استراتژی محافظه کارانه بلند مدت


  شنبه, فوریه 6, 2021 / ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

استراتژی محافظه کارانه بلند مدت

شرکت مهندسین مشاور اروین معماری پارس در سال ۱۳۸۳ بنیانگذاری گردید و فعالیت های خود را در زمینه برنامه اندیشی، برنامه ریزی، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های دولتی و عمومی آغاز نمود. در فضای دوران جدید اجتماعی استراتژی محافظه کارانه بلند مدت و اقتصادی کشور، مهندسان مشاور جدید نیز می بایستی با مشخصات و ابعاد و ویژگی های نوینی شکل می گرفتند و رشد می کردند. برنامه ریزی استراتژیک این مهندسین مشاور نیز بر همین مبنا تهیه گردیده است.

شاید مهمترین و بارزترین این ویژگی ها با برخورداری از فرصتی بود که می توانست برای مطالعه و بازنگری دوباره معیارها، ضوابط و استانداردهای بین المللی طراحی و اجرایی در زمینه ساخت و ساز مطرح باشد و با استفاده از این فرصت بود که مهندسان مشاور جدید این امکان را یافتند تا شرایط و امکانات واقعی کشور را بیشتر از پیش مورد نظر و مطالعه قرار دهند و در این جریان ، در بسیاری موارد نتایج ارزنده ای نیز بدست آمد، از جمله در زمینه برنامه ریزی و طراحی باعث شد تا سرانه ها به رقمی در حدود دو سوم قبل کاهش یابد که این اتفاق و رویدادهای واقع گرایانه دیگر را در جهت مقرون بصرفه کردن خدمات ، می توان پدیده های مهمی در امر مهندسی مشاور با رویکرد نظر به خویش، به حساب آورد.

معرفی مهندسین مشاور اروین معماری پارس

مهندسین مشاور اروین معماری پارس به عنوان جزئی از یک مجموعه بزرگ سازنده، شامل برنامه ریزان و سیاست گزاران، کارفرمایان و مجریان، مشاوران و پژوهشگران، سازندگان و بهره برداران، جایگاه و موقعیتی را که مورد نظر بوده، تا استراتژی محافظه کارانه بلند مدت حدود قابل قبولی فراهم آورده و اکنون با بهره جویی از مجموعه دانش ها و تجربیات بدست آمده، و با تکیه بر یک نظام ارزشی فراگیر و همه جانبه، خواستار این است که توانائی ها و امکانات خود را حفظ، ارتقاء و تعمیم دهد؛ در نظام تعیین صلاحیت مهندسان مشاور از سوی معاونت برنامه استراتژی محافظه کارانه بلند مدت ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مهندسین مشاور اروین معماری پارس در تخصص برنامه ریزی و طراحی بناهای آموزشی، ورزشی و بهداشتی–درمانی موفق به دریافت پایهی دو نائل گردید که مدارج یاد شده شاید بتوان نشان دهنده کوشش های مبتنی بر آرمان و اراده یک تشکیلات فنی و تخصصی این سرزمین باشند.

هدف

از آنجائیکه شرکتهای مهندس مشاور ، بیشترین بهره را از نیروهای متخصص و با سابقه و جوان دریافت می نمایند و به این ترتیب می تواند باعث ارتقاء خود و نیروهای انسانییاد شده گردند ، استراتژی مهندسین مشاور اروین معماری پارس در ابتدا بر جذب ، بکارگیری و آموزش جوانان تحصیل کرده و با استعداد در تخصصهای مورد نیاز استوار شده و همزمان با این مورد ، انتخاب و پرورش مدیران آینده که علاوه بر دانش نظری و تجربی ، علوم و مهارتهای مدیریت و اداره شرکت را نیز داشته باشند در ردیف مهمترین اهداف پیش رو قرار گرفته است . مهندسین مشاور اروین معماری پارس ، این مهم را از طریق برقراری آموزشهای نوین مدیریت و برنامه های سنجش آمادگی گروههای منتخب انجام خواهد داد .

اهمیت و ضرورت برنامه ریزی استراتژیک

با آغاز دوره فرا صنعتی محیط سازمانی پویا و پر تغییر شده و پیچیدگی به عنوان مساله غالب در سازمان ها مطرح گردید . تغییرات آن چنان شدت یافت که اعتبار توابع پیش بینی کننده از بین رفت و چالش های جدید و غیر منتظره شکل گرفت . بازاها به شدت رقابتی شد و یادگیری زودتر و سریع تر از رقبا بعنوان مزیت رقابتی مطرح ، ودر نتیجه تمرکز سازمان به آگاهی ، دانش و اطلاعات معطوف گردید .

امروزه مهمترین دغدغه اکثر سازمان ها ، تدوین و پیاده سازی استراتژی استراتژی محافظه کارانه بلند مدت هایی است که موفقیت و بقای آنها را در شرایط متحول و پیچیده محیطی تضمین نماید .برنامه ریزی استراتژیک ابزاری در اختیار سازمانها می گذارد تا بتوانند تدوین و اجرای استراتژی را در وجوه مختلف سازمان دنبال کنند و بر عملکرد استراتژیک خود مدیریت داشته باشند.

