پولی تبدیل شوند.

در آخر باید بدانیم
الگوی ارزیابی بازگشت سرمایه (ROI) از جامعیت، پیچیدگی و کاربرد بیشتری نسبت به دیگر الگوهای ارزیابی اثربخشی برخوردار است و باید بدانید که محاسبه ی بازگشت سرمایه معمولا کاری دشوار است. اصولا به دلیل نبود ابزارهای مناسب برای ارزشیابی و کمبود اعتبار و … برای سازمانها مشکل است منافع برنامه های آموزشی را در قالب اصطلاحات پولی در بیاورند.
الگوی بازگشت سرمایه برای دوره های بلند مدت و فنی – مهارتی و برای شرکتها و سازمانهای صنعتی و تولیدی از کاربرد مناسب تری برخوردار است.

بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟

یک دهه با بازاریابی دیجیتال

محتوا مارکتینگ

وظایف یک مدیر دیجیتال مارکتینگ چیست؟

وب سایت تاکسونومی چیست؟ 4 نکته برای طراحی کتگوری ها

می‌خوای تازه شروع کنید؟

دوره استراتژی دیجیتال مارکتینگ

با استراتژی هدفمند درآمدت رو بیشتر کن

 • کنترل
 • بررسی تاکتیک ها
 • تدوین استراتژی
 • مشخص کردن اهداف
 • تحلیل موقعیت
 • پیاده سازی و اجرا
 • و …

دوره مدیریت دیجیتال مارکتینگ

تخصصی ترین دوره دیجیتال مارکتینگ

 • اصول دیجیتال مارکتینگ
 • طراحی سایت
 • بازاریابی محتوایی
 • گوگل آنالیتیکس
 • گوگل تگ منیجر
 • گوگل ادز
 • سئو
 • ایمیل مارکتینگ
 • بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی
 • طراحی کمپین های تبلیغاتی
 • استراتژی دیجیتال مارکتینگ

برای مشاهده جزئیات دوره کلیک کنید

4 تغییر بزرگ در گوگل آنالیتیکس 4 که باید بدانید

مشکل از دسترس خارج شدن گوگل ادز برای کاربران ایرانی برطرف شد

آشنایی با گوگل آنالیتیکس 4 ابزار تحلیل داده‌ها

بازاریابی 360 درجه چیست؟ | اجرای کمپین بازاریابی 360 درجه

چهارمین گردهمایی دیجیتال مارکتینگ دهبان برگزار شد

پرفورمنس مارکتینگ (Performance Marketing) | بازاریابی عملگرا چیست؟

برندسازی (Branding) چیست؟ 7 تکنیک برندینگ برای مبتدی ها

پرسونا چیست؟ آموزش قدم به قدم طراحی پرسونا مشتری

پلاگین Wordfence وردپرس چیست و چه کاربردی هایی دارد؟

بهترین روش آموزش دیجیتال مارکتینگ برای مبتدی ها

چگونه HTTPS امنیت وب سایت شما را حفظ می کند؟| تفاوت آن با HTTP

لذت یادگیری رایگان در خبرنامه ما

اگر در فکر داشتن یک کسب‌و‌کار موفق در بازار آنلاین هستید، جای درستی آمده‌اید! دیجیتال مارکتینگ دانش پولسازی کسب و کارها از فضای دیجیتال است و ما با جامع‌ترین دوره‌های آموزش دیجیتال مارکتینگ شما را به یک متخصص تمام عیار تبدیل خواهیم کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.