مثالی از نمودارهای میله‌ای


[caption align="aligncenter" width="1813"] مثالی از نمودارهای میله‌ای[/caption]

نمودار پارتو

پارتو دیاگرامی است که به منظور طبقه‌بندی علل و مسائل بوجود آمده بکار گرفته می‌شود در ادامه کاربردها و مراحل تهیه نمودار پارتو آمده است.

نمودار پارتو

نمودار پارتو ، نمودار میله‌ای است که علل مشکلات و مسائل به‌وجود آمده را با فراوانی آن مقایسه می‌نماید

تاریخچه

نام این نمودار از نام یک دانشمند علوم اجتماعی ایتالیایی به نام ویلفرد پارتو قرن 19 گرفته شده است بر اساس اصلی که در اقتصاد اجتماعی بیان نموده است 80 درصد نتایج و مسائل از 20 درصد علل ناشی می‌شوند.
به عبارت دیگر اگ چه برای مشکلات موجود علل بسیار زیادی می‌تواند وجود داشته باشد، ولی تعداد کمی از این علل اهمیت داشته و با رفع آن‌ها می‌توان بخش اعظم مسائل ا حل نمود به عنوان مثال:

 • 80 در صد خطاها توسط 20 درصد کارکنان انجام می‌شود.
 • ارزش 20% موجودی‌ها معادل 80 درصد ارزش کل موجودی‌ها است.
 • در یک سمینار اموزشی 80 درصد یادگیری در 20 درصد از زمان کل سمینار رخ می‌دهد.

کاربرد نمودار پارتو

 • طبقه‌بندی علل مختلف بوجود‌آمدن نتایج نامناسب
 • درک بهتر برای ریشه‌یابی علل بروز مشکلات
 • ابزاری برای بهبود و بهره‌وری
 • ابزاری است برای تعیین مهمترین و پرهزینه‌ترین مشکلات
 • تسهیل در فرآیند تصمیم‌گیری داده‌های موجود

نحوه بکارگیری

 • طبقه بندی داده‌ها می‌تواند بر اساس فراوانی
 • طبقه‌بندی داده‌های بر اساس ارزش مالی

ممکن است برخی از مسائل و علل فراوانی کمی داشته باشد اما ارزش مالی آن‌ها زیاد باشد و یا بالعکس

تهیه نمودار پارتو

برای اجرای نمودا هشت مرحله زیرباید اجرا گردد:

1- تعیین محدوده زمانی

تعیین محدوده زمانی برای تهیه نمودار باید تصمیم‌گیری شود به عنوان مثال اشتباها واحد مالی را می توان ماهانه یا سالانه باشد در صورتی که سالانه باشد اشتباهات رخ داده در ماه‌های پر کار ممکن است پنهان باشد.

2- طبقه‌بندی داده‌ها

در زمان طبقه بندی باید به این نکته توجه نمود که داده‌ها با هزینه‌هیا مربوطه مقایسه خواهد شد در صورتی که طبقه‌بندی داده‌ها قابل اندازه‌گیری انباشد انجام دقیق این کار امکان پذیر نیست.

3- جمع‌آوری داده‌ها

طبقه بندی داده‌ها صورت گرفته و در کاربرگ داده‌های مربوط به هر طبقه در محدوده زمانی مشخص شده ثبت می‌گردد.

4- شمارش و مرتب کردن داده‌ها

پس از جمع‌آوری داده‌ها در محدوده زمانی تعیین شده، تعداد داده‌های مرتبط با هر طبقه مشخص و سپس طبقات به ترتیب بیشترین فراوانی مرتب می‌شوند
طبقه‌ای که بیشترین تعداد داده‌ها را داشته باشد در ابتدا و سای طبقات نیز به ترتیب قرار خواهند گرفت.

5- رسم نمودار

دو محور عمود بر هم رسم شده و در محور عمودی فراوانی داده‌ها ثبت شده و در محور افقی طبقات انتخاب شده را نمایش می‌دهد.

6- تکمیل نمودار

در بالای هر طبقه مستطیلی به ارتفاع مقدار فراوانی داده‌ها در آن طبقه رسم شود در صورتی که تعداد داده‌های برخی از طبقات یا ارزش مالی ناچیز باشد این گونه طبقات تحت عنوان ” سایر ” در سمت راست طبقات رسم می‌شوند.