معرفی روش کار

برای تدوین استراتژی مهندسین مشاور اروین معماری پارس ، از چهارچوبی با عنوان چهارچوب جامع تدوین استراتژی (مدل SOWT ) استفاده می شود . این مدل یا چهارچوب ابزارها و روش هایی ارائه می کند که برای انواع سازمان ها در اندازه های گوناگون مناسب است و به استراتژیست ها کمک می کند استراتژی ها را شناسایی ، ارزیابی و گزینش کنند . این چهار چوب دارای چهار مرحله اصلی است که عبارتند از :

مرحله شروع : در این مرحله بیانیه ماموریت سازمان تهیه می شود .
مرحله ورودی : در این مرحله اطلاعات و عوامل اصلی مورد نیاز از داخل و خارج سازمان برای تدوین استراتژی، شناسایی و مشخص می شود . این مرحله شامل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس عوامل خارجی است.
مرحله تطبیق و مقایسه : در این مرحله عوامل اصلی داخلی (قوت ها و ضعف ها ) و عوامل اصلی خارجی (فرصتها و تهدیدها ) با استفاده از ابزارهایی همچون ماتریس (SWOT ) و ماتریس داخلی و خارجی (IE ) ، تطبیق داده می شوند تا استراتژی هایی شناسایی شوند که در راستای ماموریت سازمان بوده و متناسب با عوامل داخلی و خارجی باشند .
مرحله تصمیم گیری : در این مرحله با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM ) گزینه های مختلف استراتژی های شناسایی شده در مرحله تطبیق ، مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفته و جذابیت نسبی آنها تعیین می شود .

نمودار چهارچوب جامع توین استراتژی

تعیین بیانیه ماموریت شرکت

ماموریت یک شرکت نشان دهنده علت و فلسفه وجودی آن شرکت می باشد . بیانیه ماموریت هویت و فلسفه وجودی شرکت در قالب کلمات بیان می کند و به عنوان دستور العملی برای تدوین استراتژی قرار می گیرد ، بیانیه ماموریت دلیل وجود داشتن و عمومی ترین اهداف سازمان را تشریح می کند .

بیانیه ماموریت از راس هرم سازمان نشات گرفته و به تمام سطوح سازمان نفوذ می کند و باید روشن و شفاف باشد و در تمام سطوح سازمان مورد قبول قرار گیرد .

بیانیه ماموریت مهندسین مشاور اروین معماری پارس

طبیعتاً ایجاد شرایطی که در آن کارکنان بتوانند با بهره برداری از امکانات مناسب ، انگیزه های کافی را برای ماندن و ادامه کار داشته باشند حائز اهمیت بسیار است چراکه جابجا شدن و تغییر شغل کارکنان متخصص ، آسیبهای جدی و غیر قابل جبرانی را به بدنه شرکتهای در حال توسعه و ارتقاء وارد می نماید .

ارزش بدون تردید زمان ، بعنوان یکی از منابع مهم در اختیار مهندسین مشاور در کنار تخصص ، و لزوم کاهش مدت انجام خدمات ایجاب می کند که پشتوانه قابل اتکایی از دانش و اطلاعات در دسترس متخصصین باشد ، تا بتوانند بیشینه زمان در اختیار خود را صرف فعالیتهای ارزش زا نموده و از تلاشهای تکراری و کم ارزش بپرهیزند . به همین منظور یکی از بخشهای مهم استراتژی این مهندسین مشاور ، ساماندهی اطلاعات و ساخت پایگاه دانش می باشد که در اهداف کوتاه مدت ، فازهای اجرایی این برنامه گنجانده شده است . همچنین مهندسی مجدد فرایندهای کاری و انتقال راهکارهای بهبود به روشهای کنترل کیفیت در برنامه های کوتاه مدت پیش بینی شده است .
حضور موثر در مجامع حرفه ای و شرکت در رسته تحقیقات و مطالعات مربوطه ، ارائه راهکارهای ارتقاء بهره وری جمعی و اطلاع از فرصتها و تهدیدات جامعه مهندسان مشاور ، همواره در برنامه های سالانه این مهندسین مشاور می باشد . بهمین منظور عضویت در مجامع حرفه ای و پایگاههای اطلاعاتی مجازی و تهیه اطلاعات نرم افزاری برای معرفی خود و به روز نگهداری این اطلاعات در برنامه های اجرایی این مهندسین مشاور جایگاه ویژه ای خواهد داشت.
مهندسین مشاور اروین معماری پارس، برای دهه دوم فعالیت خود ، توسعه نقش آفرینی در پروژه های ملی و حفظ و افزایش توان و صلاحیت حرفه ای خود در حوزه های وابسته به طراحی معماری و نظارت بر اجرا را هدف قرار داده است . در این رابطه در نظر دارد نسبت به افزایش و دریافت گرایشهای طراحی داخلی ، طراحی تجهیزات پروژه ها و طراحی زیرساختهای فناوری اطلاعات نیز اقدام نماید ، ضمن اینکه این حوزه ها هم اکنون نیز در شرکت فعال می باشند.

همچنین با توجه به تحول کسب و کار در آینده و نیاز به حضور در بازار کاری وسیعتر از کشور ایران، این مهندسین مشاور برنامه ریزی و تلاش برای کسب نظامها و استانداردهای روز دنیا در زمینه مدیریت پروژه (شامل همه حوزه های دانش ) را انجام داده و بر اساس آن عمل می نماید .

این مهندسین مشاور متعهد است که کلیه اهداف بلند مدت و استراتژی رسیدن به آن را به نوعی تنظیم نماید که ضمن تلاش برای تعالی کسب و کار ، کلیه ارزشهاییک مهندس مشاور ، اعم از اخلاق و رفتار حرفه ای و پایبندی به منافع ملی و محیط زیست را نیز حفظ نماید .