7- رسم خط تجمعی

این مرحله اختیاری است و به کمک آن می‌توان سهم کلی هر یک از علل را مشاهده نمود.
به عنوان مثال در صورتی که فراوانی دسته اول 20 و فراوانی دسته دوم 5 باشد نقطه اول از ارتفاع 20 و نقطه دوم از در ارتفاع 25 قرار خواهد داشت و این عمل تا آخرین طبقه ادامه می‌یابد.
شیب خط موضوعات را بیان می‌نماید:

 • شیب خط 45 درجه باشد یعنی هر یک از علل نقش یکسانی در مشکل داشته است.
 • خط ابتدا صعودی و بعد افقی باشد یعنی تمام علت‌ها در طبقات سمت چپ نمودار قرار می‌گیرند.

8- ثبت مشخصات نمودار

برای اینکه نمودار برای همگان قابل درک باشد مشخصات هر یک از محورها به طور وضوح ثبت شده و اطلاعات زیر در نمودارها نوشته می‌شود:

 • محدوده زمانی؛
 • تایخ تهیه، نام تهیه کننده؛
 • فراوانی هر یک از طبقات در بالای هر یک از مستطیل‌ها مربوطه؛
 • تعداد کل داده‌ها.

جهت اطلاع از نمودار علت و معلول بر روی نمودار استخوان ماهی کلیک نمائید

این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان گردآوری شده است
انتشار مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

مثالی از نمودارهای میله‌ای

پردازش تصویر و کار با عکس ها، در متلب

ساخت انیمیشن در متلب

اعداد (Number)، در متلب

حل معادلات، در متلب

عملیات های ریاضی، در متلب

متغیرها و معادلات سمبلیک (Symbolic)، در متلب

رشته ها (متن ها - String)، در متلب

حلقه ها (for و while)، در متلب

آرایه ها (Array)، در متلب

آرایه های سلولی (Cell Array)، در متلب

ساختارها (Structure)، در متلب

آرایه های ساختاری (Structure Array)، در متلب

دستورات شرطی (if و else و switch و . )، در متلب

خطاهای رایج در متلب

برنامه نویسی شیء گرا (object oriented programming) در متلب

سیمولینک (Simulink) در متلب

GUI و واسطه های گرافیکی، در متلب

کار با فایل ها و پوشه ها، در متلب

تاریخ و زمان، در متلب

توقف موقتی یا کامل برنامه، در متلب

بردارها و ماتریس های خاص، در متلب

توابع خاص، در متلب

حافظه (Memory)، در متلب

برنامه های متلب آماده برای دانلود

Excel و متلب

راهنما (Help)، در متلب (MATLAB)

مباحث عمومی در متلب

گزینه ها

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی، با دستور bar در متلب

با استفاده از دستور bar در متلب، می توانیم یک نمودار میله ای (bar graph) عمودی رسم کنیم. نمودار میله ای عمودی را می توانیم به شکل های مختلفی رسم کنیم که در ادامه، خود مثال های نرم افزار متلب را ذکر می کنیم.

clear all
close all
clc

y = [ 75.995 91.972 105.711 123.203 131.669 .
150.697 179.323 203.212 226.505 249.633 281.422 ] ;
figure ;
bar ( y ) ;

xlabel ( 'x' )
ylabel ( 'y' )

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی، با دستور bar در متلب

در کد زیر، پهنای هر میله (bar) را برابر 0.4 قرار می دهیم :

clear all
close all
clc

y = [ 75.995 91.972 105.711 123.203 131.669 .
150.697 179.323 203.212 226.505 249.633 281.422 ] ;
figure ;
bar ( y, 0.4 ) ;

xlabel ( 'x' )
ylabel ( 'y' )

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی، با دستور bar در متلب

clear all
close all
clc

y = [ 75.995 91.972 105.711 123.203 131.669 .
150.697 179.323 203.212 226.505 249.633 281.422 ] ;
figure ;
subplot ( 2 , 2 , 1 ) ; bar ( y, 'grouped' ) ;
subplot ( 2 , 2 , 2 ) ; bar ( y, 'stacked' ) ;
subplot ( 2 , 2 , 3 ) ; bar ( y, 'hist' ) ;
subplot ( 2 , 2 , 4 ) ; bar ( y, 'histc' ) ;

xlabel ( 'x' )
ylabel ( 'y' )

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی، با دستور bar در متلب

clear all
close all
clc

y = [ 75.995 91.972 105.711 123.203 131.669 .
150.697 179.323 203.212 226.505 249.633 281.422 ] ;
figure ;
bar ( y, 'r' ) ;

xlabel ( 'x' )
ylabel ( 'y' )

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی، با دستور bar در متلب

clear all
close all
clc

y = [ 75.995 91.972 105.711 123.203 131.669 .
150.697 179.323 203.212 226.505 249.633 281.422 ] ;
figure ;
bar ( y, 'g' , 'EdgeColor' , [ 1 0.5 0.5 ] ) ;

xlabel ( 'x' )
ylabel ( 'y' )

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی، با دستور bar در متلب

clear all
close all
clc

y = [ 75.995 91.972 105.711 123.203 131.669 .
150.697 179.323 203.212 226.505 249.633 281.422 ] ;
x = [ 1900 : 10 : 2000 ] ;
figure ;
bar ( x,y ) ;

xlabel ( 'x' )
ylabel ( 'y' )

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی، با دستور bar در متلب

clear all
close all
clc

y = [ 75.995 91.972 105.711 123.203 131.669 .
150.697 179.323 203.212 226.505 249.633 281.422 ] ;
x = [ 1900 : 10 : 2000 ] ;
figure ;
bar ( x,y ) ;
set ( gca , 'YLim' , [ 1 max ( y ) ] ) ;

xlabel ( 'x' )
ylabel ( 'y' )

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی، با دستور bar در متلب

clear all
close all
clc

a = - 2.9 : 0.2 : 2.9 ;
bar ( a, exp ( -a.*a ) , 'r' )

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی، با دستور bar در متلب

clear all
close all
clc

load count. dat ;
yMat = count ( 1 : 6 ,: ) ;
figure ;
bar ( yMat ) ;

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی، با دستور bar در متلب

clear all
close all
clc

load count. dat ;
yMat = count ( 1 : 6 ,: ) ;
figure ;
hMulti = bar ( yMat ) ;
set ( hMulti, 'LineWidth' , 2 , 'LineStyle' , ':' ) ;

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی، با دستور bar در متلب

clear all
close all
clc

Y = randn ( 3 , 5 ) ;
h = bar ( Y ) ;
set ( get ( h ( 1 ) , 'BaseLine' ) , 'LineWidth' , 2 , 'LineStyle' , ':' )
colormap summer % Change the color scheme

مثالی از نمودارهای میله‌ای

نمودار های میله ای

نمودار های میله ای

در این مقاله قصد داریم نمودار میله ای را بررسی و نحوه کار کردن با این نمودار برای شما عزیزان توضیح دهیم. این نمودار نشان دهنده شرو و پایان قیمت ها در بازه های مختلف است که به صورت جزئی تر در ادامه مطلب بررسی می کنیم.

نمودار میله ای:

نمودار میله ای یکی از انواع نمودارها است که به صورت روزانه یک میله اطلاعات قیمتی، قیمت های بازار هنگام باز شدن (open), بالاترین قیمت (Hight), پایین ترین قیمت ( Low )و قیمت در زمان بسته شدن ( close) را نشان می مثالی از نمودارهای میله‌ای دهد که مجموع این قیمت ها را در بازار اصطلاحاً OHCL می گویند. البته بسته به نوع تنظیمات نمودار ممکن است فقط بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت پایانی (HCL) نشان داده شود. نمودارهای میله ای به تحلیل گران تکنیکال و معامله گران در تصمیمات معامله کمک کرده و به آن ها امکان می دهد تا روندها را تجزیه تحلیل کنند، بازگشت روند را تشخیص دهند و نوسانات و تغییرات قیمت را مثالی از نمودارهای میله‌ای مشاهده کنند.