مرحله استراتژی محافظه کارانه بلند مدت ورودی

الف ) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE )

این ماتریس ابزاری است که به استراتژیست ها اجازه می دهد تا عوامل محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و….. وضعیت بازار را در مقطع زمانی مورد نظر ارزیابی کرده و برای سازمان های دولتی و خصوصی و عمومی کاربرد دارد . پارادایم حاکم بر طراحی این ماتریس عمدتآ تجویزی بوده و در رویکرد های مختلف تجویزی به عنوان ابزاری برای جمع آوری اطلاعات محیط عمومی و محیط صنعت به کار برده می شود . در ماتریس زیر عوامل تاثیر گذار بر شرکت مهندسین مشاور اروین معماری پارس ابتدا شناسایی و سپس در قالب فرصت ها و تهدیدها به لحاظ اهمیت مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد .

ردیف
عوامل خارجی
ضریب
رتبه
امتیاز

مرحله تطبیق و مقایسه

الف ) ماتریس سوات (SWOT )

ماتریس سوات یکی از ابزارهای مهمی است که مدیران بدان وسیله اطلاعات مربوط به عوامل داخلی و خارجی را مقایسه می کنند و می توانند با استفاده از آن انواع استراتژی های ممکن را ارائه کنند . این ماتریس متشکل از یک جدول مختصات دو بعدی است که هر یک از چهار نواحی آن نشانگر یک دسته استراتژی می باشد . این استراتژی ها عبارتند از :

راهبردهای حداکثر استفاده از فرصتهای محیطی با بکار گیری نقاط قوت سازمان .

راهبردهای استفاده از مزیت های بالقوه ای که در فرصت های محیطی نهفته است ، برای جبران نقاط ضعف موجود سازمان .

راهبردهای استفاده از نقاط قوت سازمان برای جلوگیری از مواجهه با تهدیدات .

راهبردهایی برای به حداقل رساندن زیان های ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف با توجه به موارد ذکر شده و نظرات مدیران شرکت ، استراتژی هایی را برای هر یک از نواحی چهارگانه اتریس سوات انتخاب نمودیم .

چگونه استراتژی مالیاتی صحیح می‌تواند به شما کمک کند پول بیشتری وارد تجارت خود کنید؟

به عنوان صاحب یک کسب و کار برای اینکه بتوانید تجارتتان را گسترش دهید، درآمد بیشتر داشته باشید و سرمایه بیشتری وارد کارتان کنید یک استراتژی مالیاتی درست لازم دارید

استراتژی مالیاتی

  شنبه, فوریه 6, 2021 / ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

چه از سال‌ها قبل صاحب کسب و کار خود باشید و چه یک کارآفرین جدید باشید، نحوه برخورد با مالیات کسب و کارتان ممکن است بر گردش پول تأثیر بگذارد و اهداف بلند مدت شما را تحت تأثیر قرار دهد. مشاغل کوچک و در حال رشد در کانادا در مورد مدیریت امور مالیاتی خود سوالات زیادی دارند، از جمله اینکه تصمیمات اتخاذ شده و استراتژی مالیاتی می‌تواند بر جریان نقدی روزمره آن‌ها تأثیر بگذارد و در موفقیت طولانی مدت آن‌ها تأثیر بگذارد.

چند نمونه از سوال‌های پرتکرار در ادامه برای شما آماده شده است:

سوال: صاحبان مشاغل جدید با شروع کار چه چیزی را باید در مورد استراتژی مالیاتی بدانند؟

جواب: به عنوان یک صاحب کسب و کار، اولین چیزی که باید درک کنید این است که کلیه درآمد، صرف نظر از منبع آن، توسط CRA مشمول مالیات می‌شود. عدم اطمینان برای بیشتر مشاغل این است که چه هزینه‌هایی می‌تواند از درآمد کسب و کار شما کسر شود. معمولا صاحبان مشاغل یک یا دو دسته هستند. آن‌ها یا فکر می‌کنند به همه چیز مالیات تعلق می‌گیرد، یا بسیار محافظه کارانه عمل می‌کنند و از ترس جلب توجه CRA پول کمی بابت مالیات می‌گیرند. واقعیت این است که کسریات مالیات چیزی است در این بین.

هزینه‌های معقول خودرو، برخی هزینه‌های دفتر خانه، تلفن همراه، هزینه‌های قانونی سفر و سرگرمی نمونه‌هایی از کسرهای واجد شرایط است. اینکه چه اسنادی برای نگهداری در صورت تصمیم دولت برای بررسی هزینه‌های شما لازم است، مهم است. به عنوان مثال، بیانیه کارت اعتباری کافی نیست – شما باید برگه‌هایی با جزئیات هزینه را داشته باشید. یا اینکه اگر پرداخت کارت اعتباری شما برای یک پمپ بنزین به مبلغ ۵۰ دلار است، فرض نمی‌شود که صورت حساب کاملا مربوط به بنزین باشد – این هزینه می‌تواند غذا، نوشیدنی و سایر هزینه‌هایی باشد که ممکن است کسر مالیات نداشته باشد. لازم است که رسیدهای خود را برای بعدا که CRA آن‌ها را از شما می‌خواهد نگه دارید.

توجه داشته باشید که رسیدهای الکترونیکی به عنوان مدرکی برای تأیید کسر قابل قبول هستند، اما باید واضح و حاوی تمام جزئیات نسخه اصلی مقاله باشد.