نحوه ی کار نمودار های میله ای:

با توجه به توضیح نمودار های میله ای، این نمودار ها از میله هایی تشکیل شده که هر میله حرکت قیمت در یک دوره ی مشخص را نشان می دهد. همچنین به ازای هر میله یک خط عمودی هم وجود دارد که بیش ترین و کم ترین قیمت طول دوره را به نمایش می گذارد. یک خط افقی کوچک در سمت چپ خط عمودی وجود دارد که قیمت باز شدن را نمایش می دهد. یک خط افقی کوچک در سمت راست خط عمودی هم وجود دارد که قیمت بسته شدن را نمایش می دهد. در صورتی که قیمت مثالی از نمودارهای میله‌ای بسته شدن از قیمت باز شدن بالا تر باشد میله به رنگ سبز یا سیاه در می آید ولی اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن باشد قیمت کاهش یافته و به رنگ قرمز در می آید. معامله گران می توانند با کد گذاری رنگی میله ها روند ها و حرکت قیمت ها را به طور واضح مشاهده کنند. این امکان در بیش تر پلتفرم های معاملاتی وجود دارد. نمودار های میله ای یک دقیقه ای در هر دقیقه اطلاعات قیمتی جدیدی را نمایش می دهند که می تواند برای معامله گران و نه برای سرمایه گذاران مفید واقع شود. اما نمودار های میله ای هفتگی حرکت قیمت را توسط یک میله در مدت یک هفته نمایش داده و بی برای سرمایه گذاران گزینه ی مناسبی است.

نمودار های میله ای

نمودار های میله ای

نکاتی درباره ی نمودار میله ای:

با توجه به این که نمودار های میله ای اطلاعات مفیدی مثل باز شدن، بالا ترین قیمت و بسته شدن سهام را در یک دوره ی زمانی نشان می دهند، برای معامله گران و سرمایه گذاران بسیار مفید خواهد بود. در نمودار های میله ای، میله های عمودی بزرگ نمایش دهنده ی اختلاف زیاد بین بالاترین و پایین ترین قیمت دوره است که نمایش می دهد نوسانات در این دوره افزایش یافته است. بر عکس این موضوع هم اتفاق می افتد یعنی اگر میله های عمودی بسیار کوچک باشند، بیانگر این است که نوسانات قیمتی کمی در بازار حاکم است. در صورتی که فاصله ی بین قیمت باز و بسته شدن زیاد باشد، نشان می دهد که قیمت حرکت زیادی داشته است. برای مثال بالا بودن زیاد قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن، نشان می دهد که خریداران در طول دوره فعال بوده و ممکن است خریدهای بیشتری هم صورت بگیرد. یا این که اگر قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن به یکدیگر نزدیک باشند می توان اینگونه نتیجه گرفت که بازار در این دوره تعادل داشته است.

توجه: بررسی قیمت بیت کوین به دلار ” هر بیت کوین چند دلار است؟”

مقایسه ی نمودار های میله ای و نمودار های شمعی:

نمودار های میله ای و نمودار های شمعی شباهت های زیادی به یکدیگر دارند و همه ی آن ها برای نشان دادن اطلاعات یکسانی به کار می روند اما در ادامه ویژگی ها و اجزای مختلف این دو نوع نمودار را با هم مقایسه می کنیم. نمودار های میله ای دارای یک خط عمودی مثالی از نمودارهای میله‌ای و خط افقی کوچک در سمت چپ و راست هستند که قیمت باز و بسته شدن را نشان می دهند. در نمودار های شمعی هم خط عمودی وجود دارد که پایین ترین و بالا ترین قیمت دوره را نشان می دهد و سایه یا فیتیله نامیده می شود. فاصله ی بین قیمت باز و بسته شدن ضخیم تر نمایش داده می شود که به آن بدنه می گویند. در صورتی که قیمت بسته شده در پایین قیمت باز شده باشد، بدنه ی نمودار شمعی به رنگ قرمز یا هاشور دار نمایش داده می شود. عکس این موضوع هم وجود دارد یعنی اگر قیمت بسته شدن در بالای قیمت باز شدن قرار بگیرد، بدنه ی نمودار شمعی سفید یا سبز خواهد بود. هر دو نمودار برای نمایش اطلاعات یکسانی مورد استفاده قرار می گیرند ولی شیوه ی نمایش اطلاعات در هر کدام فرق دارد.

خلاصه مطلب

در این مقاله در خصوص نمودار های میلی و نحوه نمایش اطلاعات در نمودار ها و نکات مرتبط با آن نوشته شده است در صورتی که سوالی دارید می تانید در بخش کامنت وارد کنید تا در زمان مناسب رسیدگی شود.

نمودار میله ای در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودار میله‌ای تعداد زیادی از میله‌های قیمتی را در طی زمان به نمایش می‌گذارد. هر میله نشان‌دهندهٔ نحوهٔ حرکات قیمت در دورهٔ خاصی از زمان می‌باشد.