سوال: برخی از هزینه‌های تجاری که آژانس درآمد کانادا «CRA» هدف قرار می‌دهد چیست؟

جواب: هزینه‌های خاصی وجود دارد که تحت فشار آژانس درآمد کانادا است، زیرا آنها اغلب مورد سواستفاده قرار می‌گیرند، به ویژه هزینه‌های خودرو. به عنوان مثال، مردم فکر می‌کنند وقتی با ماشین به دفتر می‌آیند می‌توانند این هزینه را کسر کنند، اما این رانندگی شغلی نیست – این‌ها رانندگی شخصی محسوب می‌شوند.

نمونه‌های دیگری از هزینه‌هایی که آژانس درآمد کانادا دقیقاً بررسی می‌کند شامل برنامه‌های بهداشت شخصی و بیمه عمر، سرگرمی شخصی، هزینه های سفر و حرفه‌ای است. در صورت تعیین هزینه‌های شخصی بیش از حد توسط شرکت شما، CRA مجازات‌های قابل توجهی در نظر گرفته شده است که شامل پرداخت مالیات شخصی است.

سوال: در مورد مالیات فروش، صاحبان مشاغل چه چیزهایی را باید بدانند؟

جواب: مالیات فروش دومین نکته مهمی است که باید هنگام راه اندازی تجارت خود در نظر بگیرید. مالکان باید بدانند که اگر کسب و کارشان در یک سال ۳۰ هزار دلار یا بیشتر کسب کند، لازم است پرداخت GST / HST را شروع کنند.

سناریوی بدتر برای یک صاحب کسب و کار این است که متوجه نمی‌شود باید برای مالیات فروش ثبت نام کند و بنابراین از مشتریان خود مبلغی بابت آن دریافت نمی‌کند. صاحبان مشاغل یا باید برای جمع آوری مالیات به صورت عطفی به عقب برگردند به مشتریان خود (که احتمالاً چندان خوب نخواهد بود)، یا باید مالیات فروش را از جیب خود پرداخت کنند.

باید به صاحبان کسب و کارها گفت: «شما باید به عنوان یک تجارت کوچک برای داشتن یک استراتژی مالیاتی درست، میزان فروش خود را ثبت کنید و هنگامی که به درآمد سالانه ۳۰۰۰۰ دلار نزدیک شدید، باید برای ثبت مالیات فروش ثبت نام کنید. اگر این قانون را فراموش کنید یا به آن توجه نکنید، چه مالیات را از مشتریانتان دریافت کرده باشید و چه نکرده باشید مالیات فروش را به دولت بدهکار خواهید بود و باید آن را پرداخت کنید».

سوال: کمک اعضای خانواده را چگونه باید ثابت کرد؟

جواب: اساسا، شما باید برای آن عضو خانواده شرح شغلی ایجاد کنید، از جمله حقوق و دستمزد برای موقعیت آن‌ها. سپس باید ثابت کنید که فعالیت‌های تجاری در جریان است. مثلا از همسر خود بخواهید نامه‌های الکترونیکی را دریافت و ارسال کند، مطمئن شوید که آن‌ها درگیر روند کار هستند و نه فقط جمع آوری فیش حقوقی. آن‌ها باید اثبات کنند که نقشی در تجارت کوچک شما دارند».

بهره وری مالیاتی و برنامه تجاری

چه از سالها قبل صاحب مشاغل خود باشید و چه یک استراتژی محافظه کارانه بلند مدت کارآفرین جدید باشید، یک طرح تجاری مدون که نیازهای مالیاتی شما را برطرف می‌کند می‌تواند استراتژی مالیاتی درستی به شما بدهد و به شما در دستیابی به اهدافتان کمک کند. علاوه بر یک بررسی مداوم از برنامه کسب و کار خود، مشورت منظم با یک حسابدار ممکن است یک گام اساسی برای موفقیت مداوم شما باشد.

جهت استفاده از خدمات انجمن فرم عضویت را تکمیل کنید و به صدها عضو فعال اقتصادی این انجمن بپیوندید.

Business Management

اساس‌این جدول بر ستون‌های عمودی استوار است که نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در یک سیستم را نمایش می‌دهند. نقاط قوت و ضعف عواملی هستند که سیستم مورد بحث به صورت بالفعل و در حال حاضر با آنها دست به گریبان است. اما فرصت‌ها و تهدیدها بالقوه بوده، می‌توان از آنها به عنوان پیش بینی وضعیت سیستم در‌اینده بر اساس شرایط موجود یاد کرد.

نقاط قوت (S): مواردی هستند که در سیستم مورد نظر از آسیب‌های بحران مصون بوده ان و ابتدایی ترین اقدام در جهت بحران زدایی، تلاش برای حفظ و تقویت آنها است.

نقاط ضعف(W): در واقع نقاط بحرانی سیستم هستند که بیشترین آسیب به آنها وارد شده است و مبرم ترین اقدامات جبرانی باید در راستای برطرف کردن آنها انجام گیرد.

فرصت‌ها (O): استعدادها یا پتانسیل‌های نهفته در سیستم هستند که هر چند در شرایط فعلی امکان بروز چندانی نیافته‌اند، اما هنوز در اثر بحران دچار آسیب جدی نشده‌اند. فرصت‌ها در یک سیستم بحران زده، به سرعت سهولت از دست می‌روند لذت پس از شناسایی، باید تدابیر لازم برای استفاده از آنها اتخاذ گردد.

تهدید‌ها (T): موارد خطرزایی هستند که هر چند در حال حاضر ممکن است نقش اسایس در بحران نداشته باشند،ولی اگر همین روند را طی نمایند، می‌توانند مشکلات جدی‌ایجاد نمایند از‌این رو کنترل و مهار آنها ضروری است.

حسن چنین جدولی آن است که علاوه بر دسته بندی موضوعات بر اساس موار چهارگانه فوق، تکلیف سیستم را در برخورد با آنها معلوم می‌دارد و معین می‌کند کجا باید تدابیر درمانی اتخاذ کرد و کجا باید در پی پیشگیری بود. ردیف‌های افقی‌این جدول نیز بر اساس بخشها یا موضوعات مختلف دیگر در بحران، به صورت موردی قابل تنظیم هستند.

تحلیل SWOT مخفف Strenght، Weakness، Opportunities و Threats تکنیکی است که به شما کمک می‌کند تا نقاط قوت، ضعف، موقعیتها و تهدیدها را در خصوص هدفی مشخص تعیین کنید. تحلیل SWOT معمولا در تصمیم گیری‌های استراتژیک کاربرد دارد اما می‌تواند علاوه بر کاربرد در برنامه ریزی برای اهداف تجاری و شرکتی در برنامه ریزی اهداف شخصی نیز کاربرد داشته باشد.

مدیریت استراتژیک روش منطقی و علمی‌برای اتخاذ تصمیمات بزرگ سازمانی است که متضمن تجربه و قضاوت شهودی است.

مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه‌ای چند گانه جهت دستیابی به اهداف بلند مدت سازمانی می‌باشد.

4-1-2- فرایند مدیریت استراتژیک

1- تدوین و طراحی: تعیین ماموریت، شناسایی نقاط قوت و ضعف (عوامل درونی)، شناسایی فرصت‌ها و تهدید‌ها (عوامل بیرونی)، تعیین اهداف بلند مدت، تعیین استراتژی‌های گوناگون، مشخص کردن مجموعه فعالیت‌های هر استراتژی، شیوه تخصیص منابع برای هر استراتژی و یا فعالیت و تعیین فضا و منابع لازم برای آنها.

2- اجرای استراتژی: برای اجرای هر استراتژی، لازم است هدف آن استراتژی مشخص گردد (اهداف کوتاه مدت) سیاست‌های اجرائی آن معلوم و سپس با‌ایجاد انگیزه، اقدامات عملی آغاز گردد.

3- ارزیابی استراتژی: فرایند ارزیابی به طور مستمر و با توجه به شرایط درونی و بیرونی از یک طرف و عملکرد‌های جاری و مقایسه آن با عملکرد مطلوب از طرف دیگر، بازخوردهای لازم را ارئه و اصطلاحات را در عملکرد برای دستیابی به هدف کوتاه مدت (استراتژی) که معمولا سالانه در نظر گرفته می‌شود اعمال می‌گرداند.

مدیریت استراتژی با‌این پرسش کلی آغاز می‌گردد: کار اصلی ما چیست ؟‌این سوال به تدوین اهداف و استراتژی‌ها یی ختم می‌شود که نتیجه آن در‌اینده معلوم می‌گردد. " پیتر دراکر "

- بیانیه ماموریت (گزاره اعتقادات): بیان مقصود، فلسفه، باور و چشم‌انداز کار، تنظیم سندی که فعالیت یک سازمان یا گروه را از سازمان‌ها و گروه‌های دیگر که مشابه آن هستند متمایز می‌نماید و طیف فعالیت‌ها و محصولات تولیدی آن را مشخص می‌نماید.‌این سند حاوی ارزش‌ها و اولویت‌های سازمانی است که مسیر‌اینده را مشخص می‌نماید.‌این سند حاوی مطالبی است که استاندارد و متفق القول بیان می‌گردد.

- فرصت‌ها و تهدیدات (عوامل برونی): عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فن آوری، رقابتی و. که بر اثر فعالیت آنها، منافع سازمان یا گروه دستخوش فزونی یا کاهش می‌گردد.‌این عوامل قابل کنترل سازمانی نیست و بررسی آنها زمان زیادی لازم دارد.

مثال: نگرش ضعیف مدیران به فعالیت گروه‌های آموزشی " تهدید "

وجود رایانه و امکان دسترسی سریع به اطلاعات (پدیده الکترونیکی) " فرصت "

- قوت‌ها و ضعف‌ها (عوامل درونی): امور قابل کنترل درونی در سازمان و یا گروه که در مقایسه با سایر سازمان‌ها یا گروه‌های رقیب، به صورت نقطه قوت و ضعف تعیین می‌گردند.

موجودیت سازمان یا گروه و علت وجودی و هستی آن با فهرست شدن نقاط قوت و ضعف مشخص می‌گردد و نه با عملکرد آن.

مثال: حضور سر گروه با سابقه، علاقمند و متخصص (قوت)

حجم گسترده کار و ساعت کم (ضعف)

- اهداف بلند مدت: هدف‌ها تعیین کننده مسیر اصلی فعالیت‌ها می‌باشند اگر فراتر از یک سال زمانی را در بر گیرد، هدف‌های آرمانی و غایی را تشکیل می‌دهند که بر اساس رسالت و ماموریت تدوین می‌گردند.

- اهداف کوتاه مدت: برای دستیابی به اهداف بلند مدت، هدف‌های کوتاه مدتی برای یک سال کاری تدوین می‌گردند.