یک میلهٔ روزانه نشان‌دهندهٔ میزان حرکات قیمت طی یک روز می‌باشد. هر میله معمولاً چهار قیمتِ باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت را طی دورهٔ زمانی مدنظر نمایش می‌دهد (Open, High, Low, Close – OHLC).

این نمودارها می‌توانند تنظیم شوند تا تنها قیمت‌های بسته شدن، بیشترین و کمترین قیمت روزانه را نمایش دهند.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد مثالی از نمودارهای میله‌ای نمودارهای قیمت بیت کوین ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «درک نمودارهای قیمت بیت ‌کوین» را مطالعه نمایید.

تحلیل‌گران تکنیکال از نمودارهای میله و یا انواع دیگر نمودارها مانند نمودارهای شمعی (Candlestick Charts) مثالی از نمودارهای میله‌ای و یا نمودارهای خطی (Line Charts) برای رصدِ عملکرد قیمت یک دارایی بهره می‌برند که این به آن‌ها در اتخاذ تصمیم‌های مناسب کمک شایانی می‌کند.

نمودارهای میله‌ای به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا روندها را مورد بررسی خود قرار دهند، پتانسیل‌های موجود در بازار و تغییرات روندی مانند عکس شدن جهت حرکت قیمت‌ها را رصد کرده و نوسانات و حرکات قیمت را زیر نظر داشته باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نمودارهای شمعی می‌توانید از مطلب آموزشی «کندل استیک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

نکات مهم:

 • یک نمودار میله‌ای چهار قیمتِ باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت را طی دورهٔ زمانی مدنظر نمایش می‌دهد.
 • خط عمودی روی قیمت نشان‌دهندهٔ بالاترین و پایین‌ترین قیمت سهم مدنظر در طی بازهٔ زمانی تنظیم‌شده (برای مثال بازهٔ زمانی روزانه) می‌باشد.
 • خطوط افقی سمت چپ و راست هر میله نمودار به ترتیب نشان‌دهندهٔ قیمت باز شدن و بسته شدن در آن میله می‌باشند.
 • نمودارهای میله‌ای می‌توانند رنگی شوند. اگر قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت باز شدن باشد، می‌تواند به رنگ‌های سیاه یا سبز و اگر قیمت بسته‌شدن زیر قیمت باز شدن باشد، می‌تواند به رنگ قرمز به‌نمایش در بیاید.

نمودارهای میله‌ای چگونه کار می‌کنند؟

یک نمودار میله‌ای مجموعه‌ای از میله‌هایی است که نشان‌دهندهٔ تغییرات قیمتی در بازهٔ زمانی تنظیم شده می‌باشند. هر میله دارای یک خط عمودی است که این خط نشان‌دهندهٔ بالاترین قیمت در طی آن دورهٔ زمانی و همچنین پایین‌ترین قیمت در طی همان دوره می‌باشد.

قیمت باز شدن در این دورهٔ زمانی با خط کوچک افقی‌ای در سمت چپ و قیمت بسته شدن در بازهٔ زمانی مدنظر با خط کوچک افقی در سمت راست خط افقی اصلی به نمایش گذاشته می‌شود.

اگر قیمت بسته شدن، بالاتر از قیمت باز شدن سهم/ارز باشد، این میله می‌تواند به رنگ‌های سیاه یا سبز نمایش داده شود.

اگر قیمت بسته شدن زیر قیمت باز شدن باشد، میله به رنگ قرمز به‌نمایش در خواهد آمد. معامله‌گران می‌تواند براساس سلیقه و خوانایی هر چه بیشتر این کُدگذاری رنگی را تغییر دهند. تنظیمات کُدگذاری رنگی در بیشتر پلتفورم‌های معاملاتی وجود دارد.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در مورد دورهٔ زمانی مدنظرشان جهت بررسی بازار تصمیم می‌گیرند. یک نمودار میله‌ای 1 دقیقه‌ای، که در هر دقیقه مثالی از نمودارهای میله‌ای یک نمودار میله‌ای جدید را به‌نمایش می‌گذارد، برای یک معامله‌گر روزانه می‌تواند مفید باشد، اما قطعاً برای یک سرمایه‌گذار بلندمدت جذابیتی نخواهد داشت.

یک نمودار میله‌ای هفتگی، که هر میله در آن نمایانگر قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت طی هفته می‌باشد برای سرمایه‌گذاران بلندمدت گزینه‌ای مطلوب محسوب می‌گردد اما کارایی کمتری برای معامله‌گران روزانه دارد.

تفسیرِ اطلاعات نمودارهای میله‌ای

از آنجایی که نمودارهای میله‌ای چهار قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نمایش می‌دهند، اطلاعات زیادی در این نمودارها وجود دارند که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن‌ها جهت استفاده در نمودارهای میله‌ای بهره ببرند.

میله‌های بلند نشان‌دهندهٔ اختلاف زیاد در بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت در دورهٔ زمانی مدنظر ماست که خود بیانگر وجود نوسانات بالا در طی این میله بوده است.

همچنین میله‌های کوچک نیز نشان از ثبات بازار طی آن دوره زمانی می‌دهد. دوره‌ای که در آن نوسانات کم یا بسیار کمی را شاهد بوده‌ایم.

نمودار میله ای در تحلیل تکنیکال چیست؟

اگر فاصلهٔ زیادی بین قیمت بسته شدن سهم و قیمت باز شدن سهم وجود داشته باشد، و قیمت بسته شدن نیز بالای قیمت باز شدن باشد، این خود نشان‌دهنده از فعالیت شدید خریداران بازار (بازار گاوی) بوده است و در این حالت ما شاهد یک حرکت چشم‌گیر و روبه‌بالای قیمتی هستیم که می‌تواند در آینده نیز ادامه‌دار باشد، اما اگر قیمت بسته شدن، فاصلهٔ چندانی با قیمت باز شدن نداشته باشد، شاهد حرکات خاصی در بازار نبوده‌ایم و نمی‌توان به‌روشنی دربارهٔ آینده سهم/ارز پیش‌بینی‌هایی را انجام داد.

جایگاه قرارگیری قیمت بسته شدن نسبت به قیمت باز شدن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر قیمت سهم حرکات روبه‌بالای قوی‌ای را تجربه کرده باشد (و در نتیجه یک میلهٔ بزرگ ساخته باشد) اما در نهایت قیمت بسته شدن فاصلهٔ چندانی با قیمت باز شدن نداشته باشد، این مثالی از نمودارهای میله‌ای نشان می‌دهد که در اواخر دورهٔ زمانی این میله، فروشندگان وارد بازار شده‌اند و کنترل معاملات را به‌‌دست گرفته‌اند. چنین میله‌ای خاصیت گاوی ضعیف‌تری نسبت به میله سطر پیشین خواهد داشت.

اگر نمودار از کُدگذاری رنگی مثالی از نمودارهای میله‌ای نیز بهره ببرد، با یک نگاه می‌توان نسبت به روند اخیر بازار آگاهی کافی یافت. در طی روندهای صعودی ما بیشتر شاهد میله‌هایی به رنگ سیاه یا سبز و در طی روندهای نزولی ما بیشتر شاهد میله‌هایی به رنگ سرخ هستیم.

نمودارهای میله‌ای در مقابل نمودارهای شمعی (Candlestick Charts)

نمودارهای میله‌ای بسیار شبیه به نمودارهای شمعی می‌باشند. این دو نمودار اطلاعات مشابه را به‌صورتی متفاوت به‌دست استفاده‌کنندگان می‌رسانند.

یک نمودار میله‌ای از خطوط عمودی به همراه خطوط افقی کوچکی تشکیل شده است. این خطوط که در سمت چپ و راست هر میله قرار می‌گیرند به ترتیب نشان‌دهندهٔ قیمت باز و بسته شدن در طی آن بازه زمانی می‌باشند.

نمودارهای شمعی نیز از یک خط افقی که بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نمایش می‌دهد تشکیل شده‌اند، اما آنها قیمت باز و بسته شدن را به‌شکلی متفاوت و تحت عنوان بدنه اصلی – Real Body - نمایش مثالی از نمودارهای میله‌ای می‌دهند.

بدنه در حالتی که قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن است می‌تواند به رنگ‌های مشکی و یا قرمز به نمایش گذاشته شود، در صورتی که در حالت عکس، بدنه اصلی هر شمع به رنگ سفید یا سبز خواهد بود.

پس نتیجه می‌گیریم با وجود این که هر دو نمودار یک دسته از اطلاعات را نمایش می‌دهند، اما هر یک به سبک خود این کار را انجام می‌دهد.