- سیاست: رهنمودها، مقررات و رویه‌هایی که سازمان برای دستیابی به هدف‌ها رعایت می‌کنند و هنگام تصمیم گیری به عنوان رهنمود استفاده می‌شود.

- تحلیل استراتژی: انتخاب راه حل‌های مناسب با توجه به عوامل درونی و بیرونی از طریق تهیه جدول ملتریسی از عوامل درونی و بیرونی و نمودار SWOT

۶ نکته مهم در خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری در بورس

بورس

برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام و بورس باید نکات زیادی را رعایت کنیم تا دچار ضرر و زیان نشویم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

بسیاری از افراد با شنیدن نام بورس، دچار اضطراب می‌شوند و احساس می‌کنند که فعالیت در بازار بورس اوراق بهادار فقط کار کسانی است که در حد مارک زاکربرگ (Mark Elliot Zuckerberg) باهوش هستند یا به اندازه استفن هاوکینگ (Stephen William Hawking) فقید از قدرت تجزیه و تحلیل برخوردارند. البته که هوش، علم، آگاهی و قدرت تحلیل برای ورود به بورس و موفق شدن در فعالیت های بازار بورس بسیار ضروری است، اما دلیل نمی‌شود که شما از سرمایه گذاری در بورس به عنوان یکی از بهترین راه های سرمایه گذاری بهره‌مند نشوید. کافی است، کمی تلاش کرده و با آموزش بورس از صفر تا صد به صورت اصولی، کد بورسی دریافت کنید و وارد بازار استراتژی محافظه کارانه بلند مدت بورس شوید.

۱. به نقدشوندگی سهام توجه کنید

از جمله مهمترین عواملی که برای سرمایه گذاری در بورس و خرید سهام در بازار بورس باید به آن توجه کنید میزان نقد شوندگی سرمایه‌ای است که در بازار درگیر شده است.

منظور از نقدشوندگی سهام چیست؟

نقدشوندگی سهام یا دارایی به معنای راحت بودن خرید و فروش آن در کم‌ترین زمان ممکن است؛ بنابراین باید به میزان معاملات انجام شده روی یک سهم، توجه داشته باشید. هر قدر معاملات یک سهم یا دارایی در بازار بیشتر باشد، خریداران و فروشندگان بیشتری آن را معامله می‌کنند و این سهم قابلیت تبدیل شدن به وجه نقد در زمان کمتری دارد. اگر در بخشی از بازار سرمایه گذاری کنید که میزان نقدشوندگی آن بیشتر است، ریسک معاملات شما به شدت کاهش می‌یابد. حال سوال این است که چگونه میزان نقدشوندگی یک صنعت یا سهم را در بازار بورس تشخیص دهیم؟

برای اینکه بدانید کدام یک از صنایع و بخش‌های بازار بورس نقدشوندگی بالاتری دارند باید:

به ظرفیت رشد و سودآوری شرکت یا صنعت توجه کنید.

صنایع یا سهامی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید که با در نظر گرفتن بازار و وضعیت کلی اقتصاد و سیاست کشور در وضعیت مساعدی از نظر سودآوری قرار دارند و این سودآوری پایدار است.

برای رسیدن به انتخاب بهترین گزینه برای سرمایه گذاری نیاز به شناخت وضعیت استراتژی محافظه کارانه بلند مدت بازار و صنایع از نظر اقتصادی، سیاسی و تحولات جهانی دارید.

بررسی کنید که کدام بخش از بازار در وضعیت مساعدی از نظر سودآوری قرار دارد و این سودآوری پایدار است یا خیر.

در بازار بورس، شرکت‌ها و صنایع مختلفی از جمله فرآورده‌های دارویی، خودرویی، فلزات، مواد شیمیایی و… فعالیت دارند. با بررسی ظرفیت هر یک از این صنایع از نظر حجم معاملات، می‌توانید به میزان نقدشوندگی صنعت مورد نظر خود پی ببرید و در نتیجه تصمیم درستی برای سرمایه گذاری خود در بازار بورس بگیرید.

با در نظر گرفتن میزان خرید و فروش‌هایی که در طول روز یا در بازه هفتگی روی شرکت‌ها و صنایع مختلف انجام می‌گیرد، مطمئن شوید در نقد کردن سهام خود با مشکلی مواجه نخواهید شد .

شاید بسیار شنیده باشید که یک سهم بد در صنعت خوب، بهتر از یک سهم خوب در صنعت بد است، به‌عنوان مثال اگر در صنعتی راکد سرمایه گذاری کنید، هر چقدر هم که سهام زیادی خریداری کرده باشید و آن سهم به نظرتان سودآوری مناسبی داشته باشد، اما به دلیل اینکه در یک بستر و صنعت راکد و کم معامله قرار گرفته آینده چندان مناسبی برای آن نمی‌توان متصور بود و در نهایت برای فروش و نقدشوندگی آن با مشکل رو به رو خواهید شد.

۲. در سبد سرمایه گذاری بورسی خود، سهام متنوعی داشته باشید

برای سرمایه گذاری در بازار بورس، سبد متنوعی از سهام صنایع مختلف تشکیل دهید. یعنی:

ابتدا درباره صنایع و شرکت‌های موجود در آن تحقیق کنید.
به صورت ها و گزارش های مالی شرکت ها توجه کنید.

سپس از هر صنعت، یک یا دو شرکت را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید نکته حائز اهمیت این است که با ابن عمل می توانید سود و زیان خود را کنترل کنید.
علاوه بر این بخشی از سبد سهام خود را به سرمایه گذاری در سهام کوتاه مدت (زود بازده)، بخشی را به سهام میان مدت و بخشی را هم به سهام با دیدگاه بلند مدت اختصاص دهید.