مثالی از نمودارهای میله‌ای

جدول زیر یک مثال از نمودار میله شاخص (SPDR S&P 500 ETF (SPY می‌باشد. در طی روند نزولی، میله‌ها معمولاً بلندتر بوده‌اند، که این خود نشان‌دهندهٔ وجود نوسانات بالا در بازار می‌باشد. همچنین در روند کاهشی قیمت شاهد میله‌های قرمز بیشتری نسبت به میله‌های سبز رنگ هستیم.

مثال نمودار میله ای

[caption align="aligncenter" width="1813"] مثالی از نمودارهای میله‌ای[/caption]

زمانی که قیمت روبه‌بالا حرکت کند، شاهد میله‌های سبز رنگ بیشتری خواهیم بود. با این کُدگذاری رنگی، می‌توانیم با نگاه کردن به نمودار به روند غالب در زمان کنونی بازار پی ببریم، اما باید به خاطر داشته باشیم که هم در طی روندهای نزولی و هم در طی روندهای صعودی، بسته به شرایط روند میله‌هایی از هر دو رنگ خواهیم دید، تعداد یک رنگ خاص بیشتر خواهد بود.

اگر قیمت بخواهد به سمت بالا حرکت کند، باید میله‌های سبز رنگ بیشتری را بسازد، و در حالت مقابل نیز اگر قیمت قصد حرکت به سمت پایین و نزول را داشته باشد، باید تعداد بیشتری از میله‌های سرخ رنگ را ایجاد نماید. در این حالت است که قیمت وارد فاز پولبَک (Pullback) و برگشت روند می‌شود.

نمودار مثالی از نمودارهای میله‌ای میله ای در پاور بی آی

نمودار میله ای در پاور بی آی یا نمودار میله‌ای افقی برای مقایسه داده‌ها مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال، می‌توانید مقدار فروش را بر اساس رنگ، منطقه و یا گروه محصول با هم مقایسه کنید. در این مقاله ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه یک نمودار میله‌ای در پاور بی آی ایجاد کنید.

چگونه یک نمودار میله‌ای در پاور بی آی ایجاد کنیم .

برای ایجاد نمودار میله ای در Power BI ، ابتدا Sales Amount (مقدار فروش)را از قسمت Fields به منطقه Canvas بکشید و رها کنید. با این کار به طور خودکار نمودار میله ای ایجاد می شود همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.

با کلیک بر روی نمودار میله ای در بخش Visualization ، نمودار ستونی را به طور خودکار به نمودار میله ای تبدیل می شود.

روش دوم ایجاد نمودار میله ای در پاو بی ای

ابتدا روی قسمت Clustered Bar Chart در قسمت Visualization کلیک کنید. با این کار به طور خودکار یک نمودار میله ای با داده های ساختگی همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است ایجاد می کند.

به منظور افزودن داده‌ها به نمودار میله‌ای در پاور بی آی ، باید فیلدهای مورد نیاز را تکمیل کنیم:

Axis: در این فیلد ستونی را که میله های افقی آن را نشان خواهند داد مشخص کنید.

Values: هر مقدار عددی مانند مقدار فروش، کل فروش ، سود و غیره.

Sales Amount (مقدار فروش) را از قسمت Fields به قسمت Values درگ میکنیم( میکشیم).

در مرحله بعد ، از قسمت fields از بخش مربوطه State Province (استان) را وارد بخش Axis کنید. می

توانید این کار را با کشیدن (State Province) استان به بخش Axis انجام دهید یا ستون استان (State Province) را علامت بزنید.

اکنون می توانید یک نمودار میله ای را مشاهده کنید که نمایانگر فروش های استان ها است. با حرکت در بالای هر نوار ، نوک ابزار نام استان و مقدار فروش آن را به شما نشان می دهد.

نمودار Power BI Bar یک ویژگی دیگر با نام Color Saturation دارد. این ویژگی بر اساس مقدارفیلد Color Saturation به میله های نمودار رنگ میدهد. بگذارید مقداری میزان سفارش(order quantity) را اضافه کنیم تا رنگ میله ها از روشن با تیره تغییر کند.

از تصویر زیر می توانید مشاهده کنید که رنگ میله ها بر اساس تعداد سفارش آنها تغییر کرده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.