۳. تعیین استراتژی استراتژی محافظه کارانه بلند مدت سرمایه گذاری در معاملات سهام و تحلیل مناسب و دقیق

برای یک سرمایه گذاری موفق باید با مفاهیم اقتصاد خرد و کلان تا حد قابل قبولی آشنایی داشته باشید.

مثلاً استراتژی سرمایه گذاری چیست و انواع آن کدام است؟ انتخاب استراتژی مناسب سرمایه گذاری چه تاثیراتی دارد؟ و…

برای خرید و فروش سهام از همه منابع اطلاعاتی معتبر که در دسترس دارید، برای کسب اطلاع از وضعیت بازار بورس و بازارهای موازی از جمله بازار ارز و طلا استفاده نکنید.
از اوضاع کلان سیاسی و اقتصادی داخلی آگاه باشید.
با جمع‌بندی اطلاعات کسب کرده و مطالعه منابع در اختیار، قدرت تحلیل و تجزیه خود را افزایش دهید.
برای سرمایه گذاری خود از مشاوران حرفه‌ای و متخصص کمک بگیرید. بدون تحلیل و استفاده از سایت‌ها و منابع تحلیلی معتبر اقدام به خرید و فروش سهام در بازار بورس نکنید.
بازار را به‌صورت روزانه رصد کنید و در جریان بازار باشید.
برای این کار می‌توانید از ابزارهای موجود برای رصد لحظه‌ای بازار استفاده کرده تا در مسیر روند عادی بازار حرکت کنید و از سرمایه گذاری خود سود به دست آورید

در ابتدای شروع سرمایه گذاری مشخص کنید:

اهل پذیرش ریسک هستید یا خیر؟
انتظار سودآوری در کوتاه مدت را دارید یا دیدگاه بلند مدت در سرمایه گذاریتان دارید؟
قصد نوسانگیری دارید یا می خواهید سهامداری کنید؟
برای تعیین استراتژی سرمایه گذاری به میزان سرمایه‌ای که می‌خواهید وارد بازار بورس کنید توجه داشته باشید. چنانچه قصد دارید سرمایه اندکی وارد بازار کنید و از دست دادن این میزان برایتان اهمیت چندانی ندارد، انتخاب استراتژی جسورانه برای سرمایه گذاری ایده مناسبی به نظر می‌آید. اما اگر از دست دادن میزان سرمایه‌ای که وارد می‌کنید برایتان مهم است باید از استراتژی های سرمایه گذاری محافظه کارانه استفاده کنید.

۴. عدم ترس یا تعلل در فروش سهام

گاهی پیش می‌آید تحلیلی که برای یک سهم خودتان انجام داده‌اید یا از افراد تحلیلگر دریافت کرده‌اید، به هدف تعیین شده نمی‌رسد. به بیان دیگر روند رشد مورد انتظار را طی نمی‌کند یا حتی رفتار استراتژی محافظه کارانه بلند مدت متفاوت یا مغایری نسبت به آنچه انتظارش را دارید در پیش می‌گیرد. در این گونه موارد برای نگهداری سهام مورد نظر، سرسختی و مقاومت به خرج ندهید. چنانچه روند نزولی سهام آغاز شد و به نظر رسید این روند ادامه‌دار است، تحلیل خود را بازنگری کنید و اهداف و حد سود و ضرر جدیدی برای آن تعیین کنید، همچنین بهتر است درصورت لزوم به موقع از سهم خارج شوید.

بزرگترین اشتباهی که سرمایه گذاران هنگام متضرر شدن از سرمایه گذاری روی یک سهم یا دارایی مرتکب می‌شوند، این است که سعی می‌کنند به خود دلداری داده و به آینده مبهم سرمایه گذاری امیدوار باشند همچنین سرعت عمل در تصمیم‌گیری و اجرای به موقع آن در معاملات بازار بورس بسیار اهمیت دارد.

مدیریت استراتژیک

ا ولین مرحله تدوین استراتژِی، نوشتن بیانه ماموریت سازمان است. که در این جلسه با ارائه خانم میرقاسمی در گروه یک و خانم کیخسروی در گروه دوم درباره ماموریت سازمان شروع شد. و در ادامه با بررسی ماموریت شرکت های ایران خودرو، زامیاد، و بانک پارسیان جلسه به پایان رسید.

مطالب ذیل بر گرفته از اسلاید های دانشجو محترم خانم میرقاسمی است.

علت وجودی سازمان

جمله يا عبارت ی که بدان وسیله مقصود یک سازمان از سازمان مشابه متمایز شود

ویژگیهای ماموریت سازمان

1-سازمان را آنگونه که هست معرفی نماید

2-به اندازه کافی محدود وسیع و گسترده باشد

3-سازمان را از سایر سازمانها متمایز نماید

4-چارچوبی برای ارزیابی فعالیتهای کنونی و آینده باشد

5-واضح و آشکار و قابل درک برای تمام افراد سازمان باشد

تفاوت ماموریت سازمان با چشم انداز سازمان

ماموريت سا زمان ما به چه کاری مشغولیم؟

چشم اندازهای سازمان ما میخواهیم چه بشویم؟

ماهیت ماموریت سازمان

1-ماموریت شرکت به شیوه ای بیان شود تا نسلهای آینده با تکیه بر خلاقیت های مدیریت انواع هدف ها و استراتژی های بلندمدت و امکان پذیر را مورد توجه قرار دهند.

2-از عباراتی استفاده شود که دربرگیرنده دیدگاهها و نیازهای مختلف گروه های ذی نفع سازمان باشد.

- به هم نزدیک کردن دیدگاه های مخالف :

هدف شناسایی نیاز مشتری و تولید و عرضه در جهت رفع این نیاز است.

مثال:شركت نفت اكسان و شركت يونيون پاسیفیک

- اعلان سیاست اجتماعی:

این عبارت دربرگیرنده فلسفه و شیوه اندیشه بالاترین سطوح سازمان است.

اجزای تشکیل دهنده ماموریت سازمان

2- محصولات یا خدمات

5- توجه به بقا رشد و سودآوری

7- ویژگی ممتاز (مزیت رقابتی)

8- توجه به تصور مردم (سیاست اجتماعی)

9- توجه به کارکنان

ارزیابی ماموریت شرکت ایران خودرو و زامیاد

جلسه سوم: استراتژی ها در عمل یا انواع استراتژی

تقسیم بندی انواع استراتژی بر حسب سطوح سازمان:

1- استراتژی های سطح سازمان

2- استراتژی های سطح کسب و کار

3- استراتژی های سطح وظیفه ای

تقسیم بندی انواع استراتژی بر حسب ماتریس سوات ( SOWT ):

1- استراتژی های تهاجمی ( SO ) ( Strength, Opportunity )

2- استراتژی های محافظه کارانه ( WO ) ( Weakness, Opportunity )

3- استراتژی های رقابتی ( ST ) ( Strength, Threat )

4- استراتژی های تدافعی ( WT ) ( Weakness, Threat )

تقسیم بندی انواع استراتژی توسط دیوید:

1- استراتژی های یکپارچگی

2- استراتژی های متمرکز

3- استراتژی های تنوع

4- استراتژی های تدافعی

5-استراتژی های عمومی مایکل پورتر

تقسیم بندی انواع استراتژی توسط دیوید:

در این استراتژی ها شرکت می کوشد توزیع کنندگان، عرضه کنندگان مواد اولیه و شرکت های رقیب را تحت کنترل خود در آورند.

بدست آوردن مالکیت یا افزایش کنترل بر سیستم توزیع یا خرده فروشی ها

به دست آوردن مالکیت یا افزایش کنترل بر عرضه کنندگان مواد اولیه

به دست آوردن مالکیت یا افزایش کنترل بر شرکت های رقیب

تلاش های استراتژی محافظه کارانه بلند مدت متمرکز و فشرده ای نیاز دارند تا شرکت بتواند بدان وسیله محصولات خود را از نظر رقابتی بهبود بخشد

بالا بردن سهم بازار برای محصولات یا خدمات کنونی از مجرای افزایش تلاش هایی که در زمینه بازاریابی انجام می شود

مثال: افزایش تعداد فروشندگان، افزایش هزینه های تبلیغاتی، ترویج گسترده برای افزایش فروش، تقویت روابط عمومی و تبلیغات.

عرضه محصولات و خدمات کنونی به مناطق جغرافیایی جدید.

بالا بردن فروش از طریق بهبود بخشیدن به محصولات و خدمات کنونی یا عرضه نوع جدید آن محصولات و خدمات.

متنوع ساختن فعالیت ها و ایجاد واحد های کسب و کار جدید

محصولات و خدماتی جدید ولی مرتبط بر محصولات و خدمات خود بیفزاید.

محصولات و خدماتی جدید ولی بی ربط، بر محصولات و خدمات خود می افزاید و به مشتریان کنونی خود عرضه می کند.

مثال: شرکت پپسی وارد بازار بطری آب شده

محصولات و خدماتی جدید ولی بی ربط، بر محصولات و خدمات اصلی خود به بازار عرضه می کند.

کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز استراتژی محافظه کارانه بلند مدت از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است.

دو یا چند شرکت، یک شرکت تضامنی موقت تشکیل می دهند و از فرصت پیش آمده بهره برداری می نمایند.

با گروه بندی جدید در دارایی ها و هزینه ها سیر نزولی فروش و سود را معکوس نماید. هدف از این استراتژی این است که سازمان در زمینه تخصصی وضع خود را مستحکم نماید. مثال: فروش زمین های شرکت، کاهش کارکنان، تعطیلی واحد های کسب و کار قدیمی و منسوخ

فروش یک واحد مستقل یا بخشی از سازمان. اغلب، شرکت بخشی از واحد های خود را می فروشد تا برای سرمایه گذاری خاص یا خرید شرکت های دیگر تامین سرمایه نماید.

فروش تمام دارایی ها به ارزش واقعی را انحلال شرکت می نامند.

دو یا چند استراتژی را به صورت همزمان در هم ترکیب نمایند. بعلت منابع محدود احتمال موفقیت

در این نوع استراتژی کم است.

استراتژی ها کسب و کار می تواند رقابتی (مبارزه با تمام رقبا برای کسب مزیت) باشد و نشان دهد که یک شرکت چه طور باید در یک صنعت خاص رقابت کند.

توانایی یک شرکت یا واحد تجاری در طراحی، تولید و بازاریابی یک محصول، با هزینه کمتر یا کاراتر از رقبایش.

- تمایز محصولات و خدمات

توانایی ارایه ارزشی منحصر به فرد و برتر به خریدار از حیث کیفیت، ویژگی های خاص یا خدمات پس از فروشاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.